...
Praha KLÁNOVICE

Potřebuji si zařídit

Správní odbor


Janoušková Alena

 • správa místních poplatků (ze psů, reklamy, záboru veřejného prostranství, z pobytu)
 • CZECH Point (výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů, zřizování datových schránek)
 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) 
 • povolování kácení dřevin mimo les
 • vydávání rybářských lístků
 • pokladna

Slezáková Alena

 • evidence obyvatel (přihlašování osob k trvalému pobytu, výpisy z informačního systému evidence obyvatel, rušení trvalého pobytu, žádání o seznamy odstěhovaných osob, narozených a zemřelých přes portál veřejné správy, zasílání oznámení vlastníku nemovitosti o změně v počtu přihlášených osob)
 • CZECH Point (výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů, zřizování datových schránek)
 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)
 • podatelna
 • zajištění odpočtů a rozúčtování spotřeby vody, el. energie a tepla v pronajatých bytech a objektech městské části
 • volby
 • pronájem bytových a nebytových prostorů

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí


Jandová Magdaléna, Ing.

 • péče o veřejný prostor na území městské části
 • odpadové hospodářství
 • správa městského mobiliáře
 • koordinace údržby zeleně
 • dotační projekty městské části

Chroust Milan, Ing.

 • investiční výstavba
 • technická správa a koordinace údržby majetku svěřeného do správy městské části
 • technická správa bytových a nebytových prostorů
 • hlášení poruch: plyn, elektrický proud, vodovody a kanalizace

Šugárová Anna

 • zajišťování a koordinace oprav komunikací ve správě městské části
 • obnova a údržba dopravního značení na území městské části
 • povolení vjezdu vozidel nad 6 t
 • povolení připojení vjezdu na místní komunikaci
 • hlášení poruch světelné signalizace, veřejných elektrických zařízení, dopravní signalizace

Ekonomický odbor


Prokopová Zuzana, DiS.

 • rozpočet a finanční operace městské části
 • daňová přiznání městské části
 • úhrada inzerce v Klánovickém zpravodaji
 • správce rozpočtu
 • účetní
 • fakturace
 • předpisy pohledávek z nájemného a místních poplatků
 • vedení statistických finančních údajů

Hala starosty Hanzala a tělocvična Beseda


Handlová Ivana
Zajac Karel

 • správa a údržba haly a tělocvičny
 • smlouvy o pronájmu haly a tělocvičny

Se způsoby řešení životních situací, které nespadají do působnosti městské části Praha-Klánovice, Vám může poradit
PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY Ministerstva vnitra ČR 

 

 

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.