Praha - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

 • Na území MČ Praha-Klánovice platí
  Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě upravené přílohou č. 1 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 127 ze dne 28. 1. 2014 (revokace usnesení č. 95 ze dne 31. 1. 2012).
 • Jsou platné pro všechny stavebníky a investory na celém území městské části Prahy-Klánovice.
 • Tyto podmínky mohou být z části pozměněny v rámci vyjádření dotčeného orgánu vlastníkem pozemku a správcem komunikace, a to samostatným stanoviskem – vyjádřením MČ Praha-Klánovice.
   
 • Doplňkové požadavky nad rámec dokumentu
  Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě pro území MČ Praha-Klánovice:  
 1. Investor bude v maximální možné míře koordinovat svou akci s akcemi jiných vlastníků a provozovatelů sítí v zasaženém území.

 2. Žádáme o maximální možný respekt ke stávající vzrostlé zeleni. Žádáme instalaci chrániček proti prorůstání kořenů stromů.

 3. Žádáme o minimalizaci zásahů do pěších i silničních komunikací včetně užití protlaků.

 4. Žádáme, aby veškeré skříně technické infrastruktury byly v souladu s doporučením IPR Praha – tj. aby rušené skříně byly odstraněny, v případě možnosti bylo více skříní slučováno do jednoho celku a aby nevytvářely zbytečné bariéry. Doporučuje se integrace skříní do stávajících objektů, případně jejich umístění v ose sloupořadí v ulici.
  Preferovanou barvou těchto prvků je RAL 7021 nebo RAL 7004.

 5. Pokud stavba zasáhne tzv. žlutý chodník (pěší komunikaci na ulici Slavětínská vedoucí podélně na východ od stromořadí Hany Benešové) žádáme o nezasahování do jeho povrchu. Jedná se centrální pěší plochu. Na zhotovení byly čerpány peníze z externích zdrojů a opravy povrchu jsou finančně a technicky náročné.

Příloha č.1 usnesení č.127 RadyHMP- Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro IS - úprava

Příloha č. 1 -Technické podmínky pro provádění zásypů rýh a výkopů inženýrských sítí_usneseni_c.127 MHMP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,54 kB
Vloženo: 2. 5. 2021

Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě v MČ Praha-Klánovice

MČ Praha-Klanovice_zasady a tech. podmínky pro zásahy do povrchu komunikaci a provadeni vykopu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 628,56 kB
Vloženo: 24. 4. 2021

Žádost o povolení překopu místní komunikace/chodníku

Formulář - žádost o povolení překopu místní komunikace_chodníku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30,5 kB
Vloženo: 15. 3. 2021