...
Praha KLÁNOVICE

Projekt - Parkovací zóny

Stanovení trvalé místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - rozšíření ZPS Praha-Klánovice, projekt dopravního značení pro stanovení místní úpravy byl zastaven na základě zpětvzetí žádosti MČ Praha-Klánovice.

Usnesení o rozhodnutí zastavení řízení - Rozšíření ZPS Praha-Klánovice ze dne 4. 1. 2023 


Proces stanovení parkovací zóny

V minulosti jsme opakovaně projednávali s veřejností jak projekt parkovací zóny v jižní části Klánovic, tak projekt zjednodušení dopravního značení. O obou jsme také opakovaně obšírně informovali ve zpravodaji.
Oba projekty byly propojeny a nyní procházejí schválením na silničním správním úřadě
Prahy 21. 
Aktuálně od 29. 3. do 14. 5. 2022 visí na úřední desce návrh, který je otevřen připomínkování dotčené veřejnosti.
Způsob a termíny jsou uvedeny v souborech uvedených níže.
Stručné informace k návrhu:
 • Zpracoval jej zřejmě nejzkušenější projektant pražských zón Ing. Petr Horský. Člověk, podle jehož projektů parkují statisíce aut v celém městě.
 • Návrh má kladné stanovisko dopravky Policie ČR.
 • Návrh vymezuje zpoplatněné území od nádraží po ulici Plačická.
 • Návrh má především regulovat návštěvnické parkování ve všední dny (provozní doba po-pá od 9 do 16 hodin). Klánovice vyjednaly posílení autobusového spojení z okolních obcí, aby zpřístupnily naše nádraží pro dojíždějící. Od září 2021 k nám zajíždí desítky spojů linky 343. Místní občané by měli dostat jistotu zaparkování za nevelký roční poplatek a volnější ulice.
 • Návrh (v souladu s předpisy) legalizuje část dnes zvykově využívaných parkovacích míst zavedením jednopruhových obousměrných komunikací s výhybnami. Systém, který už dnes nelegálně funguje v řadě ulic na jihu Klánovic, bude legalizován včetně zajištění výhyben pro protijedoucí auta. Připomeňme si, že obousměrné jednopruhové komunikace nejsou žádná novinka - tento systém nyní funguje legálně třeba v Blešnovské nebo Mechovce, nelegálně prakticky v celé jižní oblasti Klánovic.
 • Kde to jde, dochází k masivní redukci počtu značek, ke sjednocení značení v bočních ulicích i k opravám řady chyb, přehmatů a zastaralých řešení z minulosti.
 • Samotné značení ještě nezavádí zpoplatnění parkování, to nastane až instalací parkovacích automatů a zařazením do systému zpoplatnění ze strany TSK, která zóny v Praze provozuje.
 • Celý systém dohledu nad zónou bude automatický - našim strážníkům se uvolní ruce pro jinou práci.
Zóny schválilo zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice a zavedení zpoplatnění umožnilo zařazení Klánovic do příslušného městského nařízení. Schválila celopražská rada sídlící na Mariánském náměstí na návrh příslušného radního pro oblast dopravy.

Na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice dne 9. 9. 2021 došlo ke schválení rozšíření parkovací zóny v oblasti Masarykovy ZŠ a k dílčím úpravám jednotlivých oblastí.
Jednalo se o reakci na žádost MHMP o připomínkování příslušného nařízení Rady hl. m. Prahy.

Projekt organizace Zón placeného stání MČ Praha-Klánovice - aktualizace 9/2021

obrázek

Znění usnesení ZMČ:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
   I. bere na vědomí
aktuální vývoj plánu vyhlášení zóny placeného stání na území MČ Praha-Klánovice a fakt, že je nyní otevřeno připomínkové řízení novely nařízení RHMP č. 19/2017, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů,

   II. bere na vědomí a schvaluje
návrh změny rozsahu zóny dle podkladů, které jsou přílohou tohoto usnesení,

   III. ukládá
starostce zaslat MHMP toto usnesení včetně podkladů uvedených v bodu II.


Korespondence s náměstkem primátora pro dopravu - jaro 2021


Projekt parkovacích zón v podobě, v jaké byl zaslán pražskému magistrátu. 

Projekt byl schválen usnesením RMČ ze dne 15. 7. 2020:
Projekt zóny placeného stání v jižní části městské části  Rada MČ Praha-Klánovice:
I. konstatuje,
že jedná v návaznosti na usnesení Rady městské části Praha-Klánovice č. RMČ 15/128/2019 ze dne 15. 5. 2019, kterým schválila odeslání žádosti o zřízení zóny placeného stání na vymezeném území městské části Praha-Klánovice, a v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice č. 132/2020 ze dne 24.6. 2020,
II. konstatuje
naléhavost potřeby řešit problematiku parkování na území městské části Praha-Klánovice mj. s ohledem na zpoplatnění parkování v Úvalech od 1. 10. 2020,
III. souhlasí
s projektem zóny placeného stání v jižní části MČ Praha-Klánovice zpracovaným M.O.Z. Consult s.r.o. ve verzi, která je součástí tohoto usnesení,
IV. schvaluje
žádost na realizaci rozšíření zóny placeného stání na území městské části Praha-Klánovice v souladu s projektem uvedeným v bodu III.,
V. pověřuje
místostarostu MUDr. Jiřího Beka zaslat uvedená usnesení, projekt a žádost MHMP.
Termín: 16. 7. 2020

Navrh organizace dopravy v klidu ZPS 14072020


Veřejná diskuze k projektu parkovacích zón

v jižní části MČ Praha-Klánovice proběhla dne 4. 6. 2020

 • Na diskuzi vystoupil Ing. Petr Horský - projektant firmy MOS Consult,
  Ing. Miroslav Čadský - vedoucí oddělení organizace dopravy MHMP, dále místostarosta MUDr. Jiří Bek a radní pro výstavbu Bc. Pavel Jaroš. Setkání bylo rozděleno na dvě části - na obecnou diskuzi a debatu s místními živnostníky a podnikateli.
 • Současný stav projektu parkovacích zón:
  - projekt byl připraven, připomínkován a předán zpracovateli k dopracování,
  - bylo navrženo doplnění míst k rychlému nástupu a výstupu K+R,
  - byly požadovány změny v barevnosti zóny na několika místech,
  - Rada MHMP již schválila možnost (ne povinnost) vyhlásit parkovací zóny v MČ,
  - nyní je na vedení MČ Praha-Klánovice, jestli o to požádá.
 • Veškeré podněty, připomínky a návrhy na konkrétní změny navržené zóny, bylo možné posílat na e-mailem na adresu urad@praha-klanovice.cz.
  Zaslané informace byly předány zpracovateli projektu Ing. P. Horskému, kterému děkujeme i za poskytnutí prezentace k diskuzi.
  Děkujeme všem, kteří se diskuze zúčastnili.
 • Prezentace projektu parkovacích zón v MČ Praha-Klánovice
 • Záznam diskuze dne 4. 6. 2020 

Informace o fungování parkovacích zón v Praze najdete
www.parkujvklidu.cz/cs/domovska-stranka/


Podrobné informace k dělení motoristů a způsobu zpoplatnění stání najdete www.parkujvklidu.cz

Návrh projektu organizace dopravy v klidu pro realizaci Zón placeného stání v Klánovicích k připomínkování komisí, radních, zastupitelů a občanů

Navrh organizace dopravy v klidu ZPS 14072020

Navrh organizace dopravy v klidu ZPS 14072020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,62 MB
Staženo: 383×
Vloženo: 14. 8. 2020

Návrh projektu organizace dopravy v klidu pro realizaci zóny placeného stání v Klánovicích

Navrh organizace dopravy v klidu Klánovice ZPS 12_05_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,53 MB
Staženo: 719×
Vloženo: 15. 5. 2020

Oficiální informace k projektu parkovacích zón v MČ Praha-Klánovice

Oficiální informace k projektu parkovacích zón v MČ Praha_Klánovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,11 kB
Staženo: 1,036×
Vloženo: 15. 5. 2020

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:131
TÝDEN:1117
CELKEM:1564636

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.