...
Praha KLÁNOVICE

Tříděný odpad

Přistavení kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad - BIO VOK

(zajišťované Magistrátem hl. m. Prahy v MČ Praha-Klánovice)

Občané městských části Prahy mohou zdarma odevzdávat bioodpad rostlinného původu (zejména větve, listí, trávu) do velkoobjemových kontejnerů (tzv. BIO VOK). Stejně jako v předchozím období jsou kontejnery přistavovány na max. 3 hodiny s tím, že když dojde k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, tak bude kontejner odvezen a bude přistaven další. Na jednom stanovišti se vystřídají maximálně tři kontejnery.

U kontejnerů je po celou dobu přistavení přítomna obsluha, která má v popisu práce monitorovat návoz bioodpadu a kontrolovat jaké odpady v kontejneru končí. Obsluha nemá v popisu práce bioodpad sešlapávat.

Velkoobjemové kontejnery slouží mnoha lidem a mají omezenou kapacitu, proto Magistrát hl. m. Prahy žádá občany, aby řezali a stříhali větve na menší části.

Časový harmonogram a místa svozu BIO VOK v městské části Praha-Klánovice         I. pololetí 2019:

Harmonogram přistavení BIO VOK - I. pololetí 2019

 

Přistavení kontejnerů na objemný odpad - VOK

(zajišťované Magistrátem hl. m. Prahy v MČ Praha-Klánovice)

Hlavní město Praha zajišťuje pro jeho obyvatele zdarma odložení objemného odpadu do velkoobjemových kontejnerů, do kterých je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, sanitární keramika, staré sportovní náčiní atd.

Časový harmonogram a místa svozu VOK v městské části Praha-Klánovice I. pololetí 2019:

Harmonogram přistavení VOK - I. pololetí 2019

 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů

(zajišťované Magistrátem hl. m. Prahy v MČ Praha-Klánovice)

Hlavní město Praha zajišťuje pro jeho obyvatele zdarma odevzdání nebezpečných složek komunálního odpadu a nově i potravinářských olejů.

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách, potravinářský olej z domácností v uzavřených PET lahvích.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243 nebo 731 451 582. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte.

Časový harmonogram a místa svozu NO v městské části Praha-Klánovice 2019:

Harmonogram svozu nebezpečného odpadu 2019

 

Oranžové kontejnery MČ na ukládání trávy a listí

Oranžové kontejnery městské části určené pouze k ukládání trávy a listí budou zaměstnanci údržby MČ Praha-Klánovice umístěny na svá stanoviště dne 15. 3. 2019. Stanoviště  jsou stejná jako v loňském roce - ulice V Trninách, Nepasické náměstí, Blešnovská ulice, Kuchařská ulice a 2x Mechovka. Žádáme občany, aby větve do kontejnerů neodkládali a odváželi je na deponii MČ v ulici Smidarská.

 

Provozní doba a podmínky užívání deponie MČ Praha-Klánovice 2019

Provozní doba a podmínky užívání deponie MČ Praha-Klánovice 2019

 

Tříděný odpad

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v MČ Praha-Klánovice:

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad Praha-Klánovice

V případě, že Vás obtěžují již přeplněné kontejnery ve vašem okolí můžete kontaktovat pracovníka Pražských služeb, a.s., tel. číslo: 284 098 406, 604 290 001-Martin Látal nebo sdělte tuto zprávu na e-mailovou adresu LatalM@psas.cz (telefonovat prosíme pouze v běžné pracovní době).

 

 

 

 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace

V obraze

Google play
App Store