Vítejte na stránkách městské části Praha Klánovice

Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999Sb., § 5, odstavec 1 a Standardu ISVS

Praha-Klánovice jsou jednou z 57 městských částí hl. m. Prahy. Spravují je orgány samosprávy a státní správy - Zastupitelstvo městské části, starosta městské části a Úřad městské části Praha-Klánovice.

Pan Václav Klán, původně písař u soudu ve Zbraslavi a později obchodník s nemovitostmi, zakoupil v r. 1874 od knížete Lichtensteina a od dvora v Jirnech pozemky o úhrnné ploše 103 ha. Výnosem c.k. místodržitelství v Praze z 22. 3. 1878 mu bylo povoleno, aby na nich založil novou osadu jménem Klánovice, která se měla skládat z 18 usedlostí. Pozemky pro jednotlivé usedlosti Klán rozprodal, nechal v obci postavit místní silnici a rybník. Osada Klánovice byla součástí obce Šestajovice. V roce 1883 byla na trati Praha – Kolín zřízena zastávka Jirny – Koloděje, v jejím okolí do konce století vznikla osada Kolodějské Zálesí, patřící k obci Koloděje.

Již během první světové války probíhala jednání mezi zástupci obou osad o jejich spojení. 27. 2. 1920 rozhodlo ministerstvo vnitra Československé republiky o sloučení osady Klánovice s osadou Kolodějské Zálesí v novou obec jménem Klánovice. Rovněž zastávka dráhy Jirny – Koloděje byla přejmenována na Klánovice. 15. 3. 1920 byl na plenární schůzi místní organizace národně demokratické zvolen první orgán obce – Obecní správní komise. Komise působila až do 31. srpna 1920, kdy bylo „po svorné dohodě dvou politických skupin – Národně demokratické a Sociálně demokratické – jmenováno obecní zastupitelstvo o 12 členech.“ Od roku 1974 jsou Klánovice součástí Prahy, původně jako část obvodu Praha 9, po posledním územně správním uspořádání jako samostatná městská část součástí správního obvodu Praha 21 – www.praha21.cz

Kontakt:

Úřad městské části Praha- Klánovice

U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
telefon: 281 960 216
fax: 281 963 224
podatelna: urad@praha-klanovice.cz
IČO: 00240281