...
Praha KLÁNOVICE

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy.
Nachází se na východní hranici Prahy.

Rozšířenou působnost státní správy pro ni vykonává Úřad městské části Praha 21
(Újezd nad Lesy) v rámci svého správního obvodu.

 

Klánovický les

Blízkost lesa je to co odlišuje Klánovice od ostatních městských částí. 

 

Přírodní rezervace Klánovický les
Chráněné území zahrnuje starý porost dubohabrového lesa s letitými exempláři dubu letního a habru obecného, ve vlhkých oblastech při trati hojně roste bříza pýřitá.
Významný je také výskyt trsnatých tráv bezkolence modrého a smilky tuhé nebo léčivé prhy chlumní. Nelze opomenout mykologický význam lesa, který je velmi bohatý na houby. 

Les poskytuje dobré podmínky pro hnízdění mnoha druhů ptactva – např. káněte lesního, poštolky obecné, krahujce obecného, strakapouda velkého nebo datla černého.


Rozloha: 1030 ha
Katastrální území: Horní Počernice, Újezd nad Lesy a Klánovice
Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní a letní, borovice lesní, smrk ztepilý
Převládající stanoviště: oglejená stanoviště nižších poloh
Věk porostů: nejvíce je zastoupena 6. věková třída, tedy věk 101–120 let
Rozloha lesů v majetku Lesy ČR, s. p.: 864 ha
Rozloha lesů v majetku jiných vlastníků: 34 ha
Rozloha lesů v majetku hl. m. Prahy: 132 ha
(vlastníka zastupuje odbor ochrany prostředí MHMP a údržbu provádí Lesy hl. m. Prahy, https://lhmp.cz/mestske-lesy/prazske-lesy/)

MAPA lesa ke stažení (formát pdf)

mapa


Historie a současnost lesa

Klánovický les (nazývaný také Vidrholec nebo Fidrholec) se nachází na východním okraji Prahy na území městských částí Horní Počernice, Újezd nad Lesy a Klánovice a obcí Úvaly, Šestajovice a Jirny. 

Ve středověku byl Vidrholec temným hvozdem, kterým vedla důležitá císařská silnice z Prahy na Moravu. Také se zde nacházelo několik vesnic. Vesničany však velmi poznamenala třicetiletá válka i zdejší neúrodná půda, a tak své domovy v průběhu 16. a 17. století opustili, vsi zanikly a vytvořil se zde souvislý lesní porost. Hustý les odedávna poskytoval útočiště nejrůznějším lapkům a zlodějům, kteří okrádali bohaté obchodníky a poutníky putující po zemské silnici. Jedna z nejstarších zmínek o loupežnících pochází už z roku 1142, kdy nechal kníže Vladislav les od loupežníků vyčistit. V 17. století ve Vidrholci nějakou dobu pobýval i známý lupič Petrovský se svou tlupou.

V 17. století byl les ještě mnohem rozsáhlejší než dnes a táhl se až ke Kolodějím, k jejichž panství také patřil. Až do 19. století zůstal téměř nedotčen lidskou rukou. V důsledku výstavby dráhy byly vypuštěny rybníky Žák a Slavětický. V roce 1845 byla dokončena železniční trať vedoucí napříč Klánovickým lesem a vyjel na ni první vlak. V té době většina Klánovického lesa patřila k panství Lichtensteinů. Těm patřil les až do roku 1945, kdy byla část lesa převedena na stát a část na obec Klánovice. V roce 1876 se zde usídlil Václav Klán, který vypracoval plán na výstavbu příměstského letoviska Klánovice.

Území Klánovického lesa na mapě stabilního katastru z roku 1840 (pdf)

Rekreace

Dnes má Klánovický les k Vidrholci opravdu daleko. Je vyhledávanou pražskou přírodní lokalitou a nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem na území Prahy. Lesem prochází několik značených turistických stezek a nachází se zde dva cyklistické okruhy. Velmi zajímavá je také naučná stezka „Klánovickým lesem“, která má 17 zastávek a její délka je 12,5 km. Začátek a konec naučné stezky je u železniční zastávky Praha-Klánovice.

Les je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla. Na jeho území se nachází přírodní rezervace Klánovický les ‒ Cyrilov a přírodní památka Prameniště Blatovského potoka. Nalézá se zde také evropsky významná lokalita Natura 2000 Blatov a Xaverovský háj. 

Upozorňujeme návštěvníky, že dle platného lesního zákona je vstup do lesa na vlastní nebezpečí.

Péče o les

Většina rozlohy lesa se nachází v majetku státního podniku Lesy České republiky. Menší část (cca 132 ha) je v majetku hl. m. Prahy. Lesy v majetku hl. m. Prahy jsou obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. V rámci lesního hospodaření se v lese, vedle obnovy porostů dřevin nevhodných druhů, provádí probírky a prořezávky. Hl. m. Praha je od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky přísného lesnického certifikátu Forest Stewardship Council® (FSC®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů. V rámci hospodaření podle zásad FSC®  jsou například v porostech vyznačovány a ponechávány stromy na dožití, které využívají ptáci a hmyz. Více o FSC

Zastoupení dřevin

Snahou vlastníka lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území. Rovněž se zohledňuje převážně mimoprodukční – rekreační – poslání pražských lesů (tj. používání pestré dřevinné skladby), včetně menšího zastoupení nepůvodních jehličnatých dřevin (např. modřín, douglaska). Současné procentuální zastoupení dřevin znázorňuje graf vpravo. Ideální (přirozené) zastoupení dřevin zobrazuje druhý graf ve druhé fotogalerii. Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území (více o lesních stanovištích). Rozložení jednotlivých stanovišť zobrazuje třetí graf.

Věková skladba porostů

Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Čtvrtý graf jasně ukazuje na poměrně vyrovnanou věkovou strukturu lesa, což je z hlediska dlouhodobé stability a udržitelnosti lesa optimální. 
 

Zajímavosti v okolí Klánovického lesa >>


V lese se chovejte slušně a ohleduplně, zejména s ohledem na zvěř, která zde má svůj domov.

Děkujeme!

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:334
TÝDEN:2590
CELKEM:1599193

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

  • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
  • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
  • ID datové schránky: 2u4aks8
  • IČO: 00240281
  • Úřední hodiny: 
    PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
    ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.