...
Praha KLÁNOVICE

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství / zábor

Místní poplatek za zábor/užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství např. pro:

 1. provádění výkopových prací
 2. umístění dočasných skládek
 3. umístění stavebních zařízení
 4. vyhrazení trvalého parkovacího místa
 5. umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
 6. zařízení cirkusů a jiných obdobných atrakcí
 7. umístění reklamních zařízení
 8. kulturní, sportovní a reklamní akce
 9. tvorba filmových a televizních děl

Správa místních poplatků (užívání/zábory veřejného prostranství):
Alena Janoušková,  Úřad MČ Praha-Klánovice, U Besedy 300/8
janouskova@praha-klanovice.cz, tel.: 281 960 216, 734 570 989

 • Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.
 • Poplatek se hradí hotovostně v pokladně Úřadu městské části Praha-Klánovice nebo bezhotovostním převodem na účet 2000707339/0800, variabilní symbol bude sdělen
  po zaslání ohlášení užívání veřejného prostranství.

Ohlášení užívání veřejného prostranství/záboru:

 • Uživatel je povinen ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím.
 • V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem.
 • V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.
   
 • Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo, identifikační číslo organizace, jakož i údaje osvědčující povolení nebo oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.
 • Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Současně je poplatník povinen sdělit rozsah (v m2), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství.

Sazby poplatku za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí:

a) za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb, inženýrských sítí a jiných vedení a jejich změn a pro související skládky materiálů 10 Kč ve všech případech mimo následujících:

5 Kč – v případě, že užívání je určeno k opravě nemovitosti vlastníka (fyzické osoby), nepřesahující 8 m2 mimo následujících:

0 Kč –  v případě, že užívání je určeno k opravě nemovitosti vlastníka (fyzické osoby),  nepřesahující 8 m2 mimo následujících, pokud budou splněny následující podmínky:

– je užíváno veřejné prostranství, jehož hranice je společná s nemovitostí, kde  se stavební práce provádějí;
– začátek a předpokládaný konec užívání byl oznámen Úřadu městské části Praha-Klánovice;
– veřejné prostranství je užíváno maximálně 5 dní;
– není omezena průchodnost chodníků a průjezdnost komunikace ani ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na komunikaci.

3 Kč - v případě havárií inženýrských sítí

b) za umístění reklamních zařízení:

200 Kč – paušál za měsíc záboru veřejného prostranství, reklamní zařízení přenosná do 2 m2
100 Kč – ostatní reklamní zařízení

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:

100 Kč – ve všech případech mimo následujících:

10 Kč – prodejní automaty
0 Kč – restaurační zahrádky

d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí:
30 000 Kč – paušál za měsíc záboru veřejného prostranství

e) za umístění zařízení cirkusů:
20 000 Kč – paušál za měsíc záboru veřejného prostranství

f) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč

g) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč

h) za umístění skládek 10 Kč

i) pro kulturní akce 0 Kč

j) pro sportovní akce 0 Kč

k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla 10 Kč ve všech případech mimo následujících:

0 Kč– vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla: vozům zdravotnických a lékařských zařízení v Praze-Klánovicích, jednomu vozu lékaře s trvalým pobytem v Praze- Klánovicích, který k výkonu svého povolání a k záchraně lidského života potřebuje zjednodušený přístup ke svému vozidlu, speciálně upraveným vozům, které slouží k výuce autoškoly pro těžce handicapované občany a vozům zajišťujícím sociální a pečovatelské služby pro obyvatele městské části Praha-Klánovice.

l) za provádění výkopových prací 10 Kč

m) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10 Kč

n) pro reklamní akce 10 Kč

Ve všech případech, bodech a) – n)

0 Kč– užívání veřejného prostranství v rámci akce, na kterou hlavní město Praha nebo MČ Praha-Klánovice poskytuje finanční prostředky.


Poplatek stanovený paušální částkou je splatný první den měsíce záboru.


Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Ohlášení užívání veřejného prostranství_formulář.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26 kB
Staženo: 318×
Vloženo: 21. 10. 2021

Žádost o povolení užívání veřejného prostranství/překopy

A - zábor - formulář P 21.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26 kB
Staženo: 316×
Vloženo: 19. 5. 2021

Pravidla spolupráce s neziskovými organizacemi při konání akcí na území MČ

Pravidla spolupráce s neziskovými organizacemi při konání akcí na území MČ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,07 kB
Staženo: 337×
Vloženo: 23. 2. 2021

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:121
TÝDEN:1107
CELKEM:1564626

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.