...
Praha KLÁNOVICE

Změny cen jízdného v Pražské integrované dopravě od 1. 8. 2021

Změny cen jízdného v Pražské integrované dopravě od 1. 8. 2021

Od 1. 8. se mění ceny jízdného v Pražské integrované dopravě.
Týká se to pouze jednorázových jízdenek.
Ceny předplatních kuponů se nemění.
Nejvýhodnější je i nadále roční kupon, se kterým jezdíte jen za 10 korun denně.
(více informací ve zprávě)

 

Souhrnná informace o změně Tarifu PID od 1. 8. 2021

Hlavní město Praha a Středočeský kraj přistupují od 1. srpna 2021 ke změně Tarifu Pražské integrované dopravy. Ceny jednorázových a ve Středočeském kraji i předplatních jízdenek vzrostou o cca 20-25 %. Předplatné v Praze se však nemění. Zejména cena ročního kuponu pro Prahu, která se ani po 1. srpnu nemění, znamená možnost neomezeného cestování po Praze za pouhých 10 korun na den. A také ve Středočeském kraji bude předplatní jízdné, zejména to roční, nyní ještě výhodnější oproti jednorázovým jízdenkám. K úpravám dochází také u některých dalších jízdních dokladů, zjednodušuje se prokazování bezplatné přepravy v Praze a rozšiřuje se možnost nákupu jízdenek PID ve vlacích.

Hlavní změny Tarifu PID od 1. 8. 2021

 • zvýšení ceny jednorázové 30minutové jízdenky z 24 na 30 Kč a devadesátiminutové z 32 na 40 Kč pro cestování po Praze (současně jsou však zachovány ceny dlouhodobých kuponů pro Prahu)
 • zvýšení ceny jedno- a vícedenních turistických jízdenek pro Prahu i Středočeský kraj
 • zvýšení cen jednorázových i předplatních jízdenek ve Středočeském kraji cca o 25 % (zvýhodnění ročních kuponů oproti jízdenkám na kratší období)
 • zjednodušení prokazování bezplatné přepravy u dětí a juniorů do 18 let a seniorů od 65 let v pražské MHD vyjma vlaků (nově bude stačit pouze doložit věk)
 • nový druh jízdného pro lidi v hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí ve výši cca 70 % běžného jízdného
 • lanovka na Petřín nově 60 Kč za jednu jízdu (předplatitelé a držitelé turistických jízdenek i nadále nemusejí doplácet nic)
 • speciální autobusová linka Airport Express nově za 100 Kč (dosud 60 Kč)
 • sjednocení manipulačního poplatku za vydání průkazky nebo slevové aplikace na Lítačce na 60 Kč
 • zvýšení přirážek k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu nebo za jiná porušení přepravních podmínek
 • změna cen za parkování na záchytných parkovištích P+R v Praze (nově odstupňováno na 3 kategorie podle vzdálenosti od centra)
 • nově možnost koupit jízdenku PID také u průvodčího ve vlacích

Změny v Praze

Současné jízdné na 30 minut bude nově za 30 Kč (dosud 24 Kč) a 90minutové jízdné bude za 40 Kč (dosud 32 Kč). Ceny budou platné pro jízdné v papírové formě a elektronické verzi v mobilní aplikaci PID Lítačka. Nově však budou odlišné ceny a objednávací kódy u jízdného placeného přes SMS. Jízdné bude na 30 minut nově za 31 Kč (obj. kód DPT31) a 90minutová varianta za 42 Kč (obj. kód DPT42).

Mírně se zvyšuje i cena 24hodinového „turistického“ jízdného, a to na 120 Kč (dosud 110 Kč) a třídenního na 330 Kč (dosud 310 Kč).

Adekvátně se mění i ceny zvýhodněného jízdného, nově však jen pro seniory od 60 do 65 let (ostatním věkovým kategoriím s nárokem na zlevněné jízdné je nově umožněna bezplatná přeprava pouze na základě prokázání věku – vyjma vlaků).

Spolu s cenami ročních kuponů zůstávají nezměněny také ceny měsíčních a čtvrtletních kuponů pro Prahu. Kvůli velmi malému využití se ruší pětiměsíční varianta kuponů. Praha navíc za stanovených podmínek (doložení potvrzení z úřadu práce o pobírání příspěvku na živobytí, ne starší 30 dnů) dočasně (do konce roku 2022) poskytne lidem v hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí, slevu 70 % na měsíční a čtvrtletní kupony.

Zvyšují se také ceny přenosných časových kuponů, které využívají především hotely, cestovní kanceláře nebo firmy.

 • Jednodušší prokazování bezplatné přepravy pro děti a seniory

Dochází ke zjednodušení prokazování nároku na zvýhodněné jízdné pro jednotlivou jízdu a krátkodobé 24hodinové jízdné pro seniory od 60 do 65 let. Nově bude k prokázání nároku postačovat doklad totožnosti.

Dále se podařilo výrazně zjednodušit systém prokazování nároku na bezplatné cestování pro děti od 6 do 15 let a seniory od 65 let. Namísto dnešních speciálních průkazek a aplikací bude nově stačit pouze relevantně doložit věk, například dokladem totožnosti. Navíc děti od 6 do 10 let již nebudou muset prokazovat věk vůbec. Ovšem pozor, ve vlacích PID toto zjednodušení neplatí a jsou stále potřeba stávající speciální průkazy a průkazky.

Manipulační poplatek za úkony při pořízení různých slevových průkazek a slevových kategorií bude nově sjednocen na 60 Kč pro všechny jejich typy (papírovou a elektronickou). Dosud byly tyto poplatky rozdílné podle média.

 • Nová sleva pro lidi v hmotné nouzi

Hlavní město Praha se rozhodlo v aktuální složité době podpořit nízkopříjmové skupiny obyvatel poskytnutím výrazné slevy na měsíční a čtvrtletní kupony pro pražskou MHD. Doprava na území Prahy bude nyní dostupná pro osoby v hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí se 70% slevou na měsíčních (165 Kč) a čtvrtletních (444 Kč) kuponech. Sleva je schválená do 31. 12. 2022. Pro uplatnění slevy je nutné nechat si udělat Průkazku PID pro osoby v hmotné nouzi. Alternativou je také pořízení karty Lítačka. Na úřadu práce je potřeba získat potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí. Toto potvrzení je třeba doložit ho při žádosti o tuto průkazku a při každém nákupu kuponu i při přepravní kontrole - potvrzení platí vždy jen pro jeden měsíc.

 • Cestování lanovkou na Petřín

Pro lanovku na Petřín bude nově stanoveno speciální jednotné nepřestupní jízdné 60 Kč. Platným jízdním dokladem pro lanovku zůstávají předplatní kupony pro Prahu nebo jízdné s platností 24 hodin a více, doklady pro cestování za zvláštní ceny jízdného a doklady opravňující k bezplatné přepravě. V těchto případech tedy již není nutné kupovat si speciální jízdenku.

 • Airport Express

Na speciální autobusové lince AE (Airport Express) z letiště Václava Havla Praha na Hlavní nádraží bude stát nepřestupní plnocenné jízdné 100 Kč (dosud 60 Kč).

 • Nové ceny za parkování u MHD

Změna cen se dotkne také záchytných parkovišť P+R na území Prahy. U nehlídaných parkovišť bude parkování do 12 hodin i nadále zdarma, hlídané parkování na okrajích Prahy bude nově za 50 Kč na den, parkoviště blíže centru budou zpoplatněna 100 Kč na den. Ceny za parkování již nebudou součástí Tarifu PID.


Změny ve Středočeském kraji

Ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje budou (kromě nejlevnější varianty na 15 minut za 14 Kč a varianty na 30 minut za 22 Kč) odstupňovány po 10 Kč za každé další pásmo, například 3pásmové jízdné bude za 30 Kč, 4pásmové za 40 Kč atd. Časová platnost jednotlivého jízdného zůstává zachována a je i nadále odstupňována po 30 minutách.

Adekvátně se mění i ceny zvýhodněného (čtvrtinového) jízdného pro děti, studenty a seniory.

Ceny všech předplatních kuponů se zvyšují cca o 25 % s tím, že výhodnější než dříve bude pořízení roční varianty kuponu pro daná tarifní pásma..

Mírně se upraví také ceny vícepásmového 24hodinového jízdného pro cestování po Středočeském kraji.

 • Cena za přepravu zavazadel a psa

Zvyšuje se cena za přepravu zavazadel a psa, podléhají-li placení přepravného, na 20 Kč (dosud 16 Kč). Ve vlacích PID se cena za přepravu zavazadel řídí tarifem železničního dopravce. Pro cestování po Praze (vyjma vlaků) a s předplatnými kupony PID je přeprava zavazadel i psů nadále bezplatná.

 • Motivace pro poctivé a slušné chování zůstává

Spolu se zvýšením cen některých jízdních dokladů bude upravena také výše přirážky (pokuty) za jízdu bez platného jízdního dokladu. Základní sazba ve výši 1500 Kč se nemění, avšak při platbě na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně bude nově přirážka k jízdnému ve výši 1000 Kč (dosud 800 Kč). Pouze v Praze bude přirážka při pořízení plnocenného ročního kuponu pro Prahu do 5 dnů od uložení přirážky jen 800 Kč. Zvyšují se také přirážky za porušení přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek PID, například za znečištění nebo jiné poškození vozidla, a to na 1000 Kč.

 • Jízdenky PID nově i u průvodčího ve vlacích ČD a další novinky v odbavení

Od 1. 8. 2021 se rozšiřuje možnost nákupu jízdenek PID ve vlacích dopravce České dráhy. Nově budou jízdenky PID pro jednotlivou jízdu prodávat také průvodčí ve vlacích ČD. Jízdenka se vydává s časovou a pásmovou platností z nástupní stanice/zastávky cestujícího. V případě nástupu ve stanicích, kde je otevřená osobní pokladna, je potřeba počítat s manipulační přirážkou 40 Kč podobně jako u jízdenek dopravce ČD. Tato novinka se z technických důvodů prozatím netýká linek v oblasti Příbramska (S60, S66 a S67), kde je prodej jízdenek zajišťován automatem na jízdenky ve vlaku.

Dále dochází k osazení dalších 17 stanic/zastávek označovači na jízdenky PID v oblastech na Berounsku, Rakovnicku, Kolínsku, Nymbursku a v Posázaví. Na Berounsku a Rakovnicku se jedná o Cerhovice, Hořovice, Kařez, Nižbor, Praskolesy, Stašov, Rakovník, v oblasti Kolínska, Nymburska a Posázaví budou nově označovače ve stanicích/zastávkách Kácov, Kolín, Kolín zastávka, Kolín-Zálabí, Ledečko, Libice nad Cidlinou, Velký Osek, Veltruby, Vlastějovice, Zruč nad Sázavou.

Nově se také zavádí možnost náhradního označení předem zakoupených jízdenek PID vlakovou četou, pokud není ve stanici/zastávce nebo ve vlaku označovač PID.

 • Vrácení nevyužitých jízdenek

Nové ceny jízdného budou platit od 1. 8. 2021. Do té doby je možné využít jízdenky za stávající ceny, stejně tak je možné si do té doby koupit předplatní kupon za stávající ceny, pokud bude jeho platnost začínat před 1. 8. 2021. Nevyužité papírové jízdenky bude možné po 1. srpnu vrátit v sídle Dopravního podniku hl. m. Prahy v Praze 2 v ulici Na Bojišti ještě půl roku po skončení jejich platnosti. U mobilní aplikace PID Lítačka bude možné si v případě nespotřebování již zakoupených jízdenek za původní ceny požádat o jejich zpětné proplacení.


Informační kampaň

Ke změně Tarifu PID bude vydáno přes 50 druhů tarifních materiálů od klasických brožur a letáků až po vývěsky ve vozidlech a na zastávkách, ve stanicích metra, na vlakových nádražích nebo samolepky na jízdenkových automatech. Vytištěno bude půl milionu informačních skládaček a brožur pro cestující, které budou distribuovány v dopravních infocentrech a prostřednictvím jednotlivých dopravců. Vytištěny budou nové papírové jednorázové jízdenky, přeprogramováno bude cca 600 jízdenkových automatů, cca 1 700 palubních počítačů v autobusech, cca 800 prodejních terminálů v tramvajích a všechny přenosné pokladny vlakových průvodčích. Nová verze čeká také mobilní aplikaci PID Lítačka.

Veškeré informace o změnách jsou k dispozici na webové stránce www.pid.cz/zmenatarifu. Pro komunikaci jednotlivých novinek jsou používány také sociálních sítí PID (Facebook, Twitter a Instagram). K dispozici jsou samozřejmě telefonické infolinky a infocentra včetně všech prodejních míst. Na webových stránkách www.pid.cz jsou k dispozici ke stažení také všechny tarifní letáky a brožury.

kontakt: Ing. Filip Drápal, tiskový mluvčí, vedoucí odboru marketingu ROPID
+420 602 379 792, drapal.filip@ropid.cz

Mgr. Oldřich Buchetka,tiskový mluvčí IDSK
+420 725 940 097
buchetka.oldrich@ropid.cz


Často kladené otázky – cestování po Praze

 • Zdraží v Praze pravidelné dojíždění do školy a do práce?

Nezdraží. Všechny předplatní kupony, které používá drtivá většina cestujících, kteří cestují po Praze pravidelně, mají cenu i nadále stejnou. Zdražují pouze krátkodobé jednorázové jízdenky na 30 a 90 minut. Tedy jízdenky, které používají nepravidelní cestující nebo návštěvníci Prahy. Zdražují také jedno- a vícedenní turistické jízdenky pro Prahu.

 • Bude stejná cena těchto jednorázových jízdenek v papírové podobě, v aplikaci nebo nakoupených přes SMS?

Nebude, jízdenky na 30 a 90 minut budou přes SMS budou o 1, resp. o 2 koruny dražší než jízdenky papírové nebo jízdenky v aplikaci PID Lítačka. Souvisí to s výší provize, kterou si z ceny jízdenky ukrojí soukromý provozovatel služby. Jízdenka na 30 minut bude nově stát 30 Kč a jízdenka na 90 minut bude nově stát 40 Kč. Ale to platí je v případě papírových jízdenek a v případě nákupu jízdenky v aplikaci PID Lítačka. Při nákupu SMS jízdenky bude cena 31 a 42 Kč.

 • Cestuji veřejnou dopravou jen několikrát za měsíc, nevyplatí se mi pořizovat si dlouhodobý kupon, proč se zdražují právě tyto jízdenky pro jednorázové cesty?

Během pandemie se potýkal systém veřejné dopravy se zásadním propadem počtu cestujících, a tedy i tržeb. Pokud chceme udržet krátké intervaly spojů a nepřistupovat k omezení dopravy, je nezbytné alespoň částečně jízdné zvýšit. Zdražení krátkodobých jízdenek má nejmenší dopad na obyvatele Prahy, Pražané je využívají ze všech skupin cestujících nejméně. Jejich hlavními uživateli jsou návštěvníci města. Roční kupon pro cestování po Praze stojí i nadále 3650 Kč, to je v průměru jen 10 korun denně. Jde o nejlevnější způsob, jak cestovat po městě bez starostí, a vyplatí se při takto nízké ceně i cestujícím, kteří nejezdí veřejnou dopravou zdaleka každý den.

 • Zdražují ale i přenosné předplatní kupony, proč je tomu tak?

Cena přenosných kuponů se skutečně zvyšuje, jde o nadstandardní službu, kterou může využít neomezený počet cestujících v jeden den, a kterou využívají hlavně firmy pro své zaměstnance. Tyto kupony nejsou vázané na konkrétního cestujícího, ale může s nimi cestovat vždy ten, kdo má kupon u sebe. Tedy například i 50 v jeden den. Cena kuponů pro občany, které jsou spojené s jejich jménem, využívají je běžní cestující a slouží pro každého samostatně, se nemění.

 • Roční kupon je pro mě příliš drahý. Jak mám postupovat, když chci využívat to nejvýhodnější jízdné, ale jednorázový výdaj 3650 Kč je pro mě příliš vysoký?

Pro lidi s nejnižšími příjmy, kteří se ocitají v hmotné nouzi a je pro ně jednorázový výdaj za roční kupon příliš vysoký, připravila Praha speciální slevu 70 % z ceny měsíčních a čtvrtletních kuponů. Tuto slevu mohou využít všichni lidé, kteří pobírají od státu dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí.  Potvrzení o tomto příspěvku Vám vystaví úřad práce, platí vždy jeden měsíc a je nezbytné ho mít vždy u sebe – při žádosti o speciální průkazku PID pro osoby v hmotné nouzi, při nákupu kuponu se 70% slevou i v případě, že vás bude kontrolovat revizor.

 • Proč zdražuje lanovka na Petřín? Pravidelně ji využíváme při cestách na Strahov jako standardní dopravní prostředek.

Lanovka je plnohodnotnou součástí systému Pražské integrované dopravy, ale zároveň také turistickou atrakcí. Zdražuje jednorázové jízdné pro cestu lanovkou, pokud však využíváte předplatní kupony pro pravidelné cestování po Praze, nic se pro vás nemění. Ty i nadále v lanovce platí, stejně jako čtyřiadvacetihodinové a vícehodinové jízdenky. Pokud tedy využíváte předplatní kupony nebo tyto dlouhodobé jízdenky, lanovka pro vás nezdražuje.

 • Proč se zvyšují pokuty za jízdu načerno?

Naším hlavním cílem je nabídnout dostupné cestování pro všechny, i proto vychází cena ročního kuponu v Praze jen na 10 korun denně. Takto nízká cena jízdného je největší motivací pro poctivé a slušné chování. Cestující, kteří tato pravidla porušují, zaplatí za jízdu načerno i nadále přirážku k jízdnému 1500 Kč (tato výše se nemění). V případě, že zaplatí přirážku k jízdnému na místě revizorovi, bude je stát jízda načerno nově 1000 Kč. Pokud si koupí do pěti pracovních dní zároveň roční kupon na cestování po Praze, zaplatí nově přirážku ve výši 800 Kč.

 • Mám dopředu zakoupené jednorázové jízdenky na 30 a 90 minut, ale po 1. srpnu 2021 je už nebude možné využít. Co s nimi mám dělat?

V případě, že máte nevyužité jízdenky v papírové podobě, můžete je po 1. srpnu vrátit v sídle Dopravního podniku hl. m. Prahy v ulici Na Bojišti ještě půl roku po skončení jejich platnosti. Pokud jste si nakoupili dopředu tyto jízdenky v mobilní aplikaci PID Lítačka, a nevyužijete je, bude možné požádat o jejich zpětné proplacení e-mailem.

 • Kam se mohu obrátit pro další informace?

Všechny změny jsou detailně zpracovány na webu Pražské integrované dopravy:  https://pid.cz/zmenatarifu, můžete však využít také telefonní linku PID 234 704 560 nebo se s námi můžete spojit přes Facebook či Twitter PID.

Přílohy

Změny tarifu od 1. 8. 2021

DL_Zmeny-tarifu-2021_TISK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,39 MB

Tisková zpráva ke změně tarifu od 1. 8. 2021

Tisková zpráva-změna tarifu k 1. 8. 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,02 MB
Datum vložení: 23. 7. 2021 10:46
Datum poslední aktualizace: 23. 7. 2021 11:43
Autor: M. Jandová

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.