...
Praha KLÁNOVICE

Projekt parkovacích zón v Klánovicích

Projekt parkovacích zón v Klánovicích

Stanovení trvalé místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - rozšíření ZPS Praha-Klánovice, projekt dopravního značení pro stanovení místní úpravy byl zastaven na základě zpětvzetí žádosti MČ Praha-Klánovice.

Usnesení o rozhodnutí zastavení řízení - Rozšíření ZPS Praha-Klánovice ze dne 4. 1. 2023 


PARKOVACÍ ZÓNY v otázkách a odpovědích

Neudržitelná situace s parkováním je dlouhodobý problém, který začaly Klánovice systematicky řešit před třemi roky.
Průběžné informace najdete ve Zpravodajích v roce 2020 a 2021.

 • Jak to dnes vypadá s parkováním v Klánovicích?

Paradoxně – když dnes potřebujete uskladnit na veřejném prostranství hromadu stavebního materiálu, musíte za tento zábor každý den platit poplatek. Mnohem rozměrnější auto, které si veřejný prostor „zabírá“ podobně, neplatí nic.

Navíc – v Klánovicích dnes prakticky neexistují legální parkovací místa. Pár desítek jich je u nádraží, u sportovní haly a pak roztroušeně v řadě ulic. To znamená, že některá auta, která parkují třeba v Aranžérské, Medinské nebo Axmanově, zde stojí nelegálně a blokují řádný provoz.

Živelné parkování mimo jiné velmi ztěžuje pohyb hasičů nebo popelářů. Nevyvezená popelnice a nepořádek jsou nepříjemnost, ale požár či jiné nenadálé neštěstí mohou být život ohrožující situace.

 • Jsou placené zóny řešením?

Cílem celého projektu je ochránit zájmy našich občanů, a to nikoli nahodilými kroky, ale promyšleným a uceleným dopravním systémem.

Autorem projektu je Ing. Petr Horský, který již v roce 2016 představil klánovické veřejnosti tzv. generel dopravy v klidu. Ing. Horský je jedním z největších odborníků na parkování v naší republice. Je zároveň členem komise Rady hlavního města Prahy pro parkování.

Klánovice se dnes na úkor místních obyvatel každý den stávají bezplatným parkovištěm, zatímco třeba P+R u nádraží Běchovice‑střed nebo parkovací dům na Černém Mostě (50 Kč/den) zeje prázdnotou. 

Od samého počátku jsme se snažili spolupracovat s újezdskou radnicí, aby byla lokalita okolo nádraží logicky řešena vcelku. Bohužel, Praha 21 má v oblasti dopravy jiné priority.
Na výzvu magistrátu v roce 2020 schválilo klánovické zastupitelstvo žádost o vyhlášení zóny placeného stání v jižní části Klánovic. Po pečlivé přípravě projektu a po jeho připomínkování byl návrh stanovení značení předložen v září 2021 silničnímu správnímu úřadu v Praze 21, aby mohl být schválen a uveden v život. Vzhledem k výše řečeným odlišným prioritám Prahy 21 nebyl tento proces ani hladký, ani rychlý.

 • Co budou zóny znamenat pro místní?

Pokud budou chtít lidé s trvalým pobytem v Klánovicích parkovat mimo vlastní pozemek, budou si muset pořídit rezidenční kartu. Ta je přijde na 600 nebo 1200 korun ročně podle toho, jestli bydlí v zóně nebo mimo ni. Platba pro seniory je snížená, 180 nebo 360 korun ročně.
Zaplatí jen ten, kdo chce, nebo potřebuje parkovat na ulici.

Ulice se zároveň uvolní od aut, která zde řidiči každodenně odkládají na úkor místních.

A současně se zónou vzniknou nová, legální parkovací místa, protože projekt komplexně řeší i bezpečné míjení protijedoucích vozidel a zohledňuje pohyb velkých vozidel hasičů a popelářů.

 • Přinese projekt ještě něco dalšího mimo parkování?

Současně dochází k razantnímu snížení počtu dopravních značek v souladu s projektem zjednodušení dopravního značení, který občané připomínkovali, a řešení je následně v projektu zapracováno.

Mimo jiné má dojít k omezení tranzitu přes ulici Mechovka. K této úpravě paní starostka formou letáčku znovu připomněla obyvatelům Mechovky, aby v případě nesouhlasu s navrhovaným řešením nezapomněli podat své připomínky do 13. května.

Je zavedena cykloobousměrnost tam, kde to dovoluje šířka komunikací a postupuje projekt bezpečného pohybu cyklistů celými Klánovicemi.

 • Kolik bude stát parkování pro řidiče, kteří nebydlí v Klánovicích?

Zpoplatnění bude platit pouze ve všední dny od 9 do 16 hodin. Mimo tuto dobu bude i nadále bezplatné. Zaparkování v zóně bude stát 20 Kč za hodinu, maximálně 90 Kč za den.
Platit se bude buď v parkovacím automatu nebo aplikací v telefonu.

 • Kdo bude kontrolovat zaplacení parkovného?

Na parkování dohlíží automatický systém, který provozuje magistrát. Jeho součástí jsou kontrolní auta s kamerami na střeše.

 • Jaká je varianta k dopravě auty a placení parkovného?

Současně s přípravou parkovacích zón Klánovice vyjednaly nový autobusový spoj na nejvytíženější trase mezi naším vlakovým nádražím, Šestajovicemi a Jirny. Výrazně jsme též zlepšili podmínky pro autobusy na obratišti u nádraží. Díky těmto opatřením nyní mezi 7. a 8. hodinou ráno jezdí po Slavětínské celkem 24 autobusových spojů. Jsme připraveni i nadále zvyšovat komfort cestujících veřejnou dopravou – a to jak našich občanů, tak hostů ze Středočeského kraje.

 • Proč radši nepostavíme parkovací dům?

Varianty stavby parkovacího domu existovaly jak na klánovické, tak na újezdské straně. Představovaly tvrdý zásah jak do životního prostředí, tak do charakteru lokality. A po odborném zhodnocení by nejen nepřinesly kýžený výsledek rychlého (a cenově dostupného) zaparkování při přestupu na vlak, ale neřešitelným způsobem by navíc „zabily“ již tak přetíženou dopravní situaci našich hlavních dopravních tahů.

Parkovací dům s obrovskými náklady na stavbu a provoz a zvýšenými nároky na dopravní dostupnost není univerzální řešení a pro naše účely a pro naši lokalitu se zkrátka nehodí.

 • Co se tedy bude dít v nejbližší době?

Nyní je na naší úřední desce i na desce v Praze 21 vyvěšena veřejná vyhláška o tom, že se chystá stanovení zóny placeného stání. Připomínkování je otevřeno na dobu 30 dnů od doručení vyhlášky, tj. do 13. května 2022.

Následně úřad zpracuje připomínky a vyvěsí opatření obecné povahy. Poté, co uplyne doba zveřejnění na úřední desce, bude vyznačení zóny předáno Technické správě komunikací (TSK) k realizaci.

Dokumentace k zónám je poměrně rozsáhlá, vše najdete na našich webových stránkách www.praha­‑klanovice.cz v textu níže.

Petr Vilgus, tajemník úřadu


Rozběhl se proces stanovení parkovací zóny

V minulosti jsme opakovaně projednávali s veřejností jak projekt parkovací zóny v jižní části Klánovic, tak projekt zjednodušení dopravního značení. O obou jsme také opakovaně obšírně informovali ve zpravodaji.
Oba projekty byly propojeny a nyní procházejí schválením na silničním správním úřadě
Prahy 21. 

Aktuálně od 29. 3. do 14. 5. 2022 visí na úřední desce návrh , který je otevřen připomínkování dotčené veřejnosti.
Způsob a termíny jsou uvedeny v souborech uvedených níže.
Stručné informace k návrhu:
 • Zpracoval jej zřejmě nejzkušenější projektant pražských zón Ing. Petr Horský. Člověk, podle jehož projektů parkují statisíce aut v celém městě.
 • Návrh má kladné stanovisko dopravky Policie ČR.
 • Návrh vymezuje zpoplatněné území od nádraží po ulici Plačická.
 • Návrh má především regulovat návštěvnické parkování ve všední dny (provozní doba po-pá od 9 do 16 hodin). Klánovice vyjednaly posílení autobusového spojení z okolních obcí, aby zpřístupnily naše nádraží pro dojíždějící. Od září 2021 k nám zajíždí desítky spojů linky 343. Místní občané by měli dostat jistotu zaparkování za nevelký roční poplatek a volnější ulice.
 • Návrh (v souladu s předpisy) legalizuje část dnes zvykově využívaných parkovacích míst zavedením jednopruhových obousměrných komunikací s výhybnami. Systém, který už dnes nelegálně funguje v řadě ulic na jihu Klánovic, bude legalizován včetně zajištění výhyben pro protijedoucí auta. Připomeňme si, že obousměrné jednopruhové komunikace nejsou žádná novinka - tento systém nyní funguje legálně třeba v Blešnovské nebo Mechovce, nelegálně prakticky v celé jižní oblasti Klánovic.
 • Kde to jde, dochází k masivní redukci počtu značek, ke sjednocení značení v bočních ulicích i k opravám řady chyb, přehmatů a zastaralých řešení z minulosti.
 • Samotné značení ještě nezavádí zpoplatnění parkování, to nastane až instalací parkovacích automatů a zařazením do systému zpoplatnění ze strany TSK, která zóny v Praze provozuje.
 • Celý systém dohledu nad zónou bude automatický - našim strážníkům se uvolní ruce pro jinou práci.
Zóny schválilo zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice a zavedení zpoplatnění umožnilo zařazení Klánovic do příslušného městského nařízení. Schválila celopražská rada sídlící na Mariánském náměstí na návrh příslušného radního pro oblast dopravy.

Další informace naleznete zde na našem webu po rozkliknutí.

Datum vložení: 2. 5. 2022 10:00
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2023 22:07
Autor: M. Jandová

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:84
TÝDEN:84
CELKEM:1609865

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.