Praha - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

  • Objednání přistavení kontejneru je možné u zaměstnanců údržby ÚMČ:
    Zdeněk Dobřický: tel. 605 272 413
    Rezervace kontejneru na emailové adrese: udrzba@praha-klanovice.cz
objem kontejneru poplatek
9 m3 500 Kč
4 m3 300 Kč
2 m3 200 Kč
  • Kontejnery jsou poskytovány občanům s trvalým bydlištěm v městské části Praha-Klánovice.
  • Úřad městské části poskytuje kontejnery za administrativní poplatek.
  • Do kontejneru se může ukládat pouze rostlinné zbytky jako dřevní hmota/větve nebo tráva/ listí, vždy jen jeden druh odpadu.
  • Na místě přistavení kontejneru bude vybrán zaměstnancem úřadu poplatek v hotovosti a  vydán pokladní doklad. 
  • Pravidla poskytování kontejnerů MČ - zde ke stažení