...
Praha KLÁNOVICE

Filmování v Klánovicích

Pravidla užívání veřejného prostranství v MČ Praha-Klánovice pro umístění filmové techniky a zařízení

Pravidla pro užívání veřejného prostranství v MČ Praha-Klánovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,63 kB
Staženo: 1,327×

Žádost o povolení užívání veřejného prostranství/filmaři

A - zábor filmaři - formulář.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 25,5 kB
Staženo: 282×

Pravidla pro užívání veřejného prostranství městské části Praha-Klánovice
za účelem krátkodobého umístění filmové techniky a zařízení

Rada městské části Praha-Klánovice přijala na základě usnesení č. RMČ 19/123/2018
ze dne 3. 8. 2018 Pravidla pro užívání veřejného prostranství za účelem umístění filmové techniky a zařízení.

Při splnění těchto pravidel je možné souhlas městské části s užitím veřejného prostranství získat nejpozději 3 pracovní dny před datem konání akce/záboru.
V ostatních případech podléhá využití veřejného prostranství souhlasu rady městské části na základě žádosti podané nejméně 1 měsíc předem.

 • Souhlas s užitím veřejného prostranství v městské části Praha-Klánovice pro potřeby tvorby filmových a televizních děl (dále jen „natáčení“)
  je možné získat prostřednictvím Úřadu městské části Praha-Klánovice,
  správa místních poplatků (užívání/zábory veřejného prostranství):
 • odpovědná osoba:
  Alena Janoušková,  Úřad MČ Praha-Klánovice, U Besedy 300/8
  janouskova@praha-klanovice.cz, tel.: 281 960 216, 734 570 989
  (v případě nepřítomnosti odpovědného zaměstnance použijte adresu urad@praha-klanovice.cz).

Pravidla:

 1. Zájemci o natáčení (dále jen „filmaři“) jsou povinni před začátkem natáčení podat žádost o souhlas s umístěním filmové techniky a zařízení na veřejném prostranství, a to min. 3 pracovní dny před natáčením Úřadu městské části Praha-Klánovice.
 2. Na veřejném prostranství je možné umisťovat pouze takovou filmovou techniku a zařízení, které jsou nezbytné pro realizaci filmového záměru (např. agregát, cateringový stan apod.).
 3. K žádosti budou přiloženy následující přílohy:
  a) situační plánek se zákresem použité plochy veřejného prostranství včetně kót,
  b) seznam dalších pozemků včetně soukromých, které budou pro akci využity,
  c) seznam filmové techniky a zařízení a grafické znázornění jejich umístění,
  d) harmonogram akce, doplněný o stručný popis akce.
 4. Filmaři jsou povinni předem uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství, který je dle platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích stanoven ve výši 10 Kč/m2 /den.
 5. Nejpozději 2 dny před začátkem natáčení jsou filmaři povinni písemně informovat rezidenty a podnikatele v místě natáčení (přinejmenším v celém dotčeném úseku ulice a současně majitele všech pozemků sousedících s místem natáčení) o rozsahu a době omezení v průběhu natáčení. Zábor veřejného prostranství nesmí znemožnit použití vjezdů na přilehlé soukromé pozemky.
 6. V případě, že se natáčení týká také pozemních komunikací a jejich součástí a příslušenství, jsou filmaři povinni požádat příslušný silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace. Součástí vydaného rozhodnutí budou též podmínky, které bude žadatel povinen při natáčení dodržet:
  a) žadatel bude využívat komunikaci takovým způsobem, aby co nejméně omezil dopravu a pohyb po veřejných komunikacích,
  b) žadatel bude odpovídat za škody průkazně způsobené či vzniklé v souvislosti s natáčením, jeho přípravou či likvidací.
 7. Podmínkou pro udělení souhlasu městské části s natáčením je uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 912, 820/2, 3/7, k.ú. Praha-Klánovice a komunikací Smidarská a Vodojemská, Krovova a Voňkova, Lovčická a Voňkova, Želkovická, Slatinská, Votavova, Mechovka, Bělečská, Lovčická a Malšovická, které budou určeny k umístění základního technického zázemí pro filmaře tak, aby omezení veřejného prostranství v místě natáčení bylo v co nejmenším rozsahu. Nájemné za plochu o velikosti 500 m2 je 10.000,- Kč tj. (20,- Kč/m2 ) za jeden den (včetně DPH).
 8. Žadatel se zavazuje k plné součinnosti s Městskou policií během záboru prostranství.
 9. Případný odpad vzniklý v rámci natáčení nesmí být umístěn do žádných sběrných nádob na území městské části, které jsou určeny pouze pro odpad z domácností, nikoliv z podnikatelské činnosti
 10. V žádosti bude za filmaře stanovena kontaktní osoba (včetně celého jména a čísla mobilního telefonu), která bude po celou dobu natáčení na místě dohlížet na dodržování těchto pravidel.

V ostatních lokalitách bude rozsah užívání veřejného prostranství určen při podání žádosti odpovědným zaměstnancem úřadu MČ.
V případě
a) žádosti o natáčení v jiné lokalitě anebo
b) žádosti o větší rozsah užívání veřejného prostranství pro natáčení, než je stanoven bude žádost předložena k projednání radě městské části (v termínu určeném pro předání podkladů pro schůzi rady).

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:28
TÝDEN:28
CELKEM:1490569

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.