...
Praha KLÁNOVICE

OCHRANA OVZDUŠÍ

OCHRANA OVZDUŠÍ

Informace týkající se ochrany ovzduší a povinností vyplývajících ze souvisejících platných předpisů včetně dotačních programů.

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se SFŽP ČR v roce 2023 vyhlásilo 45. výzvu dotačnímu programu
"Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech V" (tzv. kotlíková dotace) - www.kotlikydotace.cz
Tento program je opět zaměřený na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy.

Obracíme se na Vás s výzvou, abyste nám pomohli dále zlepšovat životní prostředí v Praze, a to zejména v těch částech Prahy, kde jsou k vytápění používány zdroje na tuhá paliva a ulice jsou zahaleny zejména v ranních hodinách zimního období kouřem, který nás všechny obtěžuje.  

Domácnosti mohou využít dotaci až 180 000 Kč na výměnu starého neekologického kotle na pevná paliva (uhlí, koks) s ručním přikládáním, nesplňujícím ani minimální emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5.
Pokud tyto domácnosti využijí příležitost k získání finančních prostředků poskytovaných EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, mohou z těchto zdrojů uhradit až 95% svých nákladů na instalaci nového tepelného zdroje.

Zahájení příjmu elektronicky podaných žádostí: 7. srpna 2023 v 08:00 hod.
Příjem elektronicky podaných žádostí o dotaci bude ukončen 31. srpna 2024 v 23:59 hod.

Podání žádosti není vázané na realizaci výměny, žádost můžete podat před zahájením výměny kotle.

Dotace jsou určeny těm, kteří vlastní a bydlí v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě za podmínek: 

 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání Žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
 • žadatel nebo některý člen jeho domácnosti pobíral v období od 1. 1. 2022 příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Výměnu starého kotle není nutné celou financovat z vlastních prostředků, stačí podat žádost a lze získat zálohu 60 % z dotované částky.

Pokud tedy Vaše domácnost topila výše specifikovaným kotlem, který jste vyměnili po datu 1. 1. 2021 nebo se jej teprve v blízké budoucnosti chystáte nahradit (na vlastní realizaci budete mít 2 roky od podpisu smlouvy), vybírejte výrobky uvedené v „Seznamu výrobků a technologií“ (SVT), splňující nízkoemisní požadavky (ekodesign) na stránkách https://svt.sfzp.cz/ a nahraďte jej nízko-emisním tepelným zdrojem podporovaného typu:

 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - max. výše dotace 130 000 Kč,
 • Tepelné čerpadlo - max. výše dotace 180 000 Kč,

Plynové kondenzační kotle a kotle s ruční dodávkou paliva nebudou podporovány.
Zákaz používání kotlů, nesplňujícím min. emisní třídu 3, vstupuje v platnost 1. září 2024, ale o dotaci žádejte co nejdříve, neboť termín ukončení příjmu žádostí v této výzvě se tímto nemění!

Veškeré další podrobnější informace k dotačnímu programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech V" (tzv. kotlíková dotace) jsou k dispozici na:

Zdroj: MHMP

leták

 


Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích (268.72 kB)


 • Jak správně topit. Příručku  v elektronické podobě najdete na odkazu zde.
 • Co se nesmí spalovat naleznete ve vyhlášce č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy, plné znění zde.
 • Nezapomeňte na povinnost provést revizi kotle a komína dle zákona o ochraně ovzduší, plné znění naleznete zde.
 • Odkaz na aktuální situaci ovzduší v Praze (případné smogové situace) naleznete zde.
 • Další informace týkající se ochrany ovzduší najdete i přímo na stránkách Portálu životního prostředí hl. m. Prahy zde.
 • Odkaz na dotační program Čistá energie Praha, kde máte možnost požádat o dotaci na výměnu kotle, naleznete zde.
 • Odkaz na Státní fond životního prostředí ČR s informacemi o možnostech čerpání finanční podpory, např. Kotlíkové dotace, naleznete zde.

Časový plán MČ Praha-Klánovice pro provádění opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO)


 

Datum vložení: 7. 12. 2022 16:46
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2023 20:45
Autor: M. Jandová

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
2
8
9 10 11 12 13 14 15
1
16 17 18 19 20 21
1
22
23 24 25 26 27 28
1
29
30 31
1
1 2 3 4 5

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:106
TÝDEN:0
CELKEM:1462433

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.