...
Praha KLÁNOVICE

Veřejná zeleň

Městská část Praha-Klánovice, jako správce dřevin na pozemcích ve svěřené správě,
si v roce 2016 nechala vyhotovit
Pasport zeleně včetně inventarizace dřevin na veřejně přístupných plochách městské části.

 • V rámci Inventarizace dřevin byl dendrologicky zhodnocen kvalitativní stav jednotlivých stromů v řešeném území.
 • Následně byly navrženy konkrétní ošetření a potřebné zásahy s ohledem na provozní bezpečnost v okolí stromů, kvalitativní stav jednotlivých stromů, jejich další perspektivu a význam. 
 • Databáze se aktualizuje, stromy, které jsou kvůli nevyhovujícímu stavu určené ke kácení, jsou z databáze mazány a nahrazují je stromy nově vysazené.
 • Občané tak mohou zjistit, zda jsou stromy, které stojí kolem jejich domů, perspektivní, v jakém zdravotním stavu jsou, nebo zda jsou určeny k ošetření či ke kácení. 
 • V současné době je v databázi více než 2700 ks dřevin.
 • Kromě stavu stromů zde veřejnost může najít odbornou arboristickou firmu, která realizuje kácení, výsadby či ošetřování dřevin.

Hodnocené dřeviny lze najít na webových stránkách www.stromypodkontrolou.cz.


Rozvoj a péče o zeleň ve správě TSK Praha - https://zelenvpraze.cz/


 

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.