...
Praha KLÁNOVICE

Doprava - dokumenty


Oficiální informace k projektu parkovacích zón v MČ Praha-Klánovice

                Diskuze o potřebnosti parkovacích zón probíhá v Klánovicích i v okolních obcích a městských částech už velmi dlouho. V minulém roce došlo k rozhodnutí požádat magistrát o zavedení zóny placeného stání v jižní části Klánovic (ve zpravodaji se o tom psalo v čísle 6/2019). Proces zařazení Klánovic v posledních týdnech nabral na obrátkách, a pokud vše vyjde podle plánu, nových pravidel pro parkování bychom se mohli dočkat po prázdninách nebo na podzim. Je třeba říct, že zóny si nemůžeme stanovit sami, ale vyhlašuje je magistrát na naši žádost. I procesy a termíny vycházejí z možností hl. m. Prahy, které my nejsme schopni ovlivnit. Občané v minulém roce požadovali zpracování studie dopravy v klidu (= parkování). Ta byla zpracována a je vyvěšena na webu městské části. Studie řeší celé území Klánovic a prokazuje, že pokud se parkující auta přesunou severně od školy, rozšíření zóny do této oblasti je možné.          

Proti sobě stojí dva zájmy – na jednu stranu přání klánovických občanů i obyvatel Újezda, Šestajovic nebo Jiren zaparkovat autem co nejblíže nádraží a pokračovat do města vlakem, na stranu druhou jsou tu zájmy místních, kterým vadí ulice zaplavené auty i obtěžující provoz spojený s ranní a odpolední špičkou. Enormní počet zaparkovaných vozidel, zejména z okolních obcí, pak zásadně omezuje průjezd úzkými ulicemi jak pro zdejší občany, tak zejména pro vozidla IZS (hasiči a záchranka). Na našem území není pozemek, který by umožnil výstavbu tak velkého parkoviště nebo parkovacího domu, aby to naše problémy plně vyřešilo. Navýšená kapacita parkování by k nám navíc přitáhla více aut a dopravní špičky by byly ještě vypjatější – se všemi doprovodnými důsledky – zhoršeným vzduchem, zvýšeným hlukem i opožďujícími se autobusy. Špičky totiž nejsou rozloženy do celého dne, ale koncentrované do momentu ranních a odpoledních odjezdů a příjezdů vlaků.

                V první polovině května 2020 byl radním prezentován první návrh parkovací zóny pro Klánovice. V tuto chvíli je ideální čas na představení projektu občanům a na případné připomínky. Na webu www.praha-klanovice.cz je návrh projektanta, v prvním nebo druhém týdnu v červnu uděláme, pokud to epidemiologické podmínky dovolí, veřejné jednání. Pokud máme využít aktuální vlny rozšiřování zón, v průběhu června musí být návrh dopracován a schválen. Tyto termíny nevychází z vůle Klánovic, ale jsou dány magistrátem.

Co už je jasné:

 1. Zóna bude vyhlášena v rozsahu, o jaký Klánovice před rokem požádaly – tedy od železniční trati po školu. Rozšíření zóny v případě, že by se parkující nerezidenti přesunuli ze zóny do ulic, kde bude parkování bezplatné, bude možné až později.
 2. Ačkoliv jsme trvale nabízeli Újezdu nad Lesy společné řešení, Újezd se k naší zóně nepřipojí a oblast okolo restaurace Smolík bude neregulovaná.
 3. Projekt se snaží vyznačit maximum parkovacích míst (protože většina míst, kde nyní ve všední dny stojí auta, nejsou legální). Zároveň budou zohledněny potřeby MHD, vjezdy do garáží a na zahrady a pohyb větších vozidel – hasičů nebo popelářů.
 4. Budou tři typy parkujících: 1. klánovičtí občané s trvalým pobytem uvnitř zóny. Ti, pokud budou chtít parkovat na ulici, zaplatí 600 korun za celoroční „povolenku“ – parkovací oprávnění. 2. klánovičtí občané s trvalým pobytem mimo zónu. Ti, pokud budou chtít parkovat v zóně na ulici, zaplatí 1200 korun za celoroční povolení. 3. řidiči bez trvalého pobytu v Klánovicích. Ti zaplatí cenu parkovného v automatech (platba možná mincemi, bezkontaktními kartami či telefony), prostřednictvím mobilní aplikace nebo virtuálních parkovacích hodin na internetu. Tyto ceny vycházejí z celopražských předpisů a budou zohledňovat konkrétní místa. Klánovičtí občané starší 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P budou mít zvýhodněné ceny. Klánovičtí podnikatelé pak budou platit ceny dle ceníku hl. m. Prahy a i zde platí cenové odlišení místa podnikání v zóně či mimo zónu.
 5. Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká pouze osobám s trvalým pobytem. Má-li ovšem člověk, který bydlí v regulované zóně, platnou nájemní smlouvu nebo nemovitost, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si v tomto místě zřídit trvalý pobyt.
 6. Součástí zóny budou i zásobovací boxy nebo místa vyhrazená pro parkování osob se zdravotním postižením. Tělesně postižení občané s trvalým pobytem v dané oblasti také mohou požádat o zřízení vyhrazeného parkovacího stání.
 7. Na našem území se objeví jen dva typy zón – modré (parkování pro klánovické rezidenty a podnikatele) a fialové (smíšené zóny pro rezidenty, podnikatele i pro platící návštěvníky). Fialové zóny budou vybaveny parkovacími automaty.
 8. Hlavním smyslem parkovací zóny je regulace parkování nerezidentů. Zpoplatněné proto budou jen v pracovní dny v období, které jsou pro Klánovice problematické. Pracovně se zatím mluví o provozní době PO – PÁ 8-18 hod.
 9. Parkovné ještě není stanoveno. Budou to menší desítky Kč za hodinu nebo 100 Kč paušál za celodenní stání.
 10. Velkou výhodou tohoto systému zón je automatický sběr registračních značek parkujících vozidel na veřejných místech pomocí speciálně upravených vozidel a automatické vyhledávání platících vozidel a těch, kteří tuto povinnost opomněli. Systém tedy nezatěžuje pochůzkáře Městské policie a Policie ČR.
 11. Elektromobily a jednostopá vozidla parkují zdarma.
 12. Rezidentům nejsou vydávané žádné fyzické kartičky, ani lístky z automatů není potřeba dávat za okno vozidla. Celý systém funguje na automatickém snímání a kontrole registračních značek vozidla a jejich porovnání se seznamem značek, u kterých byl uhrazen poplatek za parkování. Veškerá data jsou okamžitě po použití anonymizována nebo mazána.
 13. Předpokládáme, že agenda registrací vozidel do systému bude minimálně v prvních měsících dostupná na naší radnici.
 14. Systém provozuje Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím společnosti Technická správa komunikací, fungování jednotlivých části ZPS zajišťují městem vysoutěžené firmy.
 15. Zóny v tuto chvíli platí především v městských částech v centru – v Praze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 13, mimo centrum pak v Praze 16 (Radotín) a Praze 22 (Uhříněves).

Zpracovatel projektu zóny byl na květnovém jednání vyzván k tomu, aby minimalizoval množství nutných značek jejich sdružováním na jeden sloupek nebo do ucelených zón. Také byl požádán, aby sloupky značek nevytvořily nové bariéry pro chodce, popeláře nebo hasiče. A konečně – požádali jsme o důsledné používání zmenšeného formátu značek, aby naše městská část nebyla zaplavena vizuálním smogem ve vyšší než nutné míře. Naopak, prosazujeme, aby část současného značení zmizela a provoz byl intuitivnější a plynulejší.

Protože si vedení MČ v Klánovicích uvědomuje dopadů zón na obyvatele Újezda nad Lesy, Šestajovice nebo Jirny, starostka Klánovic pošle magistrátu a organizátorovi veřejné dopravy ROPID výzvu na posílení veřejné dopravy v naší části Prahy a Středočeského kraje. Smyslem výzvy bude zejména posílit autobusové spoje (nejen) ke klánovickému nádraží a úpravu jízdních řádů s ohledem na dopravní špičky. Cílem klánovických zón není znepříjemnit život našim sousedům, ale ochránit naše občany před intenzitou automobilové dopravy, která už je za hranicí únosnosti.

Velmi podrobné informace k dělení motoristů a způsobu zpoplatnění stání najdete na webu  www.parkujvklidu.cz

Návrh projektu organizace dopravy v klidu pro realizaci zóny placeného stání v Klánovicích k připomínkování komisí, radních, zastupitelů a občanů

Oficiální informace k projektu parkovacích zón v MČ Praha-Klánovice

Oficiální informace k projektu parkovacích zón v MČ Praha_Klánovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,11 kB
Staženo: 130×
Vloženo: 15. 5. 2020

Návrh projektu organizace dopravy v klidu pro realizaci zóny placeného stání v Klánovicích

Navrh organizace dopravy v klidu Klánovice ZPS 12_05_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,53 MB
Staženo: 211×
Vloženo: 15. 5. 2020

Analýza dopravy v klidu na celém území MČ Praha-Klánovice, severní a jižní část - aktualizace 2019

Obsazenost_DEN_BLOKOVE_A3_1_8000

Obsazenost_DEN_BLOKOVE_A3_1_8000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,23 MB
Staženo: 12×
Vloženo: 19. 5. 2020

Obsazenost_DEN_celoplosne_A2_1_6000

Obsazenost_DEN_celoplosne_A2_1_6000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,24 MB
Staženo: 10×
Vloženo: 19. 5. 2020

Obsazenost_NOC_BLOKOVE_A3_1_8000

Obsazenost_NOC_BLOKOVE_A3_1_8000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,22 MB
Staženo: 8×
Vloženo: 19. 5. 2020

Obsazenost_NOC_celoplosne_A2_1_6000

Obsazenost_NOC_celoplosne_A2_1_6000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,23 MB
Staženo: 8×
Vloženo: 19. 5. 2020

Pasport_DZ_podzim_2019_1_1000_A1

Pasport_DZ_podzim_2019_1_1000_A1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,16 MB
Staženo: 7×
Vloženo: 19. 5. 2020

Pasport_DZ_podzim_2019_1_1000_A1_situace

Pasport_DZ_podzim_2019_1_1000_A1_situace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,92 MB
Staženo: 10×
Vloženo: 19. 5. 2020

Prehledova mapa funkcniho vyuziti 2019 A3

Prehledova mapa funkcniho vyuziti 2019 A3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 882,51 kB
Staženo: 12×
Vloženo: 19. 5. 2020

Tabulkova_cast_komplet

Tabulkova_cast_komplet.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,66 MB
Staženo: 12×
Vloženo: 19. 5. 2020

Textova_zprava_2019_V3_A4_podzim

Textova_zprava_2019_V3_A4_podzim.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,24 MB
Staženo: 7×
Vloženo: 19. 5. 2020

Vnitrobloky_sever_2019_A3

Vnitrobloky_sever_2019_A3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 879,26 kB
Staženo: 8×
Vloženo: 19. 5. 2020

Analýza dopravy v klidu na vybraném území MČ Praha-Klánovice, jižní část - aktualizace 2019

OBSAZENOST_DEN_MK_A3_1_4000_2019

OBSAZENOST_DEN_MK_A3_1_4000_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 788,18 kB
Staženo: 195×
Vloženo: 16. 5. 2019

OBSAZENOST_NOC_MK_A3_1_4000_2019

OBSAZENOST_NOC_MK_A3_1_4000_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 789,48 kB
Staženo: 130×
Vloženo: 16. 5. 2019

Pasport_MK_Jih_1_1000_A1_2019

Pasport_MK_Jih_1_1000_A1_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 434,07 kB
Staženo: 131×
Vloženo: 16. 5. 2019

Pasport_MK_Sever_1_1000_A1_2019

Pasport_MK_Sever_1_1000_A1_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 543,5 kB
Staženo: 133×
Vloženo: 16. 5. 2019

Pasport_MK_Ujezd_1_1250_A3_2019

Pasport_MK_Ujezd_1_1250_A3_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,32 kB
Staženo: 123×
Vloženo: 16. 5. 2019

Pasport_Tabulkova_cast_2019

Pasport_Tabulkova_cast_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 351,97 kB
Staženo: 124×
Vloženo: 16. 5. 2019

Pasport_Textova_zprava_2019_V3_A4_2019

Pasport_Textova_zprava_2019_V3_A4_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,06 MB
Staženo: 258×
Vloženo: 16. 5. 2019

Pasport_Tiskovy_vystup_momentove_dopravni_pruzkumy_2019

Pasport_Tiskovy_vystup_momentove_dopravni_pruzkumy_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,87 MB
Staženo: 132×
Vloženo: 16. 5. 2019
Zobrazeno 1-20 ze 34

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 39
TÝDEN: 1646
CELKEM: 948789

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy.
Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. 
(podrobnosti z historie Klánovic)

Žije zde cca 3500 obyvatel, kteří mohou využívat snadné spojení do centra Prahy vlakem, tak blízkost lesa.

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST   8:00 - 12:00   14:00 - 18:00