...
Praha KLÁNOVICE

Zeptali jsme se

Zeptali jsme se 1

Ing. Karla Kříže ze společnosti TIMAO s.r.o. na projekt „Dešťovka“ v Klánovicích.

Včervnu 2021 byla objednateli, jímž je městská část Praha--Klánovice, odevzdána návrhová část „Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Praha-Klánovice“.

Jde o koncepční dokument řešící principy hospodaření se srážkovými vodami (HDV), s využitelností a udržitelností městské zeleně pro navazující investiční záměry.

 

Máme ucelený dokument

Práce byly zahájeny v červenci 2020 průzkumnými a analytickými pracemi, které byly veřejně projednány 2. listopadu 2020. Následně byly zahájeny práce na samotné návrhové části. Ta byla veřejně projednána 17. června 2021.

 

Studie je tvořena hlavní textovou částí s přílohami fotodokumentací, hydrogeologické rešerše, tematických map a urbanistickokrajinářské koncepce (dostupné z webu MČ). Zpracovatelem studie je společnost TIMAO s.r.o. s pracovním týmem odborníků v oblasti vodního hospodářství, hydrogeologie, arboristiky, krajinářské architektury, urbanismu a městského a dopravního inženýrství. Vznikl tak komplexní dokument zohledňující aspekty všech oborů.

 

V hlavní roli voda a stromy

Analytická část mimo jiné představuje principy a prvky modrozelené infrastruktury (HDVa podporující vegetaci), jakožto zásadní oblast adaptace na změnu klimatu a konkrétně označuje hlavní problémy udržitelnosti stromů v obci. Optimální využití srážkové vody pro potřeby vegetace (především stromů) pomůže i v rámci měnících se teplot a časového rozložení dešťů zachovat Klánovicím cenný ráz zahradního města, vetknutého do původního lesa.

 

Navržené úpravy uličních prostor zároveň podpoří retenci, vsak a výpar srážkových vod, čímž bude mimo jiné sníženo hydraulické zatížení vodních toků a problematické zatápění místních komunikací.Krajinářská část řeší třídy intenzity údržby, stromořadí dle jejich významu a doporučené druhy pro ulice i pro soukromé zahrady.

 

Budoucnost začíná teď

Doporučení a návrhy změn jsou koordinačně, časově i investičně velmi náročné a je nutno je koordinovaně rozložit do několika let. Studie vytyčuje jednotlivé priority nutných opatření tak, aby investice do uličních prostor byly vynakládány efektivně.

děkujeme Ing. Křížovi, Timao


„Promyšlená práce s dešťovou vodou ve městě je nyní žhavé téma,“ doplňuje Petr Vilgus, tajemník úřadu. „Hodně lidí o něm diskutuje, příkladů dobré praxe však tolik není. Naše studie na „dešťovku“ má ambici stát se příkladem pro ostatní. Technická správa komunikací, další městské části i magistrát se mohou tímto dílem inspirovat. Na nás teď je, abychom teoretické závěry rozvinuli do praxe a začali se k vodě v krajině chovat s takovou pokorou, jakou si zaslouží. Studie vznikla za peníze z magistrátního grantu. Poděkování patří hlavně Ing. Magdaleně Jandové z našeho úřadu a RNDr. Zdeňce Bubeníkové, předsedkyni Komise pro životní prostředí.“


 

Podrobné informace najdete na webu MČ Praha-Klánovice proklikem MĚSTSKÁ ČÁST – SOUČASNÉ TÉMA-STUDIE-PROJEKT MČ. Bonusem projektu „Dešťovka“ pro Klánovický zpravodaj byl seriál Ing. Ondřeje Fouse „Stromy, zlato Klánovic“, který jsme zveřejnili ve čtyřech pokračováních v roce 2021.

Připravila Zita Kazdová

 

 

Datum vložení: 30. 8. 2021 11:54
Datum poslední aktualizace: 30. 8. 2021 12:49
Autor: Ing. Alena Kolovrátková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:364
TÝDEN:1703
CELKEM:1384218

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

  • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
  • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
  • ID datové schránky: 2u4aks8
  • IČO: 00240281
  • Úřední hodiny: 
    PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
    ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.