...
Praha KLÁNOVICE

Zprávy z úřadu

Zprávy z úřadu 1

Jednali jsme s Prahou a se sousedy

Květen a červen 2021 byly bohaté na setkání se zástupci magistrátu a našich sousedních městských částí.

 

Petr Hlubuček v Klánovicích

V červnu k nám přijel na návštěvu náměstek pražského primátora pro bezpečnost, investice doa infrastruktury a životní prostředí Petr Hlubuček. Příjemného odpoledne se kromě starostky Zorky Starčevičové zúčastnili místostarosta Jiří Bek, radní Petr Soukup a Pavel Jaroš, tajemník Petr Vilgus a další místní politici.

Tématem hovoru byly investice v Klánovicích, výstavba domu Integrovaného záchranného systému, studie pro zasakování dešťových vod na území Klánovic a její uplatnění v praxi třeba při rekonstrukci Slavětínské a Šlechtitelské.

 

Návštěva v Horních Počernicích

Na úřadu městské části Praha 20 – Horní Počernice jednala klánovická starostka Zorkaa Starčevičová se starostou Petrem Měšťanem a jeho týmem. Tématem bylo Hornopočernicko a nekoncepční změny územního plánu na Placinách. Dále cyklistické propojení obou městských částí, Klánovická spojkavysokorychlostní železnice, obnova vodovodů na našich hranicích nebo problematika hornopočernických exkláv – domů, které jsou dopravně i všemi sítěmi napojené na Klánovice, ale „papírově“ patří k dvacítce.

 

Jednání na magistrátu

Paní starostka Starčevičová také pracovně navštívila náměstka pražského primátora pro oblast dopravy Adama Scheinherra. Tématy byla revitalizace přestupního bodu Pražské integrované dopravy u nádraží, celková obnova ulice Slavětínská, obnovy a bezbariérové úpravy autobusových zastávek, převedení Šlechtitelské a autobusové točny V Jehličině na magistrát a celková obnova této komunikace.

Poté se tajemník Petr Vilgus sešel s ředitelem odboru dopravy MHMP Liborem Šímou a pokračovali v rozpracovaných tématech.

 

Jednání se Šestajovicemi

Tajemník úřadu Petr Vilgus pokračoval v rozhovorech s obcí Šestajovice o vzájemných vztazích a o otázce šestajovických exkláv – míst napojených na Klánovice, ale v katastru Šestajovic.

 

Miliony z magistrátu pro Klánovice

Po měsících intenzivního vyjednávání schválilo pražské zastupitelstvo tři důležité příspěvky do rozpočtu Klánovic.

Rekonstrukce zázemí FK V Jehličině

Dotace 15 milionů korun je určena na rekonstrukci fotbalového zázemí FK Klánovicea V Jehličině a tyto finance se připojí k dotaci z loňského roku. Současné vedení radnice převzalo z minulosti projekt rekonstrukce, který byl z hlediska investičních nákladů zcela nerealistický. V loňském roce bylo zadáno přepracování projektu s cílem snížit cenu stavby na přijatelnou úroveň, která odpovídá našim finančním možnostem a potřebám klubu. Pokud vše vyjde, stavba se letos rozběhne.

 

Revitalizace aleje i obnovitelné zdroje

400 tisíc korun jsme dostali na Revitalizaci třešňového stromořadí ulice V Pátém a 2 milionya korun na projekt Zapojení obnovitelných zdrojů do projektu FK Klánovice včetně retence vody. 

Jeden z projektů pomůže zlepšit vzhled městské části, druhý pomůže snížit provozní náklady areálu FK.

 

Změny dopravního značení jsou projednány

Projekt zjednodušení dopravního značení, o kterém jsme psali v minulém Zpravodaji, prošel 10. června 2021 veřejným projednáním.

Obyvatelé oceňovali snížení počtu značek o několik set, přehlednost jednotného systémua zklidněné zóny nebo opatření proti zbytečnému tranzitu obytnými oblastmi Klánovic. Součástí projednání byla i dočasná úprava autobusového nádraží Klánovice – sever tak, aby sem mohly zajíždět nové autobusy s obyvateli Středočeského kraje a také projekt tzv. školní ulice u Masarykovy ZŠ. Podklady a informace jsou zveřejněny na webu městské části. V další fázi projektant Ing. Květoslav Syrový připraví projekt pro realizaci změn.

 

Lampy jsou převedeny na magistrát

Téměř všechny sloupy veřejného osvětlení v Praze vlastní hlavní město a spravuje je společnost Technologie hl. m. Prahy (THMP).

Unás jsou výjimkou ozdobné atypické sloupy v centru Klánovic, které byly instalovány v rámcia investičních akcí v letech 2006 a v minulém volebním období. Provoz, údržba a opravy sloupů stojí náš úřad statisíce ročně. Na základě vyjednání s magistrátem se nám podařilo domluvit, že dojde k převedení sloupů na THMP. O sloupy se nově postarají odborníci a v rozpočtu Klánovic zůstane více peněz na péči o vzhled veřejných prostranství.

 

Klánovice mají mluvící sirény

Klánovice byly jedním z mála míst v Praze, kde chyběly tzv. mluvící elektronické sirény.

Když navíc nemáme ani místní rozhlas, jednalo se o bezpečnostní riziko. V případě mimořádnéa události a ohrožení obyvatelstva neexistovala rychlá možnost, jak např. vyhlásit evakuaci. V průběhu letošního června byly konečně nainstalovány dvě sirény – na budovu manažerského institutu COOP na rohu Slavětínské a Aranžérské a na Bazar na křižovatce Slavětínská a Ke Znaku. Děkujeme členům jednotky SDH Klánovice a panu Pavlu Jarošovi za zapůjčení plošiny a za pomoc při instalaci zařízení na střechy.

Po instalaci sirén nás nyní čeká pravidelné prověřování jejich funkce vždy 1. středu v měsíci, v poledne.

 

Projekty pro cyklodopravu

V roce 2020 jsme od magistrátu dostali finance na tři projekty pro cyklodopravu. Nyní připravujeme realizaci.

Na obnovu klánovické části lesní asfaltky Vojenská, která vede k útvaru psovodů Městské policie hlavního města Prahy, jsme získali 10 milionů korun.a

Letos na jaře jsme nechali připravit dokumentaci na její opravu, kde bylo třeba skloubit řadu požadavků a zájmů: hasičů, policie, lesních správců a dalších.

Nyní probíhá výběrové řízení, obnova Vojenské by se měla uskutečnit v létě letošního roku. Letos také připravíme projektovou dokumentaci pro další dvě cyklotrasy.

 

KC Beseda ožíváa

Po peripetiích s otevřením KC Beseda, o kterých jsme psali v předchozích Zpravodajích, můžeme přivítat nového nájemce.

Kulturní centrum převzal tým paní Jany Pexové s projektem Živá beseda. Nový tým se představuje v tomto čísle Zpravodaje. Otevření KC bude s mimořádným hostem – Danem Bártou. Přijďte 10. července!

 

Ošetřené aleje prospívají

Lipová stromořadí, ošetřená v prosinci 2019, krásně obrůstají!

Stromy prošly radikálním odborným řezem v korunách,a byly odstraněny výmladky a koruny byly odlehčeny, podrobně v KZ 3/2020. Způsob ošetření, který musel být proveden, protože v minulosti byly lípy seřezávány tzv. na hlavu, mnohé zaskočil svou razancí. Nyní je zřejmé, že stromům velice prospěl a prodloužil jejich život. Je ještě třeba pomoci kořenovým systémům.

 

Dešťovka je projednána

17. června 2021 byla veřejnosti představena návrhová část Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území Klánovic.a

Návrh obsahuje například umístění akumulačních nádrží pro dešťové vody, úpravy v uličních prostorách, úpravy objektů ve správě MČ či doporučení v širších souvislostech plánovaných investic na území MČ. Vše najdete na webu MČ. Podrobněji příště.

 

Nová ředitelka základní školya

Stala se jí paní Mgr. Štěpánka Rajová, Ph.D.

Gratulujeme a paní ředitelku rádi představíme v dalším Zpravodaji.

 

Připravili Zita Kazdová a Petr Vilgus, tajemník úřadu

 

 

 

 

 

Datum vložení: 17. 7. 2021 16:31
Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2021 17:16
Autor: Ing. Alena Kolovrátková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:390
TÝDEN:1729
CELKEM:1384244

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

  • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
  • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
  • ID datové schránky: 2u4aks8
  • IČO: 00240281
  • Úřední hodiny: 
    PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
    ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.