...
Praha KLÁNOVICE

Místní poplatky za užívání veřejného prostranství

Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Formulář - přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30 kB
Staženo: 24×

Žádost o povolení překopu místní komunikace/chodníku

Formulář - žádost o povolení překopu místní komunikace_chodníku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30,5 kB
Staženo: 22×

Žádost o povolení užívání veřejného prostranství

Formulář - žádost o povolení užívání veřejného prostranství.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30 kB
Staženo: 27×


 • Místní poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství např. prováděním výkopových prací, umístěním dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 • Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím.
 • V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem.
 • V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.
   
 • Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo, identifikační číslo organizace, jakož i údaje osvědčující povolení nebo oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.
 • Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Současně je poplatník povinen sdělit rozsah (v m2), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství.

Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den

 • za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálů    atd. 10,- Kč 
 • za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd. 3,- Kč
 • za umístění reklamních zařízení 20,- Kč
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných) mimo tržiště 10,- Kč, na tržišti 10,- Kč
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč
 • za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- Kč
 • pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč
 • za umístění skládek 10,- Kč
 • pro kulturní akce 4,- Kč
 • pro sportovní akce 2,- Kč
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla 10,- Kč
 • za provádění výkopových prací 10,- Kč
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10,- Kč
 • pro reklamní akce 10,- Kč

Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.
Poplatek se hradí hotovostně v pokladně Úřadu městské části Praha-Klánovice nebo bezhotovostním převodem na účet 2000707339/0800,
variabilní symbol 1343.


Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 15
TÝDEN: 15
CELKEM: 1067001

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.