...
Praha KLÁNOVICE

Tříděný odpad

 


DOČASNĚ PŘERUŠENO

Přistavení kontejnerů na objemný odpad - VOK - 2020

(zajišťované Magistrátem hl. m. Prahy v MČ Praha-Klánovice)

Hlavní město Praha zajišťuje pro jeho obyvatele zdarma odložení objemného odpadu do velkoobjemových kontejnerů, do kterých je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, sanitární keramika, staré sportovní náčiní atd.

Časový harmonogram a místa svozu VOK v městské části Praha-Klánovice v roce 2020:

Harmonogram přistavení VOK - I. pololetí 2020


DOČASNĚ PŘERUŠENO

Přistavení kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad - BIO VOK - 2020

(zajišťované Magistrátem hl. m. Prahy v MČ Praha-Klánovice)

Občané městských části Prahy mohou zdarma odevzdávat bioodpad rostlinného původu (zejména větve, listí, trávu) do velkoobjemových kontejnerů (tzv. BIO VOK). Stejně jako v předchozím období jsou kontejnery přistavovány na max. 3 hodiny s tím, že když dojde k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, tak bude kontejner odvezen a bude přistaven další. Na jednom stanovišti se vystřídají maximálně tři kontejnery.

U kontejnerů je po celou dobu přistavení přítomna obsluha, která má v popisu práce monitorovat návoz bioodpadu a kontrolovat jaké odpady v kontejneru končí. Obsluha nemá v popisu práce bioodpad sešlapávat.

Velkoobjemové kontejnery slouží mnoha lidem a mají omezenou kapacitu, proto Magistrát hl. m. Prahy žádá občany, aby řezali a stříhali větve na menší části.

Časový harmonogram a místa svozu BIO VOK v městské části Praha-Klánovice v roce 2020:

Harmonogram přistavení BIO VOK - I. pololetí 2020


DOČASNĚ PŘERUŠENO

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů v roce 2020

(zajišťované Magistrátem hl. m. Prahy v MČ Praha-Klánovice)

Hlavní město Praha zajišťuje pro jeho obyvatele zdarma odevzdání nebezpečných složek komunálního odpadu a potravinářských olejů.

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách, potravinářský olej z domácností v uzavřených PET lahvích.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243 nebo 731 451 582. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte.

Časový harmonogram a místa svozu NO v městské části Praha-Klánovice 2020:

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů 2020


Informace o vánočním a novoročním svozu odpadu (2019-2020)

Informace


Magistrát hl. m. Prahy - informace o změnách v systému svozu odpadu v Praze v roce 2020

Informace o změnách v systému svozu odpadu v Praze v roce 2020


Šlápněte na to!

Šlápněte na to!

Informační kampaň Magistrátu hl. města Prahy s mottem „Šlápněte na to! „ má upozornit na potřebu zmenšování objemu tříděného odpadu před vhozením do nádob na tříděný odpad. Na stanovištích tříděného odpadu se mimo jiné potýkáme s problémem nerozložených kartonových krabic, které v nádobě na tříděný odpad zabírají velkou část prostoru, nádoba je rychle zdánlivě plná a odpad je následně ukládán v okolí stanoviště, je rozfoukáván a tvoří se nepořádek. Apelujeme na občany, aby uvážlivěji odkládali tříděný odpad, následně obsluha těchto nádob může být efektivnější.

Děkujeme, že pomáháte!


Přistavení kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad - BIO VOK - 2019

(zajišťované Magistrátem hl. m. Prahy v MČ Praha-Klánovice)

Občané městských části Prahy mohou zdarma odevzdávat bioodpad rostlinného původu (zejména větve, listí, trávu) do velkoobjemových kontejnerů (tzv. BIO VOK). Stejně jako v předchozím období jsou kontejnery přistavovány na max. 3 hodiny s tím, že když dojde k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, tak bude kontejner odvezen a bude přistaven další. Na jednom stanovišti se vystřídají maximálně tři kontejnery.

U kontejnerů je po celou dobu přistavení přítomna obsluha, která má v popisu práce monitorovat návoz bioodpadu a kontrolovat jaké odpady v kontejneru končí. Obsluha nemá v popisu práce bioodpad sešlapávat.

Velkoobjemové kontejnery slouží mnoha lidem a mají omezenou kapacitu, proto Magistrát hl. m. Prahy žádá občany, aby řezali a stříhali větve na menší části.

Časový harmonogram a místa svozu BIO VOK v městské části Praha-Klánovice v roce 2019:

Harmonogram přistavení BIO VOK - II. pololetí 2019

Harmonogram přistavení BIO VOK - I. pololetí 2019


Přistavení kontejnerů na objemný odpad - VOK - 2019

(zajišťované Magistrátem hl. m. Prahy v MČ Praha-Klánovice)

Hlavní město Praha zajišťuje pro jeho obyvatele zdarma odložení objemného odpadu do velkoobjemových kontejnerů, do kterých je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, sanitární keramika, staré sportovní náčiní atd.

Časový harmonogram a místa svozu VOK v městské části Praha-Klánovice v roce 2019:

Harmonogram přistavení VOK - II. pololetí 2019

Harmonogram přistavení VOK - I. pololetí 2019


Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů v roce 2019

(zajišťované Magistrátem hl. m. Prahy v MČ Praha-Klánovice)

Hlavní město Praha zajišťuje pro jeho obyvatele zdarma odevzdání nebezpečných složek komunálního odpadu a nově i potravinářských olejů.

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách, potravinářský olej z domácností v uzavřených PET lahvích.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243 nebo 731 451 582. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte.

Časový harmonogram a místa svozu NO v městské části Praha-Klánovice 2019:

Harmonogram svozu nebezpečného odpadu 2019


Informace ÚMČ k využívání oranžových kontejnerů umístěných v ulicích Klánovic (2019)

 

Ve vybraných ulicích Klánovic je umístěno 6 ks oranžových kontejnerů, které provozuje MČ Praha-Klánovice. Kontejnery jsou v lokalitách: ulice V Trninách, Nepasické náměstí, Blešnovská ulice, Kuchařská ulice a 2x v ulici Mechovka. Kontejnery jsou přistaveny vždy na víkend (vlastní rozmístění probíhá během pátku, odvezení během pondělí). 

Kontejnery jsou k dispozici pro občany Klánovic a to pouze pro  odkládání  posekané trávy, shrabaného listí a popřípadě naštěpkovaných větví ze zahrad. Kontejnery neslouží pro ukládání biodpadu vzniklého činností zahradnických firem. Žádáme občany, kteří využívají této možnosti zbavit se rostlinných zbytků ze svých zahrad, aby respektovali třídění a samotné větve odváželi na deponii MČ v ulici Smidarská (provozní doba: pondělí a pátek 15 - 18 hodin, sobota 9 – 12 hodin). Stejně tak mohou občané Klánovic na deponii MČ ukládat do přistaveného kontejneru posekanou trávu a listí.

ÚMČ děkuje za respektování těchto pravidel.


Provozní doba a podmínky užívání deponie MČ
Praha-Klánovice 2019

Provozní doba a podmínky užívání deponie MČ Praha-Klánovice 2019


Tříděný odpad

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v MČ Praha-Klánovice:

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad Praha-Klánovice

V případě, že Vás obtěžují již přeplněné kontejnery ve vašem okolí můžete kontaktovat svozovou společnost Pražské služby, a.s., tel. číslo: 284 091 111 nebo sdělte tuto zprávu na e-mailovou adresu info@psas.cz.

 

 

 

 

Mapový portál

ZDE

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

V obraze

Google play
App Store

O městské části

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Spravují ji orgány státní správy a samosprávy: zastupitelstvo městské části, rada městské části, úřad městské části.

Pan Václav Klán, původně písař u soudu ve Zbraslavi a později obchodník s nemovitostmi, zakoupil v roce 1874 od knížete Lichtensteina a od dvora v Jirnech pozemky o úhrnné ploše 103ha. Výnosem c.k. místodržitelství v Praze z 22. 3. 1878 mu bylo povoleno, aby na nich založil novou osadu jménem Klánovice, která se měla skládat z 18 usedlostí. P

V roce 1883 byla na trati Praha-Kolín zřízena zastávka Jirny-Koloděje a v jejím okolí do kon-ce  století vznikla osada Kolodějské Zálesí, patřící k obci Koloděje.