...
Praha KLÁNOVICE

Veřejná zeleň

Městská část Praha Klánovice vítá veškerou snahu a pomoc občanů spočívající v dobrovolné péči a údržbě zeleně na zelených plochách - předzahrádkách, přiléhajících k jejich plotům.

Rada MČ Praha-Klánovice schválila usnesením č. 18/152/2023 ze dne 18. 5. 2023
Obecné podmínky pro využití a údržbu pozemků ve správě MČ Praha-Klánovice,tzv. „předzahrádek“, žadatelem.
 

Obecné podmínky platí výhradně pro předzahrádky, které přiléhají přímo k plotu žadatele.
V případech, kdy tomu tak není, např. je zeleň oddělena od plotu chodníkem je nutné případnou formu údržby a využití konzultovat individuálně na úřadu MČ.
Stejně tak se tyto Obecné podmínky nevztahují na pozemky na Slavětínské ulici.

Tyto Obecné podmínky jsou přílohou Dohody žadatele a Městské části Praha Klánovice, kterou je žadateli umožněno provádět výsadbu a údržbu na pozemcích, které jsou ve svěřené správě MČ (dále předzahrádky), a které jsou specifikovány v uvedené Dohodě.

Formulář k vyplnění - Dohoda žadatele a Městské části Praha-Klánovice, kterou je žadateli umožněno provádět výsadbu a údržbu na pozemcích ve svěřené správě MČ,tzv. „předzahrádky“.

Návrh dohody může být žadatelem podán písemně na ÚMČ Praha-Klánovice,
U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice nebo
e-mailem na adresu urad@praha-klanovice.cz,
jandova@praha-klanovice.cz.
 

MČ žadateli povoluje:

 • dále osazovat předzahrádku vhodnými květinami i dřevinami (dále jen výsadbou);
 • upravovat stávající zeleň (s výjimkou stromů vysazených MČ) do vhodné estetické podoby podle uvážení žadatele.

Žadatel se zavazuje:

 • že výsadba nebude přesahovat prostor předzahrádky směrem do přilehlé komunikace
  (ulice či chodníku);
 • že výsadba nebude mít formu souvislého živého plotu;
 • že žádná výsadba nebude svojí výškou přesahovat plot přilehlé nemovitosti, a dále nikdy v průběhu růstu nepřekročí svojí maximální výškou 2,5 m;
 • že výsadba nebude bránit ve výhledu do případné křižovatky tak, že její výška od rohu křižovatky do vzdálenosti nejméně 5m na obě strany nepřesáhne svou výškou 75 cm;
 • provádět výsadbu tak, aby zeleň nezasahovala do rozhledových trojúhelníků vjezdů na komunikaci a křižovatek a do profilu komunikace;
 • provádět výsadbu na předzahrádkách výhradně na své náklady;
 • individuálně udržovat předzahrádku, sekat trávu a odklízet listí na své vlastní náklady;
 • provádět řádnou péči o vysazené rostliny na své náklady, zejména tak, aby nepřekážely dopravě a neohrožovaly třetí osoby. Žadatel přebírá odpovědnost za případnou škodu, vzniklou v souvislosti s jím vysazenými rostlinami, zejména pádem stromů či větví, vzniklých nedostatečnou údržbou;
 • neprovádět úpravu předzahrádky, zejména zvýšení terénu, které by mohlo vést ke zhoršení vsakování vody ze zpevněné části přilehlé komunikace.

Žadatel bere na vědomí:

 • že městská část vykonávající svěřenou správu může kdykoliv žádat odstranění vysazených rostlin na náklady žadatele a ten nemá jakýkoli nárok na finanční kompenzaci. V případě, že tak neučiní, má městská část právo odstranit tyto rostliny na náklady žadatele;
 • že v případě výstavby, opravy nebo obnovy inženýrských sítí v dotčeném zeleném pásu, bude zhotovitelem oprav provedena základní úprava terénu bez náhrady žadatelem vysazených rostlin;
 • že v případě nedostatečné údržby výsadby může být tato ze strany obce vhodně upravena, případně odstraněna bez její náhrady;
 • že tyto podmínky se vztahují pouze na výsadbu a údržbu vegetace, nikoli na jakékoli stavby, zídky, kameny, ohrádky apod.

 


 

Pasport zeleně

Městská část Praha-Klánovice, jako správce dřevin na pozemcích ve svěřené správě,
si v roce 2016 nechala vyhotovit
Pasport zeleně včetně inventarizace dřevin na veřejně přístupných plochách městské části.

 • V rámci Inventarizace dřevin byl dendrologicky zhodnocen kvalitativní stav jednotlivých stromů v řešeném území.
 • Následně byly navrženy konkrétní ošetření a potřebné zásahy s ohledem na provozní bezpečnost v okolí stromů, kvalitativní stav jednotlivých stromů, jejich další perspektivu a význam. 
 • Databáze se aktualizuje, stromy, které jsou kvůli nevyhovujícímu stavu určené ke kácení, jsou z databáze mazány a nahrazují je stromy nově vysazené.
 • Občané tak mohou zjistit, zda jsou stromy, které stojí kolem jejich domů, perspektivní, v jakém zdravotním stavu jsou, nebo zda jsou určeny k ošetření či ke kácení. 
 • V současné době je v databázi více než 2700 ks dřevin.
 • Kromě stavu stromů zde veřejnost může najít odbornou arboristickou firmu, která realizuje kácení, výsadby či ošetřování dřevin.

Hodnocené dřeviny lze najít na webových stránkách www.stromypodkontrolou.cz.


Rozvoj a péče o zeleň ve správě TSK Praha - https://zelenvpraze.cz/


https://www.geoportalpraha.cz/cs/data/datove-sady/sprava-mestske-zelene


Správa zeleně - mapa online na geoportálu -
geometrické vymezení ploch zeleně s informací o správci plochy a poskytovateli dat


 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:68
TÝDEN:68
CELKEM:1609849

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.