...
Praha KLÁNOVICE

Krizový štáb MČ

Krizový štáb je pracovním orgánem starostky pro zvládání mimořádných situací na území městské části. Jde o orgán, který se podílí ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému na koordinaci provedení záchranných a likvidačních prací a ostatních úkolů ochrany obyvatelstva a života MČ (varování, evakuace, nouzové přežití) a následně obnovovacích prací (asanací) na postiženém území.

Krizový štáb se schází podle potřeby a je svoláván starostkou (případně místostarostou nebo pověřeným pracovníkem) při vzniku mimořádné události velkého rozsahu nebo v případě vyhlášení krizového stavu na území městské části, zejména je-li nutné zabezpečit evakuaci a nouzové přežití obyvatelstva.

Krizový štáb zejména:

 • zabezpečuje vyhodnocování situace,
 • přijímá opatření k řešení vzniklého stavu a spolupracuje s orgány koordinujícími záchranné a likvidační práce,
 • zabezpečuje odpovídající zázemí postiženým osobám (nouzové přežití),
 • ochranu majetku,
 • likvidaci následků mimořádné události nebo krizové situace. 

Krizový štáb MČ Praha-Klánovice funguje ve spolupráci s krizovým štábem ORP-MČ Praha 21.

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.