...
Praha KLÁNOVICE

Už máte ZDARMA svou hnědou BIOpopelnici?

Už máte ZDARMA svou hnědou BIOpopelnici? 1

Od roku 2022 je služba svozu bioodpadu zajišťována bezplatně stávajícím vlastníkům nemovitosti i novým žadatelům, kteří jsou zároveň plátci poplatku za směsný komunální odpad. Podrobnější informace a odkaz na formulář s žádostí o nádobu na rostlinný bioodpad najdete v této zprávě.

Jen v hnědé nádobě na bioodpad dostane rostlinný odpad z domácností šanci být ještě užitečný. V kompostárnách, kam je svážen, se promění ve výživný kompost pro pražské parky, sady a zahrady.
Od roku 2022 je služba svozu bioodpadu zajišťována bezplatně stávajícím vlastníkům nemovitosti i novým žadatelům, kteří jsou zároveň plátci poplatku za směsný komunální odpad.

Pokud plátce poplatku má k objektu nádobu na bioodpad objednanou z přechozích let, nemusí nic měnit a od začátku roku 2022 mu nebude účtován poplatek za BIOpopelnici.

K dispozici jsou sběrné nádoby o objemu 120 a 240 l s frekvencí obsluhy 1x za 14 dní, 1x týdně, 2x týdně.

Sezónní svoz biodpadu pro období duben - listopad 2022 pro lokalitu Klánovic

 • s četností vývozu 1 x týdně je káždý pátek od 1. 4.  do 25. 11. 2022

 • s četností vývozu 1 x za 14 dní  je pátek každý sudý týden od 8. 4. do 18. 11. 2022 


Jak si objednat BIOpopelnici?

První možnost:

 • vyplňte formulář na https://bio.praha.eu/formular/ a odešlete
 • do 14 dnů obdržíte e-mail s registrací, kterou potvrdíte
 • v blízkosti vašeho domu se objeví hnědá BIOpopelnice
 • můžete začít třídit

Druhá možnost:

 • navštivte zákaznické centrum svozové společnosti,
  kde s vámi vše projednají a zařídí: 

  Pražské služby, a. s., Průmyslová 615/32, 108 00, Praha 10
  (areál ZEVO Malešice - spalovna)
  tel. 284 091 457, 284 091 458
  e-mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz

Podrobnější informace:
https://bioodpad.praha.eu https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/bioodpad/index.html
https://www.psas.cz/svoz-bioodpadu

Aktuální harmonogram svozu bioodpadu je uveden na stránce: 
https://www.psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu

Provozní pravidla pro BIOpopelnice
Bezplatná služba poskytnutí hnědé nádoby na rostlinný komunální bioodpad a zajištění jeho svozu je určena vlastníkům objektu, kteří jsou plátci poplatku za komunální odpad a poplatníkům, tzn. občanům hl. m. Prahy. 
Vlastník objektu nebo pověřený správce objektu je odpovědný za zajištění čistoty sběru.

Vlastník objektu je povinen potvrdit Registraci o nádobu na bioodpad nejpozději do 3 pracovních dnů jinak Registrace zaniká. Potvrzením Registrace vyjadřuje vlastník souhlas s Provozními pravidly. Nádoba na bioodpad bude k objektu dodána svozovou společností. V případě, že Registrace nebude potvrzena, má nárok svozová společnost nádobu na bioodpad odebrat.

Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, o odpadech ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2017 Sb. hl. m. Prahy a provozním řádem mezi Hl. m. Prahou a konsorciem „Pražské odpady 2016 - 2025“.

Pro odkládání rostlinného bioodpadu se využívá speciálně provětrávaná nádoba o objemu 120 litrů a 240 litrů, která je vlastníkovi objektu zapůjčena. V případě zájmu o ukončení služby má vlastník objektu povinnost informovat hl. m. Prahu nebo svozovou společnost a domluvit se na vrácení nádoby.

Pokud je nádoba veřejně přístupná a/nebo je určena pro objekt s šesti a více domácnosti, musí být opatřena zámkem na víku. Nádobu se zámkem a dvěma klíči dodává vlastníkovi objektu bezplatně svozová společnost.

 

Do nádoby se smí odevzdávat pouze bioodpad rostlinného původu a to: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra.

Do nádoby je zakázáno odkládat všechny typy sáčků (nesmí se odkládat i sáčky biologicky rozložitelné), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

Bioodpad musí být ukládán do nádob takovým způsobem, aby jej bylo možné z nádoby volně vysypat, v zimním období je nutné přijmout potřebná opatření proti zamrznutí bioodpadu ve sběrné nádobě.

Za čistotu kolem nádoby odpovídá vlastník nebo správce objektu. Odpad odložený mimo nádobu nebude svozovou společností odvezen.

V případě znehodnocení obsahu nádoby odpadem, který do nádoby na bioodpad nepatří, nebude obsah nádoby vyvezen. Odvoz odpadu lze poté provést pouze na vlastní objednávku vlastníkem objektu u svozové společnosti.

V případě opakovaného znehodnocování obsahu nádoby (tři svozy za sebou nebo pět svozů ročně), o kterém bude vlastník objektu informován, má právo svozová společnost odebrat sběrnou nádobu na základě pokynu hl. m. Prahy zastoupené Magistrátem hl. m. Prahy a bezplatné poskytování svozu bioodpadu bude ukončeno.

Svozová společnost pravidelně provádí svoz podle stanoveného harmonogramu. 
Aktuální harmonogram svozu bioodpadu je uveden na stránce: 
https://www.psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu

Svozová společnost při svozu zajistí v rámci obsluhy sběrných nádob bezplatnou zanášku sběrných nádob na bioodpad do vzdálenosti 15 m od hrany pozemní komunikace, s výjimkou rodinných domů. V případě větší vzdálenosti bude zanáška zajišťována na základě domluvy s vlastníkem objektu na základě ceníku Svozové společnosti. V rámci zanášky u sběrných nádob na bioodpady vyšší než 15 m může být vlastníkům objektu přednostně nabízena nádoba o objemu 120 litrů. V případě zanášky svozová společnost neručí za znečištění způsobené protečením biologického výluhu z nádoby.

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Datum vložení: 29. 3. 2022 16:20
Datum poslední aktualizace: 29. 3. 2022 16:36
Autor: M. Jandová

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
2
8
9 10 11 12 13 14 15
1
16 17 18 19 20 21
1
22
23 24 25 26 27 28
1
29
30 31
1
1 2 3 4 5

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:95
TÝDEN:0
CELKEM:1462422

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.