...
Praha KLÁNOVICE

Klánovický uličník

Klánovický uličník

Zajímá vás, podle čeho je pojmenovaná vaše ulice a jak se vaše bydliště jmenovalo v minulosti? Odpoví vám klánovický uličník!

Informace čerpáme zejména z publikace M. Laštovky a V. Ledvinky Pražský uličník, z klánovické kroniky a dalších historických pramenů. Pokud máte ve svém rodinném archivu další informace k názvům veřejných prostranství, pošlete nám je na urad@praha-klanovice.cz. Rádi tento seznam budeme aktualizovat.

Řada klánovických ulic byla přejmenována po roce 1974, kdy byla naše městská část připojena k Praze a bylo nutno vyřešit duplicity na celoměstské úrovni. Dlouhá řada veřejných prostranství získala tehdy jméno po vesnicích a obcích ležících okolo Hradce Králové. V 80. letech zas některé ulice získaly pojmenování podle obcí v oblasti Tábora v jižních Čechách.


A
Aranžérská
– 
Axmanova

B
Bělečská

Blešnovská
Boušova
Bydžovská

Č
Černilovská

Čibuzská
Čmelická

D
Divecká

Dobřenická
Dohalická

H
Habrovská

Holohlavská –

CH
Chatařská
Chudoměřická

J
Jeníkovická

K
K Rukavičkárně

Karla Křížka
Ke Kostelíčku
Ke Znaku
Krňovická
Krovova
Kuchařská
Kunčická

L
Libčanská

Libřická
Lochenická
Lovčická

M
Malá Smidarská

Malšovická
Mechovka
Medinská

N
nám. Hedviky Vilgusové

Nepasické náměstí
Nové dvory

O

 • Obědovická (před rokem 1974 Antonína Slavíčka) – pojmenováno podle vesnice Obědovice, která leží jihozápadně od Hradce Králové. Před rokem 1974 jméno odkazovalo na českého impresionistického malíře.

P

 • Pilovská – původ názvu je neznámý, pravděpodobně jde o název vsi v okolí Hradce Králové. Před rokem 1974 nebyla pojmenována.
 • Plačická (před rokem 1974 Václava Noska) – pojmenováno podle vesnice Plačice, která je dnes součástí města Hradec Králové. Před rokem 1974 jméno odkazovalo na českého komunistického politika, jednu z klíčových osobností KSČ mezi roky 1941–1953. V letech 1945–1953 vykonával funkci ministra vnitra.
 • Podlibská (před rokem 1974 Stanislava Kostky Neumanna) – původ názvu je neznámý, pravděpodobně jde o název vsi v okolí Hradce Králové. Před rokem 1974 název připomínal českého básníka a prozaika.
 • Probluzská (před rokem 1974 V zákoutí) – pojmenováno podle vesnice Probluz, která leží severozápadně od Hradce Králové.

R

 • Riegrova – ulice je pojmenována po českém politikovi z 19. století Františku Ladislavu Riegrovi, vůdčím představiteli staročeské strany, poslanci českého sněmu, říšské rady a členu panské sněmovny.
 • Rodovská (před rokem 1974 Makarenkova) – název odkazuje na vesnici Rodov, která se nachází severně od Hradce Králové. Před rokem 1974 jméno připomínalo sovětského pedagoga Antona Sejonoviče Makarenka, organizátora pracovní kolonie pro mladé provinilce a vedoucího dětské komuny.

Ř

 • Řepečská – ulice je pojmenovaná podle obce Řepeč, která leží nedaleko Tábora v jižních Čechách.

S

 • Sendražická (před rokem 1974 Jiráskova) – odkazuje na ves Sendražice, která leží severně od Hradce Králové. Před rokem 1974 ulice připomínala českého spisovatele Aloise Jiráska.
 • Slavětínská (před rokem 1974 Hlavní) – název připomíná bývalou ves s tvrzí Slavětice, která zanikla v období třicetileté války. Jde o chybný přepis jména, název by měl správně znít Slavětická. Před rokem 1974 pojmenování odráželo fakt, že se jedná o hlavní klánovickou komunikaci.
 • Smidarská (před rokem 1974 Engelsova) – název odkazuje na vesnici Smidary, která leží ve východních Čechách u Nového Bydžova. Před rokem 1974 název připomínal Bedřicha Engelse, který byl společně s Marxem autorem materialistického pohledu na společnost.
 • Smiřická (před rokem 1974 Švermova) – název připomíná město Smiřice, které leží ve východních Čechách u Jaroměře. Před rokem 1974 pojmenování odkazovalo na českého komunistického politika Jana Švermu, který zemřel v období Slovenského národního povstání.
 • Smržovská (před rokem 1974 Fügnerova) – pojmenování vychází z názvu vesnice Smržov, která leží u Hradce Králové. Před rokem 1974 název připomínal spoluzakladatele spolku Sokol z 19. století Jindřicha Fügnera. 
 • Sobětušská (před rokem 1974 Ležácká) – ulice je pojmenována po vesnici Sobětuš v Královehradeckém kraji. Před rokem 1974 název připomínal obec Ležáky u Pardubic, kterou v rámci hedrichiády nacisté srovnali se zemí.
 • Srnečkova (před rokem 1974 U lesa) – název pravděpodobně vychází z pojmenování lesního zvířete, před rokem 1974 název zohledňoval polohu ulice u lesa.
 • Stádlecká – jde o název vesnice Stádlec v jižních Čechách, jihozápadně od Tábora.

Š

 • Šlechtitelská (před rokem 1974 byly odlišně pojmenovány dva úseky komunikace Brigádnická a Máchova) – pojmenování připomíná, že v ulici sídlil šlechtitelský podnik Sempra. Před rokem 1974 názvy odkazovaly na brigádníky a na českého romantického básníka a faktického zakladatele moderní české poezie Karla Hynka Máchu.
 • Štamberk – místo údajně pojmenováno po obci, která zde bývala a zanikla v období švédských válek v 17. století.

T

 • Trávnická (před rokem 1974 Janáčkova) – pojmenování odkazuje na ves Trávník, která leží jihozápadně od Hradce Králové. Před rokem 1974 název připomínal českého hudebního skladatele Leoše Janáčka.
 • Třebechovická (před rokem 1974 Běchovická) – název připomíná město Třebechovice pod Orebem, které leží východně od Hradce Králové. Před rokem 1974 pojmenování vycházelo z názvu sousední obce.

U

 • U Besedy (před rokem 1974 Škroupova) – odkazuje na polohu ulice u kina a restaurace Beseda. Před rokem 1974 název odkazoval na českého hudebního skladatele, autora české hymny.
 • U Trativodu (před rokem 1974 Nádražní) – pojmenováno podle zařízení k podzemnímu odvodňování zamokřených pozemků. Název vychází z toho, že zde takové zařízení v minulosti bylo. 
 • Úprkova (před rokem 1974 Brožíkova) – název ulice připomíná českého malíře folklorních motivů Jožo Úprku nebo jeho bratra a sochaře Františka Úprku. Před rokem 1974 zde byl připomínaný český malíř Václav Brožík.
 • Utěšilova (do roku 1974 Riegrova, do roku 1997 Rákosiho) – ulice se jmenuje podle Rudolfa Utěšila, významné klánovické osobnosti. Podle Utěšilových návrhů byly realizovány mj. první klánovické vily nebo místní lázně. Před rokem 1974 název odkazoval na předního českého mladočeského politika Františka Ladislava Riegera, před rokem 1997 ulice připomínala maďarského komunistického politika a velitele Rudé armády v Maďarské republice rad Matyáse Rákosiho.

V

 • V Březině (před rokem 1974 Talichova) – pojmenování vychází z blízkosti Klánovického lesa. Před rokem 1974 název připomínal významného českého dirigenta 20. století Václava Talicha.
 • V Cestkách (před rokem 1974 Žižkova) – název odkazuje na cesty mezi jednotlivými parcelami. Před rokem 1974 pojmenování připomínalo husitského vojevůdce Jana Žižku.
 • V Jehličině (před rokem 1974 Sokolská) – jméno vychází z blízkosti Klánovického lesa. Před rokem 1974 název připomínal českou vlasteneckou a tělovýchovnou organizaci Sokol.
 • V Jezevčinách (před rokem 1974 Zelenečská) – pojmenování vychází z blízkosti Klánovického lesa. Před rokem 1974 název zmiňoval nedalekou obec Zeleneč.
 • V Koutku (před rokem 1974 Na struze) – vychází z umístění ulice v rámci Klánovic. Před rokem 1974 zřejmě odkazoval na pomístní pojmenování.
 • V Olšině (před rokem 1974 Jirenská) – název vychází z blízkosti Klánovického lesa. Před rokem 1974 název zmiňoval sousední obec Jirny.
 • V Pátém (před rokem 1974 Rudé armády) – odkazuje na úsek lesa, který patřil Lichtensteinům a který byl na počátku 30. let 20. století rozparcelován pro výstavbu rodinných domů. Před rokem 1974 název připomínal název sovětské armády, která osvobodila větší část českých zemí od nacismu.
 • V Soudním (před rokem 1974 Tyršova) – název ulice není známý, bývala v ní četnická stanice. Před rokem 1974 pojmenování připomínalo českého obrozence německého původu, který se zasloužil o založení Sokola.
 • V Trninách (před rokem 1974 Lesní) – název vycházel a vychází z blízkosti Klánovického lesa.
 • V Žáčku (před rokem 1974 Boženy Němcové) – pojmenování pravděpodobně připomíná fakt, že se v ulici nachází mateřská škola. Před rokem 1974 název odkazoval na českou spisovatelku z 19. století Boženu Němcovou, mj. autorku knihy Babička.
 • Vodojemská (před rokem 1974 Resslova) – odkazuje na blízký zdroj vody. Před rokem 1974 název připomínal česko-německého spisovatele a vynálezce Josefa Ludvíka Františka Ressela, který se proslavil objevem lodního šroubu.
 • Volšovská (před rokem 1974 Xaverovská) – název zřejmě připomíná obec Volšovy, která leží v západních Čechách nedaleko Sušice. Před rokem 1974 pojmenování odkazovalo na nedalekou ves.
 • Voňkova (před rokem 1974 Šafaříkova) – ulice připomíná Václava Voňka, místního obyvatele umučeného v koncentračním táboře v Mauthausenu. Před rokem 1974 nesla ulice jméno po Pavlu Josefu Šafaříkovi, vědce v oboru slavistiky, který žil od roku 1833 v Praze.
 • Votavova (před rokem 1974 Komenského) – pojmenování připomíná Slávka Votavu, místního obyvatele, který byl zabit nacisty na jaře 1945 ve věku 19 let. Před rokem 1974 byla ulice pojmenována podle „učitele národů“ Jana Ámose Komenského.
 • Všestarská (před rokem 1974 Puškinova) – název vychází z jména vesnice Všestary, která leží nedaleko Hradce Králové. Před rokem 1974 šlo o připomínku ruského dramatika a básníka romantického období Alexandra Sergejeviče Puškina.
 • Výravská (před rokem 1974 Šestajovická) – připomíná vesnici Výrava u Hradce Králové. Před rokem 1974 odkazovala na sousední obec.

Z

 • Za Břízami (před rokem 1974 Mánesova) – název odkazuje na blízkost Klánovického lesa. Před rokem 1974 název připomínal českého výtvarníka Josefa Mánesa.
 • Zádražanská (před rokem 1974 Počernická) – pojmenováno podle vesnice Zadražany, která leží severně od Chlumce nad Cidlinou. Mylně je zde uvedeno dlouhé á v první slabice. Před rokem 1974 název odkazoval na Horní Počernice.

Ž

 • Želkovická (před rokem 1974 Lidická) – pojmenováno podle vesnice Želkovice, která leží severně od Hradce Králové. Před rokem 1974 odkazovala na obec zlikvidovanou nacisty v období heydrichiády.

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 196
TÝDEN: 2901
CELKEM: 1147272

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.