...
Praha KLÁNOVICE

Zjednodušení dopravního značení v Klánovicích

1

Projekt zjednodušení dopravního značení v Klánovicích je realizován prostřednictvím projektu parkovacích zón v Klánovicích.
Oba projekty byly propojeny a nyní procházejí schválením na silničním správním úřadě Prahy 21. 

Projekt zjednodušení dopravního značení v Klánovicích je realizován prostřednictvím projektu parkovacích zón v Klánovicích.

Oba projekty byly propojeny a nyní procházejí schválením na silničním správním úřadě
Prahy 21. 


Revize dopravních režimů a dopravního značení na území MČ Praha-Klánovice
- aktuální verze 09/2021


Ve čtvrtek 10. 6. 2021 proběhla debata občanů s dopravním projektantem, který připravil pro klánovickou radnici projekt změn dopravního značení.

Podrobně jsme o nich informovali v červnovém zpravodaji. Plošná zóna 30 s výjimkou Slavětínské, značením a ostrůvky u přechodů zklidněná Slavětínská, cyklistická doprava všude, kde je to logické a možné, jednopruhové obousměrné komunikace s výhybnami, dočasně neprůjezdná školní ulice, díky které nebudou vznikat zácpy na hlavní a až o 300 značek méně - to je shrnutí navržených opatření.

Projektant Květoslav Syrový nyní projekt dopracuje na základě podnětů a přání občanů. 


Revize dopravního značení může přinést našim ulicím až o 300 dopravních značek méně.

V Klánovicích jsou nyní stovky dopravních značek, přičemž většina z nich je zcela zbytečná.
To je závěr studie, kterou brzy na jaře zadala rada MČ Praha‑Klánovice dopravnímu projektantovi Ing. Květoslavu Syrovému.
Výsledkem je praktický návrh, který bude projednán s občany a úřady a nakonec bude realizovaný přímo v klánovických ulicích.
Odstranění přebytečných značek je ale pouze jedním přínosem dopravní studie.Hlavním smyslem je dopravně zpřehlednit a sjednotit Klánovice a zvýšit smysluplnost všech dopravních opatření. Přemíra značek totiž způsobuje, že je účastníci provozu přestanou vnímat a značky ztrácejí smysl.
Navržená opatření zdůrazňují respekt ke všem účastníkům provozu a zvyšují bezpečnost chodců a cyklistů.

Co studie předkládá k veřejnému projednání:

 1. RYCHLOSTNÍ REŽIM V ULICI SLAVĚTÍNSKÁ
  V centru (úsek Lochenická až Šlechtitelská) je navrženo 40 km/h. V okolí křižovatky Slavětínská x Smiřická je úsek s omezením na 30 km/h rozšířen i o prostor přechodu pro chodce.
 2. ZKLIDNĚNÍ ULICE SLAVĚTÍNSKÁ
  Nové ochranné cyklopruhy a další vodorovná značení se stanou prvky liniového zklidnění.
  Rozdělení přechodu ochrannými ostrůvky přinese zvýšení bezpečnosti při přecházení.
 3. KŘIŽOVATKA SLAVĚTÍNSKÁ X SMIŘICKÁ
  Zde je vyšší důraz kladen na zklidnění pomocí vodorovného značení. Dále díky přeuspořádání prostoru dojde k optickému zúžení jízdních pruhů na 2,5 m. Toto opatření automaticky vede k pomalejší jízdě. V jižní části MČ se ochranné cyklopruhy s lehkými úpravami krajnice vejdou už nyní, v severní části budou nutné drobné stavební úpravy krajnic vozovky.
 4.  ÚPRAVA OKOLÍ ZASTÁVKY NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE – SEVER
  Úpravou parkoviště s točnou před železniční zastávkou dojde k lepší organizaci autobusů dle požadavků ROPID: dvě zastávky a tři odstavná stání. Bude se jednat o dočasnou nestavební úpravu, která bude vyzkoušena v režimu zkušebního opatření.
 5. DOPRAVNÍ REŽIMY A REDUKCE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
  Sloučením dopravních režimů do jednotných zón 30 dojde ke vzniku intuitivního a přehledného režimu. Smyslem je využití obecných pravidel provozu – přednosti zprava apod. Obojí přinese zásadní redukci nadbytečného dopravního značení. Dojde k omezení tranzitu zklidněnými zónami podél lesa (Mechovka, Blešnovská).
 6. ZOBOUSMĚRNĚNÍ VYBRANÝCH ULIC
  V souvislosti se zjednodušením předností v jízdě, jednotnou funkcí zklidněných zón a redukcí značení, projektanti dále navrhují zobousměrnění většiny v současnosti jednosměrných ulic. Vzniknou tak jednopruhové obousměrné komunikace.
  Šířky pro vyhýbání vozidel jsou dostatečné. Dalším legálním a praxí vyzkoušeným řešením, zajišťujícím větší pozornost řidičů a zklidnění dopravy, je možnost používat k vyhnutí vjezdy do nemovitostí a křižovatky (dle technických podmínek).
 7. REŽIM ULIC ŠLECHTITELSKÁ A K RUKAVIČKÁRNĚ
  Obě ulice zůstávají v režimu zóny 30. Vzhledem k významu těchto ulic je však do budoucna doporučeno zrealizovat alespoň jednostranný chodník či pochozí pás, s ohledem na venkovský charakter celé komunikace (K Rukavičkárně).
  Ulici Šlechtitelská zatěžuje doprava ke koupališti, kempu a hřištím. Proto projektanti navrhují ponechat rozlišení přednosti v jízdě na křižovatkách a doplnit vodorovné dopravní značení.
  Ulici K Rukavičkárně naopak kromě autobusu využívají pouze rezidenti, neexistuje zde žádný veřejný cíl a území není průjezdné. Na křižovatkách se proto navrhuje ponechat přednost zprava a možné vyznačení příčných čar na vjezdech do křižovatek, tedy vodorovné dopravní značení, které upozorní na křižovatku.
 8. ŠKOLNÍ ULICE
  Zvláštní roli v projektu hraje tzv. školní ulice, která zahrne část ulic V Soudním, Mechovka a V Žáčku. Zlepšení organizace dopravy u školy a školky probíhá samostatným projektem, koordinovaným s úpravami dopravních režimů a značení. Smyslem je jednak zvýšit bezpečnost provozu před školou, jednak zabránit zácpám na křižovatce Slavětínská x V Soudním.
 9. PROVOZ CYKLISTŮ
  Společně s liniovým zklidněním Slavětínské jde ruku v ruce i zvýšení bezpečnosti novými cyklopruhy. Obousměrný provoz s jednotnou předností zprava znamená i zlepšení prostupnosti celých Klánovic pro pohyb jízdních kol.

Veřejné projednání studie Revize dopravních režimů s ohledem na zjednodušení značení a aktuální předpisy pro celé území Klánovic proběhne 10. 6. 2021 od 18 hodin v Manažerském institutu COOP, Slavětínská 82 (tam, co bývá zastupitelstvo).

Jste srdečně zváni na veřejné jednání, které po dlouhé době nebude přes počítač, ale ve formě fyzického setkání.

Naším cílem jsou bezpečnější a pro život příjemnější Klánovice. A spokojení občané, jejichž zájmy radnice hájí. Smysluplná organizace a zklidnění dopravy podle doporučeného schématu k tomu neodmyslitelně patří. 


 

Datum vložení: 29. 3. 2022 14:00
Datum poslední aktualizace: 29. 4. 2022 22:47
Autor: M. Jandová

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 263
TÝDEN: 263
CELKEM: 1294091

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny v běžném režimu: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST   8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
 • Aktuální úřední hodiny

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.