Praha - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+Časový harmonogram a místa svozu pro I. pololetí 2023

Datum Čas přistavení Lokalita
18. 3. 2023 9:00 – 13:00 Přímské náměstí
Všestarská x Jeníkovická ul.
22. 4. 2023 9:00 – 13:00

Medinská x Smiřická ul.
(u bytových domů)

Kuchařská x Aranžerská ul.
(u stanoviště tříděného odpadu)

13. 5. 2023

9:00 – 13:00

V Jehličině x Šlechtitelská ul.
Želkovická x V Cestkách ul.

27. 5. 2023

9:00 – 13:00

Dobřenická x Voňkova ul.
Nepasické náměstí x Rodovská ul.

10. 6. 2023 9:00 – 13:00 Přímské náměstí
Všestarská x Jeníkovická ul.
24. 6. 2023 9:00 – 13:00 Medinská x Smiřická ul.
(u bytových domů)

Svoz velkoobjemových kontejnerů je zajišťovaný MHMP.

Služba je poskytována v následujícím režimu:

  • VOK bude přistaven v určeném termínu na max. 4 hodiny,
  • po naplnění kontejneru před koncem doby přistavení dojde k jeho výměně,
  • u kontejnerů je po celou dobu přistavení přítomna obsluha, která monitoruje naplňování kontejneru odpadem,
  • VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze,
  • do VOK lze odložit: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.