...
Praha KLÁNOVICE

Návrh změn dopravního značení

Návrh změn dopravního značení 1

Revize dopravního značení, o které jsme vás informovali v dubnovém Zpravodaji, může přinést našim ulicím až o 300 dopravních značek méně.

V Klánovicích jsou nyní stovky dopravních značek, přičemž většina z nich je zcela zbytečná. To je výsledek studie, kterou brzy na jaře zadala rada MČ Praha­‑Klánovice dopravnímu projektantovi Ing. Květoslavu Syrovému. Výsledkem je praktický návrh, který bude projednán s občany a úřady a nakonec bude realizovaný přímo v klánovických ulicích.

 

Odstranění přebytečných značek je ale pouze jedním přínosem dopravní studie. Hlavním smyslem je dopravně zpřehlednit a sjednotit Klánovice a zvýšit smysluplnost všech dopravních opatření. Přemíra značek totiž způsobuje, že je účastníci provozu přestanou vnímat a značky ztrácejí smysl. Navržená opatření zdůrazňují respekt ke všem účastníkům provozu a zvyšují bezpečnost chodců a cyklistů.

Co studie předkládá k veřejnému projednání:

1. Rychlostní režim v ulici Slavětínská

 • V centru (úsek Lochenická až Šlechtitelská) je navrženo 40 km/h. V okolí křižovatky Slavětínská x Smiřická je úsek s omezením na 30 km/h rozšířen i o prostor přechodu pro chodce.

 

2. Zklidnění ulice Slavětínská

 • Nové ochranné cyklopruhy a další vodorovná značení se stanou prvky liniového zklidnění.
 • Rozdělení přechodu ochrannými ostrůvky přinese zvýšení bezpečnosti při přecházení.

 

3. Křižovatka Slavětínská x Smiřická

 • Zde je vyšší důraz kladen na zklidnění pomocí vodorovného značení.znaceni
 • Dále díky přeuspořádání prostoru dojde k optickému zúžení jízdních pruhů na 2,5 m.

Toto opatření automaticky vede k pomalejší jízdě.

 • V jižní části MČ se ochranné cyklopruhy s lehkými úpravami krajnice vejdou už nyní, v severní části budou nutné drobné stavební úpravy krajnic vozovky.

 

4. Úprava okolí zastávky Nádraží Klánovice – sever

 • Úpravou parkoviště s točnou před železniční zastávkou dojde k lepší organizaci autobusů dle požadavků ROPID: dvě zastávky a tři odstavná stání. Bude se jednat o dočasnou nestavební úpravu, která bude vyzkoušena v režimu zkušebního opatření.

 

5. Dopravní režimy a redukce dopravního značení

 • Sloučením dopravních režimů do jednotných zón 30 dojde ke vzniku intuitivního a přehledného režimu.
 • Smyslem je využití obecných pravidel provozu – přednosti zprava apod. Obojí přinese zásadní redukci nadbytečného dopravního značení.
 • Dojde k omezení tranzitu zklidněnými zónami podél lesa (Mechovka, Blešnovská).

 

6. Zobousměrnění vybraných ulic

 • V souvislosti se zjednodušením předností v jízdě, jednotnou funkcí zklidněných zón a redukcí značení, projektanti dále navrhují zobousměrnění většiny v současnosti jednosměrných ulic. Vzniknou tak jednopruhové obousměrné komunikace.
 • Šířky pro vyhýbání vozidel jsou dostatečné. Dalším legálním a praxí vyzkoušeným řešením, zajišťujícím větší pozornost řidičů a zklidnění dopravy, je možnost používat k vyhnutí vjezdy do nemovitostí a křižovatky (dle technických podmínek).

 

7. Režim ulic Šlechtitelská a K Rukavičkárně

 • Obě ulice zůstávají v režimu zóny 30. Vzhledem k významu těchto ulic je však do budoucna doporučeno zrealizovat alespoň jednostranný chodník či pochozí pás, s ohledem na venkovský charakter celé komunikace (K Rukavičkárně).
 • Ulici Šlechtitelská zatěžuje doprava ke koupališti, kempu a hřištím. Proto projektanti navrhují ponechat rozlišení přednosti v jízdě na křižovatkách a doplnit vodorovné dopravní značení.
 • Ulici K Rukavičkárně naopak kromě autobusu využívají pouze rezidenti, neexistuje zde žádný veřejný cíl a území není průjezdné. Na křižovatkách se proto navrhuje ponechat přednost zprava a možné vyznačení příčných čar na vjezdech do křižovatek, tedy vodorovné dopravní značení, které upozorní na křižovatku.

 

8. Školní ulice

 • Zvláštní roli v projektu hraje tzv. školní ulice, která zahrne část ulic V Soudním, Mechovka a V Žáčku. Zlepšení organizace dopravy u školy a školky probíhá samostatným projektem, koordinovaným s úpravami dopravních režimů a značení. Smyslem je jednak zvýšit bezpečnost provozu před školou, jednak zabránit zácpám na křižovatce Slavětínská x V Soudním.

 

9. Provoz cyklistů

 • Společně s liniovým zklidněním Slavětínské jde ruku v ruce i zvýšení bezpečnosti novými cyklopruhy.
 • Obousměrný provoz s jednotnou předností zprava znamená i zlepšení prostupnosti celých Klánovic pro pohyb jízdních kol.

 

Všechny podklady k projektu, včetně mapek s konkrétními návrhy změn, jsou zveřejněny na webu městské části www.praha­‑klanovice.cz a na facebooku. V červnu se bude konat veřejná debata k tomuto tématu. Datum bude upřesněno podle aktuálních možností v závislosti na nařízeních vlády – sledujte web a facebook MČ. Na základě tohoto projednání poté projektant návrh dopracuje, následně bude projednán se silničním správním úřadem a dopravní policií a poté bude realizován.

 

Naším cílem jsou bezpečnější a pro život příjemnější Klánovice. A spokojení občané, jejichž zájmy radnice hájí. Smysluplná organizace a zklidnění dopravy podle doporučeného schématu k tomu neodmyslitelně patří.

Petr Vilgus, tajemník úřadu

 

 

Datum vložení: 8. 6. 2021 17:55
Datum poslední aktualizace: 8. 6. 2021 18:42
Autor: Ing. Alena Kolovrátková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:253
TÝDEN:2886
CELKEM:1381879

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.