...
Praha KLÁNOVICE

Přímské náměstí - díl třetí

Přímské náměstí - díl třetí 1

Dnes pokračujeme příspěvkem občanů, ve kterém se ptají: „Co nám přinesou a mají vlastně přinést změny na Přímském náměstí, severní část?“

Jako obyvatelé Klánovic z okolí Přímského náměstí již od roku 2020 sledujeme změny, které nám jsou předkládány takzvanou salámovou metodou. Krůček po krůčku, pomalu a nenápadně, se mění původně předložený plán, což nás velmi znepokojuje. Kolik těchto změn ještě bude? Co je cílem neustále se měnícího záměru? A co vůbec mají změny přinést obyvatelům zdejší části Klánovic, potažmo všem obyvatelům obce? Je záměr plánu pro občany Klánovic přínosem?

 

Co dosud víme

Ke změnám na Přímském náměstí dochází i proto, že se změnili vlastníci pozemků a tyto pozemky musí, respektive přesněji s ohledem na charakter změn dělají vše proto, aby měli co nejlepší přístup k veřejným komunikacím.

Nejprve šlo, podle slov pana radního Pavla Jaroše, “jen” o přeložení potoka, protože povodí Labe nesouhlasí s jeho zatrubněním. Přeložkou koryta potoka prý vznikne širší prostor pro možný rozliv vody v případě záplav a je škoda, že není k uvedené hrozbě známo nic bližšího.

Obec, opět slovy pana radního Pavla Jaroše, potřebuje rozšířit a zprůjezdnit oblasti křížení ulic Malá Smidarská a Libřická a ulici Libřickou dotáhnout až na Slavětínskou. V současné době je nejužší místo mezi pozemky soukromých vlastníků údajně jen cca 1,5 metru a je průchozí.

 

Průchodnost území

V dané oblasti je dlouhodobě pěší cesta, která vede okolo zadní části kopce a je důležitá pro dostupnost autobusové zastávky Přímské náměstí. Pěší cestu využívají jak obyvatelé zdejší části Klánovic, tak obyvatelé přilehlých Šestajovic. Pane radní Pavle Jaroši, jak bude tato situace řešena?

S průjezdností ulice Libřická až na Slavětínskou nemá nikdo nejmenší problém, problémem je, že je naprosto nepochopitelné, proč není ulice Libřická v oblasti Přímského náměstí koncipována ve stejné šíři, jako zbytek Libčické směrem ke koupališti. Co tomu brání, nám pan radní Pavel Jaroš nebyl schopen vysvětlit. Ulice, které jsou zde vybudovány v klánovickém naturelu a jsou velmi vzdušné a mají široké zelené pásy z obou stran, se najednou podle slov pana radního Pavla Jaroše budou dělat pouze v nejmenší možné šíři? Pane radní Pavle Jaroši, proč?

 

Existuje urbanistický plán?

Uvědomuje si předkladatel, že v uvedené lokalitě je poslední větší prostor, který využívají obyvatelé obce k pořádání veřejných venkovních akcí, například “čarodějnic”, děti zde v zimně sáňkují, hasiči zde pořádají akce pro děti a nikdo z místních si nikdy na nic nestěžoval?

 

Kopec, kam chodí děti sáňkovat

Parcela soukromého vlastníka sahá až k “patě “ kopce ze strany od zastávky autobusu. Nebude současnému a případným budoucím vlastníkům kopec vadit? Jak dohodla obec v memorandu zachování kopce se soukromým vlastníkem navazujícího pozemku? Můžeme se v budoucnu dočkat požadavku ze strany jakéhokoliv budoucího vlastníka o zlikvidování kopce? Kde a jak má obec domluveno, že k tomu nemůže dojít?

 

Závěrem

Výše uvedené otázky nás napadají při změnách, které se začínají konat na Přímském náměstí, čím dál tím více se zdá, že je vše řešeno “za pochodu” ze strany městské části. Tento dojem je čím dál tím silnější, protože pan radní Pavel Jaroš neodpovídá na naše dotazy a jen slibuje, že nás bude o všem informovat. Stanoviska jiných vhodných subjektů jsme také neviděli, například odborné a profesně odpovídající vyjádření dalších členů stavebních výborů nebo stanovisko spolupracujícího architekta městské části k aktuálně zamýšlenému stavu. Na některé dokumenty z jednání o Přímském náměstí sever čekáme již od července 2020. Vypadá to, jako by se držel slov “Ptejte se, na co chcete, odpovím, na co budu chtít.”

Věříme, že naše připomínky budou brány v potaz a že se na naše otázky dočkáme odpovědí alespoň ve Zpravodaji.

Manželé Slezákovi a Ivana Starčevičová     


 

Příspěvek k Přímskému náměstí, který do redakce Klánovického zpravodaje poslali místní občané, je plný otázek. Shrnuli jsme je do tří základních okruhů a městskou část jsme požádali o rychlé odpovědi ještě do tohoto čísla Zpravodaje:

Má městská část urbanistický plán pro celé Přímské náměstí? 

MČ má plán pro Přímské náměstí v rozsahu potřebném pro vytvoření nové komunikace, vedené po severním okraji plochy. Na náměstí je stále platný územní plán z roku 1998, kterýpřímské náměstí předpokládá zčásti veřejnou zeleň, zčásti tzv. veřejné vybavení. Z minulosti je tu uvedena veřejně prospěšná stavba – mateřská školka, případně jiná občanská vybavenost. Nejedná se ale o aktuální projekt, spíš výhled do budoucnosti. Ani komunikace na severu náměstí v tuto chvíli nebude realizována, pouze se připravuje rezerva obecních pozemků v takovém rozsahu, aby tu v budoucnu mohla komunikace vést. 

 

Bude zachována průchodnost území např. na autobusovou zastávku? 

Na přelomu února a března 2021 nechal soukromý vlastník pozemků na náměstí vyměřit nové koryto Šestajovického potoka tak, aby všechny záměry v území byly realizovatelné. Radní se zúčastnili prezentace vedení potoka a diskutovali o věci s majitelem sousedních pozemků. Z jeho strany bylo deklarováno, že průchod k zastávce zůstane zachován.

 

Je zaručeno zachování sáňkovacího kopce a prostoru pro konání veřejných venkovních akcí i v budoucnosti?

S kopcem se žádná změna odehrát nemá. Kdo toto místo zná, ten ví, že na severozápadní straně začíná potrubí zatrubněného Šestajovického potoka. Jedinou věcí, která zde proběhne, bude úprava nátoku do stávající zatrubněné části potoka, prořezání a úklid místa.

 

Za odpovědi děkujeme a v tématu budeme pokračovat.

Přímské náměstí je součástí cyklu Klánovického zpravodaje o urbanismu „Jaké budou Klánovice v roce 2030“. V listopadu 2020 jsme zveřejnili úvodní informace a rozhovory, které přiblížily urbanistické plány na Přímském náměstí. V březnu 2021 shrnul aktuální situaci a jednání městské části Bc. Pavel Jaroš, radní, který má na starosti územní rozvoj.

Zita Kazdová

 

 

Datum vložení: 21. 4. 2021 19:30
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2021 21:15
Autor: Ing. Alena Kolovrátková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:387
TÝDEN:1726
CELKEM:1384241

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

  • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
  • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
  • ID datové schránky: 2u4aks8
  • IČO: 00240281
  • Úřední hodiny: 
    PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
    ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.