...
Praha KLÁNOVICE

Hospodaření MČ


CityVizor

 • Co je dobré vědět k aplikaci CityVizor:
  Cityvizor je aplikace, která přehledným způsobem vizualizuje rozpočet a plnění městské části s vazbou na konkrétní dodavatele. Naleznete zde také provázání na úřední desku a registr smluv.

  Klánovice jsou částí obce Praha, ne samostatným městem, proto naše účetnictví podléhá kontrole magistrátu. Z uvedeného důvodu uběhne mezi uzavřením účetního měsíce a zveřejněním údajů v CityVizoru několik týdnů. Některé kapitoly nejde čerpat průběžně, proto se v systému po dlouhou dobu bude zdát, že danou kapitolu „nečerpáme“. Systém ukazuje jen tzv. hlavní činnost, nikoliv činnost vedlejší, příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ) jsou zahrnuty pouze částečně.

Finanční výkazy


Rozpočet Praha

Schválený rozpočet 31 670 900 Kč
Upravený rozpočet 36 963 200 Kč
Skutečné plnění 28 767 491 Kč
Plnění 77,83 %
Schválený rozpočet 34 704 500 Kč
Upravený rozpočet 47 614 200 Kč
Skutečné čerpání 19 539 431 Kč
Čerpání 41,04 %
sestaveno ke dni 31. 8. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ do roku 2028

Strednedoby vyhled MC Klanovice do rok u 2028_návrh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 71,57 KiB

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu MČ do roku 2028

Strednedoby vyhled MC Klanovice do rok u 2028_schválené.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 116,47 KiB

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu pro rok 2023 a střednědobého výhledu MŠ Klánovice

Návrh rozpočtu na rok 2023 - MŠ Klánovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,85 KiB

Návrh rozpočtu pro rok 2023 a střednědobého výhledu ZŠ Klánovice

Návrh rozpočtu na rok 2023-ZŠ Masarykova.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 153,03 KiB

Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2023

rozpočet VHČ-2023_návrh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,82 KiB

Návrh - závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2023

PŘÍLOHA Č.1-HČ závazné ukazatele- vyvěšení 2023_návrh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,81 KiB

Návrh rozpočtu HČ pro rok 2023 - podrobný rozpis

PŘÍLOHA Č.2-HČ rozpočet-podrobný vyvěšení 2023_návrh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,70 KiB

Rozpočty - Schválený rozpočet

ZŠ Klánovice - schválený rozpočet 2023 a střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočt na rok 2023-ZŠ Masarykova.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,20 KiB

MŠ Klánovice - schválený rozpočet 2023 a střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet na rok 2023 - MŠ Klánovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 200,81 KiB

Schválený rozpočet pro rok 2023 - podrobný rozpis

PŘÍLOHA Č.2-HČ rozpočet-podrobný vyvěšení 2023_schválené.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 317,81 KiB

Schválený rozpočet vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2023

rozpočet VHČ-2023_schválené.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 247,51 KiB

Schválený rozpočet pro rok 2023 - závazné ukazatele

PŘÍLOHA Č.1-HČ závazné ukazatele- vyvěšení 2023_schválené.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,98 KiB

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření 1- 24 2023

schválená rozpočtová opatření 1 - 24 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 339,47 KiB

Schválené rozpočtové opatření 1- 22 2023

schválená rozpočtová opatření 1 - 22 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 327,20 KiB

Schválené rozpočtové opatření 1- 20 2023

schválená rozpočtová opatření 1 - 20 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 315,54 KiB

Schválené rozpočtové opatření 1- 19 2023

schválená rozpočtová opatření 1 - 19 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 310,08 KiB

Schválené rozpočtové opatření 1- 14 2023

schválená rozpočtová opatření 1 - 14 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 267,57 KiB

Schválené rozpočtové opatření 1- 12 2023

schválená rozpočtová opatření 1 - 12 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 255,03 KiB

Schválené rozpočtové opatření 1-9 2023

schválená rozpočtová opatření 1 - 9 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 469,97 KiB

Schválené rozpočtové opatření 1-7 2023

schválená rozpočtová opatření 1 - 7 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 218,88 KiB

Schválené rozpočtové opatření 1-3 2023

schválená rozpočtová opatření 1 - 3 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 154,00 KiB

Schválené rozpočtové opatření 1-2 2023

schválená rozpočtová opatření 1 - 2 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,08 KiB

Schválené rozpočtové opatření 1 2023

schválené rozpočtové opatření 1 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 138,81 KiB

Schválené rozpočtové opatření 1 - 64 2022

schválená rozpočtová opatření 1 - 64 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 636,04 KiB

Schválené rozpočtové opatření 1 - 62 2022

schválená rozpočtová opatření 1 - 62 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 625,19 KiB

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2022

1.NÁVRH-Závěrečný účet MČ-2022-zastupitelé-k vyvěšení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 743,89 KiB

Návrh závěrečného účtu - příloha č. 1 FIN 2-12-2022

př.1.- FIN 2-12-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,05 MiB

Návrh závěrečného účtu - příloha č. 2 Výkaz 120-2022

př.2.-výkaz 120-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 868,29 KiB

Návrh závěrečného účtu - příloha č. 3 Plnění příjmů rozpočtu 2022

př.3.-plnění příjmu rozpočtu-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,15 KiB

Návrh závěrečného účtu - příloha č. 4 Čerpání výdajů rozpočtu 2022

př.4.- čerpání výdajů rozpočtu-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,19 KiB

Návrh závěrečného účtu - příloha č. 5 Zápis z jednání o finančním vypořádání 2022

př.5.-zápis z jednání o finančním vypořádání-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 211,98 KiB

Návrh závěrečného účtu - příloha č. 6 Výkaz zisku a ztrát 2022

př.6.-výkaz zisku a ztráty SOR 12 2022 před zdaněním word.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 613,11 KiB

Návrh závěrečného účtu příloha č. 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

př.7.-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,07 MiB

Návrh závěrečného účtu - příloha č. 8 Tabulka A rok 2022

př.8.-Tabulka A MČ-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 609,41 KiB

Návrh závěrečného účtu - příloha č. 9 Závěrečný účet za rok 2022

př.9.-závěr.účet-2022-návrh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 678,88 KiB

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet MČ za rok 2022

Schválený Závěrečný účet MČ-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 793,97 KiB

Schválený závěrečný účet - příloha č. 1 FIN 2-12 2022

Schválený závěrečný účet př.1.- FIN 2-12-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,05 MiB

Schválený závěrečný účet - příloha č. 2 Výkaz 120 2022

schválený závěrečný účet př.2.-výkaz 120-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 868,29 KiB

Schválený závěrečný účet - příloha č. 3 Plnění příjmů rozpočtu 2022

schválený závěrečný účet př.3.-plnění příjmu rozpočtu-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,15 KiB

RozpočtySchválený závěrečný účet - příloha č. 4 Čerpání výdajů rozpočtu 2022

schválený závěrečný účet př.4.- čerpání výdajů rozpočtu-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,19 KiB

Schválený závěrečný účet - příloha č. 5 Zápis z jednání o FV za rok 2022

schválený závěrečný účet př.5.-zápis z jednání o finančním vypořádání-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 211,98 KiB

Schválený závěrečný účet - příloha č. 6 Výkaz zisku a ztrát za rok 2022

schválený závěrečný účet př.6.-výkaz zisku a ztráty SOR 12 2022 před zdaněním word.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 613,11 KiB

Schválený závěrečný účet - příloha č. 7 Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2022

schválený závěrečný účet př.7.-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,07 MiB

Schválený závěrečný účet - příloha č. 8 Tabulka A - Inventarizační zpráva 2022

schválený závěrečný účet př.8.-Tabulka A MČ-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 609,41 KiB

Schválený závěrečný účet - příloha č. 9 Závěrečný účet za rok 2022

schválený závěrečný účet př.9.-závěr.účet-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 754,11 KiB

Rozpočty - Rozbor hospodaření

Hospodaření Masarykovy ZŠ za rok 2022

Schválené hospodaření ZŠ 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,75 MiB

Hospodaření MŠ Klánovice za rok 2022

Schválené hospodaření MŠ 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,62 MiB

Návrh hospodaření MŠ 2022

Návrh hospodaření MŠ 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,98 MiB

Návrh hospodaření ZŠ 2022

Návrh hospodaření ZŠ 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,09 MiB

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
2
8
9 10 11 12 13 14 15
1
16 17 18 19 20 21
1
22
23 24 25 26 27 28
1
29
30 31
1
1 2 3 4 5

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:109
TÝDEN:0
CELKEM:1462436

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.