...
Praha KLÁNOVICE

Tříděný odpad-původní NEPOUŽÍVAT

 


Informace o vánočním a novoročním svozu odpadu (2019-2020)

Informace


Magistrát hl. m. Prahy - informace o změnách v systému svozu odpadu v Praze v roce 2020

Informace o změnách v systému svozu odpadu v Praze v roce 2020


Informace ÚMČ k využívání oranžových kontejnerů umístěných v ulicích Klánovic (2019)

 

Ve vybraných ulicích Klánovic je umístěno 6 ks oranžových kontejnerů, které provozuje MČ Praha-Klánovice. Kontejnery jsou v lokalitách: ulice V Trninách, Nepasické náměstí, Blešnovská ulice, Kuchařská ulice a 2x v ulici Mechovka. Kontejnery jsou přistaveny vždy na víkend (vlastní rozmístění probíhá během pátku, odvezení během pondělí). 

Kontejnery jsou k dispozici pro občany Klánovic a to pouze pro  odkládání  posekané trávy, shrabaného listí a popřípadě naštěpkovaných větví ze zahrad. Kontejnery neslouží pro ukládání biodpadu vzniklého činností zahradnických firem. Žádáme občany, kteří využívají této možnosti zbavit se rostlinných zbytků ze svých zahrad, aby respektovali třídění a samotné větve odváželi na deponii MČ v ulici Smidarská (provozní doba: pondělí a pátek 15 - 18 hodin, sobota 9 – 12 hodin). Stejně tak mohou občané Klánovic na deponii MČ ukládat do přistaveného kontejneru posekanou trávu a listí.

ÚMČ děkuje za respektování těchto pravidel.


 


Tříděný odpad

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v MČ Praha-Klánovice:

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad Praha-Klánovice

V případě, že Vás obtěžují již přeplněné kontejnery ve vašem okolí můžete kontaktovat svozovou společnost Pražské služby, a.s., tel. číslo: 284 091 111 nebo sdělte tuto zprávu na e-mailovou adresu info@psas.cz.

 

 

 

 

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.