...
Praha KLÁNOVICE

Veřejná zeleň

Městská část Praha-Klánovice, jako správce dřevin na pozemcích ve svěřené správě,
si v roce 2016 nechala vyhotovit
Pasport zeleně včetně inventarizace dřevin na veřejně přístupných plochách městské části.

  • V rámci Inventarizace dřevin byl dendrologicky zhodnocen kvalitativní stav jednotlivých stromů v řešeném území.
  • Následně byly navrženy konkrétní ošetření a potřebné zásahy s ohledem na provozní bezpečnost v okolí stromů, kvalitativní stav jednotlivých stromů, jejich další perspektivu a význam. 
  • Databáze se aktualizuje, stromy, které jsou kvůli nevyhovujícímu stavu určené ke kácení, jsou z databáze mazány a nahrazují je stromy nově vysazené.
  • Občané tak mohou zjistit, zda jsou stromy, které stojí kolem jejich domů, perspektivní, v jakém zdravotním stavu jsou, nebo zda jsou určeny k ošetření či ke kácení. 
  • V současné době je v databázi více než 2700 ks dřevin.
  • Kromě stavu stromů zde veřejnost může najít odbornou arboristickou firmu, která realizuje kácení, výsadby či ošetřování dřevin.

Hodnocené dřeviny lze najít na webových stránkách www.stromypodkontrolou.cz.

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.