...
Praha KLÁNOVICE

Pozvánka na ONLINE prezentaci závěrů a doporučení studie "Dešťových vod " na území Klánovic

Pozvánka na ONLINE prezentaci závěrů a doporučení studie "Dešťových vod " na území Klánovic

MČ Praha-Klánovice ve spolupráci s firmou TIMAO s.r.o. si dovoluje pozvat obyvatele Klánovic na veřejnou ONLINE schůzku k návrhové části studie, která proběhne ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 17:30 formou videokonference.
(více informací ve zprávě včetně odkazu na online připojení )

POZVÁNKA NA ONLINE SCHŮZKU K PŘEDSTAVENÍ ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ
STUDIE „DEŠŤOVÝCH VOD“ NA ÚZEMÍ KLÁNOVIC

MČ Praha-Klánovice ve spolupráci se společností TIMAO s.r.o (zpracovatelem studie)  si dovoluje pozvat obyvatele Klánovic na veřejnou ONLINE schůzku k návrhové části „Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Praha-Klánovice“, která proběhne ve čtvrtek

17. 6. 2021 od 17:30 formou videokonference

na platformě JITSI:
https://meet.jit.si/StudieMZIKl%C3%A1novice-n%C3%A1vrhov%C3%A1%C4%8D%C3%A1st

Prosíme, připojte se s vypnutým mikrofonem i kamerou, abychom aplikaci nezatěžovali a předešli technickým problémům.


Schůzka navazuje na online představení a projednání Analytické části studie, které proběhlo
2. 11. 2020.
Stejnou formou nyní budou představeny rámcové návrhy opatření pro zlepšení situace hospodaření se srážkovými vodami (HDV) a městské zeleně. Budou představeny a komentovány navrhované úpravy v uličních prostorách, které pomohou minimalizovat či odstranit stávající problémy z hlediska odvodnění místních komunikací, podpoří růst a ochranu stromů a zvýší uživatelský komfort a bezpečnost. Dále budou prezentovány doporučené návrhy HDV pro objekty ve správě městské části.

Návrhy a doporučení byly provedeny v širších souvislostech plánovaných investic na území MČ.
Na jejich základě byla navržena rámcová prioritizace a etapizace, která bude také představena.

Po skončení prezentace budou členové pracovní skupiny (vodní hospodářství, krajinná architektura, dopravní stavby, urbanismus a městské inženýrství) připraveni k zodpovězení případných dotazů a k diskuzi.
Průběh schůzky bude nahráván a záznam bude následně zveřejněn na webových stránkách.

V případě organizačních dotazů se můžete obrátit na společnost TIMAO s.r.o.,
paní Martinu Paldusovou, (tel. 734 844 006, e-mail: paldusova@timao.cz).

Přílohy

Pozvánka na online prezentaci studie

Pozvanka pro verejnost_17_6_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 606,04 kB
Datum vložení: 15. 6. 2021 18:00
Datum poslední aktualizace: 15. 6. 2021 18:04
Autor: M. Jandová

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.