Praha - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+Časový harmonogram a místa svozu pro I. pololetí 2023


Datum Čas přistavení Lokalita

15. 4. 2023

9:00 – 12:00

Přímské náměstí
Želkovická x V Cestkách ul.

29. 4. 2023 9:00 – 12:00

Medinská x Smiřická ul.
Dobřenická x Voňkova ul.

6. 5. 2023 9:00 – 12:00 Lochenická x Medinská ul.
Nepasické náměstí x Rodovská ul.
20. 5. 2023 9:00 – 12:00 Lovčická x Malšovická ul.
V Jehličině x Šlechtitelská ul.
3. 6. 2023 9:00 – 12:00

Nepasické náměstí x Rodovská ul.

Svoz BIO VOK je zajišťovaný MHMP.

Služba je poskytována v následujícím režimu:

  • občané městských části Prahy mohou zdarma odevzdávat bioodpad rostlinného původu (zejména větve, listí, trávu) do velkoobjemových kontejnerů (tzv. BIO VOK), které jsou zajišťované MHMP,
  • kontejnery jsou přistavovány na max. 3 hodiny. Pokud dojde k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, je kontejner odvezen a je přistaven další,
    na jednom stanovišti se vystřídají maximálně tři kontejnery,
  • u kontejnerů je po celou dobu přistavení přítomna obsluha, která má v popisu práce monitorovat návoz bioodpadu a kontrolovat jaké odpady se ukládají do kontejneru. Obsluha nemá v popisu práce bioodpad sešlapávat,
  • velkoobjemové kontejnery slouží mnoha lidem a mají omezenou kapacitu, proto Magistrát hl. m. Prahy žádá občany, aby větve řezali a stříhali na menší části.