Praha - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Referent/ka ÚMČ Praha-Klánovice pro oblast výstavby a investic

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha-Klánovice

zastoupený tajemníkem ÚMČ

 

vyhlašuje dne 5. prosince 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

„Referent/ka úřadu MČ pro oblast výstavby a investic“

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha-Klánovice
Pracovněprávní vztah: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dohodou

Náplň práce:

Zajištění činností souvisejících s přípravou a realizací staveb na území MČ Praha-Klánovice (zejména investiční akce a rekonstrukce objektů ve správě MČ), příprava zadávání a kontrola veřejných zakázek v oblasti stavebnictví v rámci činnosti úřadu MČ, koordinace prací souvisejících s údržbou majetku,

účast při řízeních, kontrolních dnech a přejímkách, zpracování a evidence objednávek, příprava podkladů k projednávání v RMČ a ZMČ.

Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v aktuálním znění:

-    občan ČR, popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR,

-    fyzická osoba starší 18 let věku,

-    způsobilost k právním úkonům,

-    bezúhonnost,

-    dobrá znalost českého jazyka.

 Další požadavky:

 • vzdělání VŠ/VOŠ/SŠ s maturitou se zaměřením stavebním (Pozemní stavby), případně autorizace ČKAIT,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • znalost platné legislativy,
 • znalost čtení projektových dokumentací stavebních děl,
 • komunikační a organizační schopnosti,
 • flexibilita a spolehlivost,
 • znalost zákonných norem a předpisů týkajících se chodu úřadu a staveb výhodou.
   

Nabízíme:

 • základní plat v platové třídě 10, v souladu s Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s postupným přidáním osobního příplatku podle ustanovení § 131 zákoníku práce,
 • pravidelné výkonnostní odměny,
 • zaměstnanecké výhody (stravenky, dárkové poukázky, 5 dní zdravotního volna),
 • práce v menším kolektivu,
 • velký prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj.
   

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • motivační dopis,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit písemně na podatelnu ÚMČ Praha-Klánovice, U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice do 21. 12. 2022 do 11.30 hod.

Uzavřenou obálku označte heslem „VŘ referent/ka výstavby – neotvírat".

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu.

V Praze dne 5. 12. 2022

MgA. Petr Vilgus, PhD.

Tajemník Úřadu městské části Praha-Klánovice

 

Výběrové řízení - Referent/ka ÚMČ Praha-Klánovice pro oblast výstavby a investic (40.77 kB)

Datum sejmutí: 21. 12. 2022 Zodpovídá: M. Jandová