...
Praha KLÁNOVICE

Arboristické práce v ulici V Soudním

Arboristické práce v ulici V Soudním

Ve středu 30. 3. bylo odbornou arboristickou firmou provedeno pokácení vzrostlého smrku v blízkosti ZŠ a parkoviště u sportovní haly z důvodu výrazně snížené stability a provozní bezpečnosti dřeviny.

Stabilita a bezpečnost smrku byla posouzena dendrologem. Dendrologický posudek jednoznačně doporučil pokácení dřeviny vysokého a štíhlého exempláře smrku pichlavého rostoucího v blízkosti školy v zeleném pásu před vchodem do školy. Strom roste v místech, kde byla v minulých letech budována lapolová stanice, došlo zde k významnému zásahu do kořenového systému, z vnějších známek stavební činnosti se dá předpokládat, že bylo narušeno až 35% kořenů, rozsáhlé výkopové práce probíhaly až do vzdálenosti 2 – 1,5 metru od báze kmene. Poškozené kořeny jsou v současnosti patrné i na povrchu.
Báze kmene stromu je taktéž poškozená, kmen stromu nese známky starších poškození
s poměrně rozsáhlým výtokem smůly.
Koruna stromu je štíhlá až přeštíhlená, v celém profilu velmi silně prosychá, nejvýraznější je prosychání spodní části koruny a zastíněných částí, i v terminální části koruny exemplář silně prosychá. I vzhledem k druhu a věku dřeviny se strom nachází u konce své životnosti.
Stabilita dřeviny je snížená, i za normálních povětrnostních podmínek hrozí zlom či vývrat dřeviny, za zhoršených povětrnostních podmínek (silný či nárazový vítr, prudký déšť či sněžení) se riziko zlomu či vývratu násobí. Vzhledem k poškození kořenů se dá předpokládat spíše vývrat dřeviny. Stupeň ohrožení okolních ploch je poměrně velký. V pádové oblasti stromu se nachází budova školy a haly, chodník a komunikace ulice V Soudním, které jsou velmi frekventovaně využívané, strom zasahuje i nad parkoviště a parkovací místa v ulici V Soudním. Riziko vývratu dřeviny a ohrožení osob a majetku je tedy v daném místě neakceptovatelné.
Perspektiva růstu a vývoje dřeviny na stanovišti je velmi krátkodobá, dá se předpokládat uschnutí a odumření exempláře v horizontu několika málo let a to především s přihlédnutím k rozsahu poškození kořenů a velmi silně snížené vitalitě exempláře.

Celkově se hodnocený exemplář dá označit jako ohrožující své okolí, hrozí vývrat exempláře a to nejenom za zhoršených povětrnostních podmínek jako je silný či nárazový vítr, prudký déšť či sněžení, k celkovému selhání stromu může dojít i za zcela normálního průběhu počasí.
Za pokácený strom je doporučeno v místě vysázet jeden až dva stromy listnaté s menší korunou, například stromy atraktivně kvetoucí a na podzim barvící, jako jsou okrasné třešně, vysázený strom by v dospělosti neměl svou výškou přesáhnout budovu školy.
Mohutnými stromy v budoucnu budou platany vysázené jako uliční stromořadí.

foto

Datum vložení: 29. 3. 2022 16:04
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2022 12:38
Autor: M. Jandová

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 296
TÝDEN: 296
CELKEM: 1294124

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

  • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
  • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
  • ID datové schránky: 2u4aks8
  • IČO: 00240281
  • Úřední hodiny v běžném režimu: 
    PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
    ST   8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  • Aktuální úřední hodiny

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.