...
Praha KLÁNOVICE

Projekt - Parkovací zóny


Na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice dne 9. 9. 2021 došlo ke schválení rozšíření parkovací zóny v oblasti Masarykovy ZŠ a k dílčím úpravám jednotlivých oblastí.
Jednalo se o reakci na žádost MHMP o připomínkování příslušného nařízení Rady hl. m. Prahy.

Projekt organizace Zón placeného stání MČ Praha-Klánovice - aktualizace 9/2021

obrázek

Znění usnesení ZMČ:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
   I. bere na vědomí
aktuální vývoj plánu vyhlášení zóny placeného stání na území MČ Praha-Klánovice a fakt, že je nyní otevřeno připomínkové řízení novely nařízení RHMP č. 19/2017, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů,

   II. bere na vědomí a schvaluje
návrh změny rozsahu zóny dle podkladů, které jsou přílohou tohoto usnesení,

   III. ukládá
starostce zaslat MHMP toto usnesení včetně podkladů uvedených v bodu II.


Korespondence s náměstkem primátora pro dopravu - jaro 2021


Projekt parkovacích zón v podobě, v jaké byl zaslán pražskému magistrátu. 

Projekt byl schválen usnesením RMČ ze dne 15. 7. 2020:
Projekt zóny placeného stání v jižní části městské části  Rada MČ Praha-Klánovice:
I. konstatuje,
že jedná v návaznosti na usnesení Rady městské části Praha-Klánovice č. RMČ 15/128/2019 ze dne 15. 5. 2019, kterým schválila odeslání žádosti o zřízení zóny placeného stání na vymezeném území městské části Praha-Klánovice, a v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice č. 132/2020 ze dne 24.6. 2020,
II. konstatuje
naléhavost potřeby řešit problematiku parkování na území městské části Praha-Klánovice mj. s ohledem na zpoplatnění parkování v Úvalech od 1. 10. 2020,
III. souhlasí
s projektem zóny placeného stání v jižní části MČ Praha-Klánovice zpracovaným M.O.Z. Consult s.r.o. ve verzi, která je součástí tohoto usnesení,
IV. schvaluje
žádost na realizaci rozšíření zóny placeného stání na území městské části Praha-Klánovice v souladu s projektem uvedeným v bodu III.,
V. pověřuje
místostarostu MUDr. Jiřího Beka zaslat uvedená usnesení, projekt a žádost MHMP.
Termín: 16. 7. 2020

Navrh organizace dopravy v klidu ZPS 14072020


Veřejná diskuze k projektu parkovacích zón

v jižní části MČ Praha-Klánovice proběhla dne 4. 6. 2020

 • Na diskuzi vystoupil Ing. Petr Horský - projektant firmy MOS Consult,
  Ing. Miroslav Čadský - vedoucí oddělení organizace dopravy MHMP, dále místostarosta MUDr. Jiří Bek a radní pro výstavbu Bc. Pavel Jaroš. Setkání bylo rozděleno na dvě části - na obecnou diskuzi a debatu s místními živnostníky a podnikateli.
 • Současný stav projektu parkovacích zón:
  - projekt byl připraven, připomínkován a předán zpracovateli k dopracování,
  - bylo navrženo doplnění míst k rychlému nástupu a výstupu K+R,
  - byly požadovány změny v barevnosti zóny na několika místech,
  - Rada MHMP již schválila možnost (ne povinnost) vyhlásit parkovací zóny v MČ,
  - nyní je na vedení MČ Praha-Klánovice, jestli o to požádá.
 • Veškeré podněty, připomínky a návrhy na konkrétní změny navržené zóny, bylo možné posílat na e-mailem na adresu urad@praha-klanovice.cz.
  Zaslané informace byly předány zpracovateli projektu Ing. P. Horskému, kterému děkujeme i za poskytnutí prezentace k diskuzi.
  Děkujeme všem, kteří se diskuze zúčastnili.
 • Prezentace projektu parkovacích zón v MČ Praha-Klánovice
 • Záznam diskuze dne 4. 6. 2020 

Informace o fungování parkovacích zón v Praze najdete
www.parkujvklidu.cz/cs/domovska-stranka/


Podrobné informace k dělení motoristů a způsobu zpoplatnění stání najdete www.parkujvklidu.cz

Návrh projektu organizace dopravy v klidu pro realizaci Zón placeného stání v Klánovicích k připomínkování komisí, radních, zastupitelů a občanů

Navrh organizace dopravy v klidu ZPS 14072020

Navrh organizace dopravy v klidu ZPS 14072020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,62 MB
Staženo: 160×
Vloženo: 14. 8. 2020

Návrh projektu organizace dopravy v klidu pro realizaci zóny placeného stání v Klánovicích

Navrh organizace dopravy v klidu Klánovice ZPS 12_05_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,53 MB
Staženo: 478×
Vloženo: 15. 5. 2020

Oficiální informace k projektu parkovacích zón v MČ Praha-Klánovice

Oficiální informace k projektu parkovacích zón v MČ Praha_Klánovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,11 kB
Staženo: 543×
Vloženo: 15. 5. 2020

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 3
TÝDEN: 3
CELKEM: 1182978

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.