...
Praha KLÁNOVICE

Nové výsadby 53 ks jeřabin v ulicích Aranžérská a Bydžovská

Nové výsadby 53 ks jeřabin v ulicích Aranžérská a Bydžovská

V ulicích Aranžérská a Bydžovská proběhla během první poloviny prosince 2020 plánovaná revitalizace jeřabinového stromořadí. Podle pamětníků bylo jeřabinové stromořadí založeno již ve 20. letech minulého století. Novou výsadbou jsme na tuto tradici navázali.
(více ve zprávě)

 • V obou ulicích je z předchozích výsadeb zastoupen převážně jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Tento druh se bohužel ukázal jako nevhodný do klimaticky se měnících městských podmínek – stromy zde silně prosychají a v průběhu let téměř nepřirůstají.
   
 • Jako náhrada za jeřáb ptačí byly pro nové výsadby zvoleny příbuzné druhy:
  jeřáb muk v kultivaru Sorbus aria ´Magnifica´ do ulice Aranžérská a 
  jeřáb širokolistý v kultivaru Sorbus latifolia ´Henk Vink´ do ulice Bydžovská.
 • Oba kultivary mají soudržnou kompaktní korunu. Nebude se tedy časem jednat o velké a mohutné stromy, které by v ulicích mohly znamenat problém. Oba kvetou bílými květy a na podzim na nich dozrávají červené plody.
 • Jedná se o kultivary velmi dobře rostoucí v městských podmínkách. Jsou poměrně odolné vůči znečištění a snášejí extrémní podmínky ulic města (kolísání teplot, přehřívání povrchu v teplých letních měsících atd.).
   
 • Revitalizace v první fázi spočívala v odstranění usychajících a neperspektivních dřevin včetně vyfrézování pařezů. Většinou se jednalo o předchozí výsadby, které se neujaly a o nevhodné dřeviny jiných druhů.
 • Následně byla provedena výsadba nových dřevin, při které byl brán ohled na vzrostlé stromy přesahující z okolních zahrad, na rozhledové poměry na křižovatkách a na ostatní provozní vztahy a návaznosti.
 • Kolem 10 nejmladších stávajících jeřabin byly obnoveny zálivkové mísy a u většiny stávajících stromů byly doplněny chráničky kmene, které mají zamezit
  dalšímu  nežádoucímu poškozování kmene při obsekávání stromů. 
 • Celkem bylo do obou ulic vysázeno 53 ks dřevin.
   
 • Dosadby stromů v obou ulicích zajistí kontinuitu stromového patra do dalších let a tím zároveň udrží i odpovídající ekologické, estetické i funkční podmínky života v této části.
   
 • Revitalizaci stromořadí realizovala odborná firma STROMMY COMPANY s.r.o., která byla vybrána veřejným výběrovým řízením na zakázku malého rozsahu.
 • Výsadbou práce nekončí. Stromům se musí zajistit i následná péče spočívající především ve vydatné zálivce a výchovném řezu.
   
 • Nové výsadby včetně dalších prací v hodnotě 463.000,- Kč byly městskou části hrazeny ze získané dotace od MHMP na revitalizace a obnovu stromořadí.
  Část této dotace již byla v loňském roce použita i na revitalizaci lipových stromořadí v ulicích K Rukavičkárně, Podlibská a Dobřenická.
 • V příštím roce máme v plánu v revitalizacích a obnovách stromořadí pokračovat. 

Na podzim byly také vysazeny dvě lípy velkolisté.
Jedna je vysazena před ZŠ v ulici Smržovská, kde nahradila usychající neperspektivní mladou lípu a druhá v parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zde se s výsadbami bude během příštího roku 2021 pokračovat. 


Doufáme, že se všechny nově vysazené stromy na jaře zazelenají a budou obyvatelům Klánovic dělat radost. 

 


 

Datum vložení: 11. 12. 2020 17:41
Datum poslední aktualizace: 15. 2. 2021 9:00
Autor: M. Jandová

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 192
TÝDEN: 2897
CELKEM: 1147268

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.