...
Praha KLÁNOVICE

Klánovický zpravodaj


Příjem inzerce do Klánovického zpravodaje:

Helena Petráčková
tel.: 281 963 496, elektronicky na e-mail: knihovna.klanovice@seznam.cz

(přednostně používejte emailovou komunikaci)
Místní knihovna Praha-Klánovice, Smržovská 1, 190 14 Praha-Klánovice

 • Uzávěrka pro příjem inzerátů dle vzorů ve Formátech inzerce ve zpravodaji je shodná s uzávěrkou daného čísla Klánovického zpravodaje.
  Uzávěrka je vždy uvedena v tiráži každého čísla Klánovického zpravodaje.
 • Pravidla a ceník inzerce ve zpravodaji
 • Formáty inzerce ve zpravodaji
  (Pravidla, ceník a formát inzerce platný od 5. 2. 2020.)

 • Klánovický zpravodaj je periodický tisk městské části Praha-Klánovice.
 • Vydává: Městská část Praha-Klánovice
  U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice, IČO: 00240281 
 • Registrační číslo vydané Ministerstvem kultury ČR dne 10. 2. 2012 -  MK ČR E 12804.

 • Redakce: MUDr. Zita Kazdová, kzsefredaktor@seznam.cz
 • Zasílání příspěvků: elektronicky na e-mail: kzsefredaktor@seznam.cz
 • Grafická úprava: Dagmar Kyjovská
 • Klánovický zpravodaj je roznášen občanům Klánovic do poštovních schránek zdarma, ve volném prodeji je cena 10,-Kč.
 • Náklad jednoho čísla: 1 400 výtisků, periodicita: 10x ročně
 • Sazba a tisk: tiskárna Grafotechna plus, s.r.o.

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.