...
Praha KLÁNOVICE

INFORMACE MHMP k 9. 4. 2020 o systému svozu komunálního odpadu, tříděného odpadu, VOK, BIO VOK, NO a provozu kompostárny a SB na území hl. m. Prahy

INFORMACE MHMP k 9. 4. 2020 o systému svozu komunálního odpadu, tříděného odpadu, VOK, BIO VOK, NO a provozu kompostárny a SB na území hl. m. Prahy

MHMP (Odbor ochrany prostředí, Oddělení odpadů) informuje o omezeních v systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy v reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila omezení volnému pohybu obyvatel na veřejnosti.
Podrobnosti ve zprávě.


V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn do odvolání následovně:

 • svoz směsného odpadu PROBÍHÁ BEZ OMEZENÍ, svoz bude i nadále zajišťován standardně       v nastavených svozových dnech a četnostech
 • svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad)PROBÍHÁ BEZ OMEZENÍ, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech
 • provoz sběrných dvorů
  aktuální info zde odpady HMP-znovuotevreni SDHMPpro veřejnost
 • provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci je pro veřejnost obnoven - otevřeno od 8. 4. 2020
  Při návštěvě zařízení je nezbytné dodržovat následující opatření a dbát následujících pokynů provozovatele:
 • do areálu kompostárny bude umožněn vjezd  maximálně 3 vozidel současně,
 • pokud je to možné, používat vlastní nářadí pro nakládku kompostu a vykládku bioodpadu,
 • dbát pokynu obsluhy pro udržení volného výjezdu z areálu kompostárny,
 • vstup do areálu kompostárny bude umožněn jen se zakrytými ústy a nosem,
 • bude zachováván minimální rozestup mezi občany 2 metry.

 • Provoz kompostárny během Velikonoc bude zajištěn následovně:
  10. 4. 2020 – zavřeno
  11. 4. 2020 - otevřeno
  12. a 13. 4. 2020 – zavřeno
  Od 14. 4. 2020 bude na kompostárně zajištěn standardní provoz jak pro veřejnost tak i pro právnické subjekty.
 • Informaci o otevírací době naleznete na webových stránkách Lesů hl. m. Prahy: https://www.lhmp.cz/zelen/kompostarna-hl-m-prahy-slivenec/

 • služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad (poskytována MHMP) – znovu obnovena od 14. 4. 2020
 • svoz nebezpečného odpadu: 
 • stabilní sběr a svoz NO – služba znovu obnovena od 14. 4. 2020
 • mobilní sběr NO – služba znovu obnovena od 14. 4. 2020
 • svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města probíhá bez omezení

Provoz kontaktních center svozových společností:

V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností, a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email). Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze budeme průběžně informovat s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.

Datum vložení: 9. 4. 2020 10:00
Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2020 20:59
Autor: Magdaléna Jandová

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 14
TÝDEN: 992
CELKEM: 960671

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy.
Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. 
(podrobnosti z historie Klánovic)

Žije zde cca 3500 obyvatel, kteří mohou využívat snadné spojení do centra Prahy vlakem, tak blízkost lesa.

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST   8:00 - 12:00   14:00 - 18:00