...
Praha KLÁNOVICE

Místní poplatek z pobytu

Formulář - místní poplatek z pobytu

Místni poplatek z pobytu 2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 48,5 kB
Vloženo: 5. 1. 2022

 • Místní poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 • Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa poskytnutí úplatného pobytu s výjimkou hotelů * až ***** na území celé Prahy, kde správu poplatku vykonává hlavní město Praha 
 • Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku do patnáctého dne každého následujícího měsíce:
  a) počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku;
  b) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny;
  c) celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést.
 • Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo poskytování úplatného pobytu.
 • Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášeních, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
 • Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
 • Ubytovatel je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

Poplatek se hradí na pokladně ÚMČ Praha-Klánovice, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 2000707339/0800, variabilní symbol 1342.
Sazba poplatku činí 50,- Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu (dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 19/2021 Sb. hl. m. Prahy).

Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří MČ poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může MČ zvýšit až na trojnásobek

 • Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle     zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
- hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
- nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající nebo
f) pobývající na území obce
- ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
- v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
- za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

 • Doplňující informace poskytne:
  Alena Janoušková, tel: 281 960 216, 734 570 989, e-mail: janouskova@praha-klanovice.cz

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:315
TÝDEN:2571
CELKEM:1599174

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.