...
Praha KLÁNOVICE

AKTUÁLNÍ INFORMACE O UMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH NÁDOB NA JEDLÉ TUKY A OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ U 3 STANOVIŠŤ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

AKTUÁLNÍ INFORMACE O UMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH NÁDOB NA JEDLÉ TUKY A OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ U 3 STANOVIŠŤ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Od středy 8. 4. 2020 jsou na vybraných stanovištích tříděného odpadu - stanoviště v ulici Slavětínská (u zastávky BUS Klánovice-Sever), V Soudním (u sportovní haly starosty Hanzala) a Ke Kostelíčku umístěny nové sběrné nádoby na jedlé tuky a oleje o objemu 240 l.
(více informací ve zprávě)

Od středy 8. 4. 2020 jsou na vybraných stanovištích tříděného odpadu umístěny nové sběrné nádoby na jedlé tuky a oleje o objemu 240 l.

  • stanoviště v ulici Slavětínská (u zastávky BUS Klánovice-Sever)
  • stanoviště V Soudním (u sportovní haly starosty Hanzala)
  • stanoviště Ke Kostelíčku

Nádoby jsou uzavřené s prořízlým okrouhlým otvorem pro vkládání PET lahví nebo jiného plastového obalu z PVC s použitými potravinářskými oleji a tuky. Svoz by měl standardně probíhat ve frekvenci 1x měsíčně.

Jedná se o pilotní projekt MHMP, kam se naše MČ přihlásila.
Poskytovatelem služby bude společnost Viking Group s.r.o.

Žádáme o dodržovaní pravidel ukládání použitých olejů a věříme, že s novou službou budou občané naší MČ spokojeni.


Informace společnosti Viking Group s.r.o. ke sběru olejů

  • Nádoby o objemu 240 l slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku a to pouze v použitých PET lahvích  nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků!!!!
  • Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!!!
  • Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!!!

 

Proč olej nelít do kanalizace?

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav
na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.
Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.

Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti
a akceschopnosti odpadních potrubních systémů.

V následujících obdobích bude zcela jistě docházet k další regulované separaci odpadů. Důkazem toho je snaha, jak řešit problematiku sběru biologicky rozložitelných odpadů, kam kde krom zahradních výpěstků a trávy, patří např. i zbytky jídel a potravin.

Vážení občané, nepochybujeme o tom, že máte rádi své domy, pak je chraňte.
Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadních systémů.

Naše firmy Viking group s.r.o. a EKO- PF s.r.o.  spolu s Projektem pro města a obce propagují heslo: Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.


Jedlé tuky a oleje lze kromě těchto nových příležitostí odevzdávat na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy a rovněž v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů dle harmonogramu uvedeného na webových stránkách MČ.
www.praha-klanovice.cz/mestska-cast/odpady/trideny-odpad


 

Datum vložení: 8. 4. 2020 20:08
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2021 11:49
Autor: M. Jandová

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 474
TÝDEN: 3249
CELKEM: 1066986

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.