...
Praha KLÁNOVICE

Pracujeme pro vás už dva roky

Pracujeme pro vás už dva roky

Rada městské části se ohlíží za polovinou svého volebního období

Vážení spoluobčané,
je za námi první poločas funkčního období od komunálních voleb v roce 2018 a jsme přesvědčeni, že je správný čas informovat vás o činnosti úřadu naší městské části, vedené koalicí Čas na změnu – STAN – Hlas Klánovic. Členy rady městské části jsou starostka Mgr. Zorka Starčevičová, místostarosta MUDr. Jiří Bek a radní Ing. Petr Soukup, Bc. Pavel Jaroš a Ing. Michal Gabriel. 
 
(Ne)předání úřadu
Komunální volby 2018 změnily vedení Klánovic. Standardní situací je, že odcházející vedení obce protokolárně předá veškerou agendu úřadu, spojenou s jejich činností, novému vedení. Předání je písemné a podepsané oběma starosty (odcházejícím a nově zvoleným). 
 
Vážení občané, nestalo se tak, nic nám nebylo předáno. Odcházející vedení, včetně bývalého tajemníka, nám na opakované výzvy o nutnosti oficiálního předání a tím i převzetí úřadu vždy odpovědělo „předávat vám nic nebudeme, vše máte na úřadu“.
 
Náš vstup do úřadu byl tedy poněkud nestandardní, spolupráce s minulým vedením byla „nula“. Museli jsme zmapovat v jakém stavu jsou projekty, rozpracované akce a v neposlední řadě to nejnutnější: jaký je stav financí, včetně rezervy a dohadných položek ve vztahu ke schváleným rozpočtům z minulého funkčního období 2014 – 2018. 
 
Nejdůležitější činnosti a projekty urad
 • Jedním z prvních významných opatření ke zlepšení informovanosti občanů bylo do té doby odmítané zavedení přímého přenosu z jednání Zastupitelstva městské části.
 
 • „Zděděný“ projekt rekonstrukce ulice K Rukavičkárně znamenal vykácení téměř celé aleje. Projekt jsme proto změnili a alej zůstala zachována. Díky účelové dotaci jsme ošetřili stromy nejen zde, ale i v Podlibské, Dobřenické a letos pokračujeme v Aranžérské.
 
 • Kadeřnictví bylo po mnoha desetiletích úspěšně zrekonstruováno, o čemž jste se mnozí z vás jako zákazníci opakovaně přesvědčili.
 
 • Na vybudování multifunkčního hřiště za cca 15 mil. korun jsme zdědili od předchozího vedení pouze 4,36 mil. korun. Projekt se proto musel redukovat. Dotčení sousedé původně zamýšleného pozemku Kavris vyjádřili nesouhlas. Abychom zachránili dotaci, museli jsme najít jiné místo. Nové multifunkčí hřiště proto vzniklo v areálu fotbalového klubu, kde je dozor, který zabraňuje mimo jiné vandalismu.
 
 • Parkování u nádraží je roky neřešený problém. V souladu s magistrátem je zpracován projekt placených „parkovacích zón“ pouze pro pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod. Realizaci podmínil Újezd nad Lesy řešením parkování na své straně.
 
 • Opravy ulic Blešnovská, Sendražická a Lovčická byly dokončeny, včetně vybudování nových kanalizačních vpustí. Díky MHMP jsme opravili povrch ve Smidarské, Malé Smidarské a Voňkově ulici. Nyní probíhají projektové práce s následnou realizací na odvodnění Rodovské. Opravy výtluků probíhají průběžně.
 
 • V Masarykově základní škole Smržovská 1 jsou rekonstruovány toalety a instalovány troje nové protipožární dveře včetně zárubní. Jsou provedeny práce na odstranění plísně v šatnách a pravidelné kontroly soudního znalce novou plíseň neprokázaly. 
 
 • V nové přístavbě Masarykovy základní školy nás čeká oprava výtahu, jehož elektroinstalace je kvůli chybě v projektu špatně chráněná před deštěm.
 
 • V Mateřské škole byly opraveny záchody pro děti, byla opravena střecha, do které zatékalo, byla umyta fasáda, upravena vodoměrná šachta a bylo upraveno odvodnění splaškových a dešťových vod.
 
 • U Haly starosty Hanzala jsme opravili střechu, která konečně neprosakuje. Opraveno je též zábradlí u hlavního vchodu, včetně ochranného pletiva, které minimalizuje možnost poranění.
 
 • Zrekonstruovali jsme obecní byty v ZŠ Smržovská 1 a nad restaurací Beseda. Zde byl jeden byt opraven a probíhá rekonstrukce dalších prostor s cílem zřízení nového bytu, dále je nutná oprava střechy, včetně zateplení a další opravy nás čekaji.
 
 • Farmářské trhy – k tématu se vyjadřuji ve svém příspěvku do Hydeparku v tomto čísle. 
 
 • Pro Kulturní centrum Beseda proběhlo výběrové řízení. Od roku 2021 bude pokračovat nový provozovatel s projektem Artbufet.
 
 • Klánovický zpravodaj získal novou energii a výraznou grafiku ve prospěch přehlednosti a čtivosti a je obsahově vyvážený. Zastupitelé nově mohou v rubrice Hydepark publikovat své názory v každém čísle, nikoli pouze jednou za tři měsíce, jak tomu bylo v minulosti.
 
 • Úřad MČ Praha-Klánovice je stabilizován, máme nového tajemníka, vyměnili se zaměstnanci a přicházejí lidé pracovití a se zájmem o činnost úřadu. V době coronavirové pandemie se úřad osvědčil na výbornou. Za to všem pracovníkům děkujeme!
 
 • Pro pracovníky údržby jsme na podzim 2019 zakoupili elektromobil pro svoz odpadu. Klánovice jsou vnímány jako čistá, udržovaná městská část. Pracovníkům údržby za to patří dík!
 
 • Zcela výjimečnou situaci prožívají naši hasiči (JSDH), v říjnu 2020 převzali nový cisternový vůz TATRA. Poprvé v historii JSDH od roku 1931 byl jednotce zakoupen nový, speciální, hasičský automobil. Našim hasičům přejeme, ať jim dobře slouží a děkujeme jim za obětavou práci.
 
Rok 2020 je poznamenán dvěma nouzovými stavy v celé republice, vyhlášenými vládou z důvodu šíření pandemie SARS-CoV-2. 
 
 • Na celonárodní situaci, která zasáhla i Klánovice, jsme na jaře reagovali mimo jiné odpuštěním nájmů v prostorách patřících MČ, zajištěním roušek a dezinfekce a distribucí seniorům, příspěvkem na zakoupení 9 laptopů žákům ze sociálně slabších vrstev. 
 
 • Přispíváme na obědy spoluobčanům 70+ a zajišťujeme rozvoz, občanům 65+ platíme kontejnery na zahradní odpad a jsme k dispozici pro pomoc v nynější těžké situaci.
 
Závěrem s potěšením konstatuji, že i v této výjimečné situaci „coronaviru“ úřad pracuje a pomoc občanům i podnikatelům má konkrétní podobu.
 
Vážení spoluobčané, je před námi druhý poločas a apeluji tímto na všechny zastupitele, aby jejich hlavní motivací byla konstruktivní práce ku prospěchu občanů Klánovic.
 
Přeji vám pevné zdraví, klidné 
Vánoce a úspěšný nový rok 2021!
MUDr. Jiří Bek, místostarosta
Datum vložení: 28. 12. 2020 12:01
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2020 16:48
Autor: M. Jandová

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 14
TÝDEN: 14
CELKEM: 1050344

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.