...
Praha KLÁNOVICE

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejůČasový harmonogram a místa svozu pro I. pololetí 2021


Datum

Čas přistavení

Lokalita

22. 4. 2021

čtvrtek

17:40 – 18:00

Votavova ul. (u nákupního střediska)

18:10 – 18:30

Krovova ul. (u restaurace)          

18:40 – 19:00

Šlechtitelská x Libčanská ul.

 

10. 7. 2021

sobota

10:40 – 11:00

Votavova ul. (u nákupního střediska)

11:10 – 11:30

Krovova ul. (u restaurace)          

11:40 – 12:00

Šlechtitelská x Libčanská ul.

 

2. 11. 2021

úterý

17:40 – 18:00

Votavova ul. (u nákupního střediska)

18:10 – 18:30

Krovova ul. (u restaurace)

18:40 – 19:00

Šlechtitelská x Libčanská ul.

Svoz BIO VOK je zajišťovaný MHMP.
Web MHMP - mobilní sběr nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy v roce 2021

Služba je poskytována v následujícím režimu:

  • Hlavní město Praha zajišťuje pro jeho obyvatele zdarma odevzdání nebezpečných složek komunálního odpadu a potravinářských olejů.
  • Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách, potravinářský olej z domácností v uzavřených PET lahvích.
  • V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče na telefonním čísle 601 389 243 nebo 731 451 582. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte.

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.