...
Praha KLÁNOVICE

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Úřad městské části Praha-Klánovice, U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice
tel: 281 960 216,  urad@praha-klanovice.cz


Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce osobních údajů jsme odpovědni za veškeré zpracování Vašich osobních údajů v rámci agend vedených na úřadě městské části Praha-Klánovice.  Dále vyřizujeme Vaše žádosti (o opravu, výmaz, informaci o Vašich osobních údajích) a námitky. Poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

  • Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů pro ÚMČ Praha-Klánovice:

Mgr. Hana Haubertová, MPA, Operator ICT, a.s., 
haubertova.hana@operatorict.cz, +420 777 232 405


K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se můžete obracet s dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy na úřadě městské části Praha-Klánovice, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zaměstnance odpovědného za oblast ochrany osobních údajů na ÚMČ Praha-Klánovice, kterým je tajemník ÚMČ.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.


Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce v rámci některých agend na úřadě městské části Praha-Klánovice, máte právo:

  1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export), (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
  2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
  3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
  4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informaci, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme na webových stránkách MČ.
  5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na e-mailovou adresu urad@praha-klanovice.czzašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na adresu úřadu MČ nebo osobně.
  6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích k Vašim osobním údajům se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se úřad městské části Praha-Klánovice dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
  7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

§ 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)
Čl. 38 odst. 5 ON

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 344
TÝDEN: 2802
CELKEM: 1182970

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.