...
Praha KLÁNOVICE

Rada a Zastupitelstvo městské části

Rada a Zastupitelstvo městské části 1

Rada a Zastupitelstvo městské části

Rada městské části:

 •  schválila dotační program pro spolky na rok 2021.
 
 •  vybrala nájemce částí pozemků par. č. 3/6 a 3/7, k. ú. Klánovice (okolí Haly starosty Hanzala), kterým se stala společnost Zpátky domů, s.r.o. Bude zde provozovat trhy.
 
 •  schválila smlouvu na bezplatnou výpůjčku části lesního pozemku u ulice Mechovka za účelem umístění herních prvků.
 
 •  schválila vyhlášení výběrového řízení na nové hasičské auto CAS 20.
 
 •  potvrdila zhotovitele akce Provedení vsakovacího drénu, ul. Rodovská, úsek Výravská–Slatinská, k. ú. Klánovice za celkovou cenu 1 633 500 Kč s DPH.
 
 
Zastupitelstvo městské části:
 
 •  schválilo rozpočet s objemem výdajů v hlavní činnosti 30 milionů korun.
 
 •  potvrdilo vyhlášení grantového programu pro spolky.
 
 •  v bodu Petice občanů konstatovalo, že důvody pro odstoupení starostky uvedené v petici neshledává jako pravdivé ani důvodné.
 
 •  jednomyslně schválilo žádost na magistrát o odsvěření pozemků pod významnějšími komunikacemi a žádost o řešení problému soukromých pozemků pod hlavními komunikacemi.
 
 •  schválilo obnovení procesu přidělení orientačních čísel na budovy v Klánovicích.
 
 •  uložilo radě MČ dopracování podkladů pro výstavbu nové knihovny.
 
 •  projednávalo téma Přímského náměstí, dohod mezi MČ a investory ve věci dopravní obsluhy a rozumného rozdělení soukromých a veřejných pozemků. K bodům vztahujícím se k severní části náměstí běžela obsáhlá diskuze s místními občany, nicméně zastupitelé návrhy radního Pavla Jaroše významnou většinou podpořili.
 
 •  diskutovalo kritiku některých členů zastupitelstva v rámci bodu Výzvy k násilí na internetu. V této souvislosti ZMČ odvolalo zastupitele Slavomíra Jaroše z kontrolního výboru.
Jednání ze dne 28. ledna 2021. Kompletní zápisy a usnesení rady a zastupitelstva najdete 
na webových stránkách úřadu.
 
Zastupitelstvo bylo vybaveno novou audiotechnikou, díky které je nyní v sále i na záznamu všem (kteří mluvili přes mikrofon) lépe rozumět. Pro přenos byla využita pevná linka, díky které je záznam kvalitnější. Videa z jednání jsou trvale přístupná na YouTube v kanálu Praha­‑Klánovice.
Petr Vilgus, tajemník ÚMČ
 
 
Datum vložení: 3. 3. 2021 0:58
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2021 11:37
Autor: Web Admin

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 20
TÝDEN: 20
CELKEM: 1067006

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.