Zpravodaj

Zpravodaj

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech Dutch English German Italian Polish Ukrainian Vietnamese
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Klánovický zpravodaj

vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, Praha-Klánovice. IČO: 00240281 redakce zpravodaje je tamtéž. Klánovický zpravodaj je roznášen občanům Klánovic do poštovních schránek zdarma, ve volném prodeji je cena 10,-Kč.

Registrační číslo vydané Ministerstvem kultury ČR dne 10. 2. 2012 -  MK ČR E 12804.

Periodicita - 10x ročně

Náklad - 1 350 výtisků

Šéfredaktor KZ: Michael Bouška, kzsefredaktor@seznam.cz  (zveřejňování příspěvků)

Členové redakční rady:

Příjem inzerce: Zuzana Prokopová, Anna Hermanová, ÚMČ Praha-Klánovice, tel.: 281961201, 281960216, e-mail: prokopova@praha-klanovice.cz, hermanova@praha-klanovice.cz,

Sazba a tisk: tiskárna Grafotechna plus,s.r.

odkaz na aktuální číslo

Archiv

Ceník:

Typ inzerátu

Současná cena černobílá

Cena barevné inzerce

malý řádkový inzerát (bez obrázků) 8,5 cm x 4 cm

 350,- Kč + DPH

400,- Kč + DPH

čtvrt strany (A 6) 8,5 cm x 12,5 cm

 750,- Kč + DPH

850,- Kč + DPH

půl strany (A5) 18 cm x 12,5 cm

 1.500,- Kč + DPH

1.750,- Kč + DPH

celá strana (A4) 18 cm x 25,5 cm

 3.000,- Kč + DPH

3.500,- Kč + DPH

 

Ceník barevné inzerce od 1. 12. 2015

 

KZ inzerce. Cena za nepravidelnou inzerci + cena za vloženou inzerci

 

Rada městské části Praha-Klánovice rozhodla svým usnesením č.5/42/2013 ze dne 13.3.2013 o doplnění ceníku inzerce v klánovickém zpravodaji.

Exkluzivita umístění inzerce dle požadavku inzerenta – navýšení ceny inzerátu o 100%. (platí pro velikost inzerce A4 a A5).

Vložená inzerce – 2000,-Kč + DPH ( bez ohledu na velikost inzerce). Při opakované vložené inzerci, bude poskytnuta stejná sleva, jako u inzerce tištěné.

Při nepravidelně se  opakující  inzerci (inzerce se nebude opakovat v měsících po sobě jdoucích), poskytne se sleva od 3ks čísel inzerce ve výši 10% z celkové částky.

Účinnost rozhodnutí od 1.4.2013.

 

Statut Klánovického zpravodaje

 

ROK 2018

Klánovický zpravodaj 12/2018

Klánovický zpravodaj 11/2018

Klánovický zpravodaj 10/2018

Klánovický zpravodaj 9/2018

Klánovický zpravodaj 7-8/2018

Klánovický zpravodaj 6/2018

Klánovický zpravodaj 5/2018

Klánovický zpravodaj 3/2018

Klánovický zpravodaj 1-2/2018

ROK 2017

Klánovický zpravodaj 1-2/2017

Klánovický zpravodaj 3/2017

Klánovický zpravodaj 4/2017

Klánovický zpravodaj 5/2017

Klánovický zpravodaj 6/2017

Klánovický zpravodaj 7-8/2017

Klánovický zpravodaj 9/2017

Klánovický zpravodaj 10/2017

Klánovický zpravodaj 11/2017

Vyjádření starosty Ferdinanda Poláka k článku zastupitelky Zorky Starčevičové na str. 6 v KZ 11-2017

Klánovický zpravodaj 12/2017

 

ROK 2016

Klánovický zpravodaj 12/2016

Klánovický zpravodaj 11/2016

Klánovický zpravodaj 10/2016

Klánovický zpravodaj 9/2016

Klánovický zpravodaj 7-8/2016

Klánovický zpravodaj 6/2016

Klánovický zpravodaj 5/2016

Klánovický zpravodaj 4/2016

Klánovický zpravodaj 3/2016

Klánovický zpravodaj 1-2/2016

 

ROK 2015

Klánovický zpravodaj 12/2015

Klánovický zpravodaj 11/2015

Klánovický zpravodaj 10/2015

Klánovický zpravodaj 9/2015

Klánovický zpravodaj 7/2015

Klánovický zpravodaj 6/2015

Klánovický zpravodaj 5/2015

Klánovický zpravodaj 4/2015

Klánovický zpravodaj 3/2015

Klánovický zpravodaj 1-2/2015

Území za dálnicí by nemělo patřit...........

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK