...
Praha KLÁNOVICE

Přímské náměstí - díl čtvrtý

Přímské náměstí - díl čtvrtý 1

VYJÁDŘENÍ RADNÍHO PAVLA JAROŠE

V minulém čísle Zpravodaje jsem byl občany vyzván k odpovědím na otázky k Přímskému náměstí. Rád bych zde ještě jednou tyto odpovědi a fakta podal.

Na úvod bych uvedl, že veškeré kroky při jednání s vlastníky jsou schváleny na veřejných jednáních zastupitelstva a také jsou zastupitelům pravidelně poskytovány informace o postupu.

 

Majetkové poměry a katastr

V červenci 2019 podal vlastník pozemku žádost o parcelaci. Na základě této žádosti městskákatastr1 část (dále MČ) vstoupila s vlastníkem v jednání o úpravě pozemků v dané lokalitě tak, aby byla částečně zachována urbanistická stránka a zároveň zajištěna průjezdnost dané oblasti.

Na obrázku vpravo dole je snímek ze současné katastrální mapy, kde jsem barevně vyplnil pozemky, které jsou v majetku soukromých osob, dále ty, které má ve správě MČ jako ostatní plochu – ostatní komunikaci, pozemek vedený jako vodní tok a ostatní pozemky ve správě MČ. Z obrázku je zřejmé, že prostup, kde se dnes prochází, je pouze vodní tok. Proto vstoupila MČ do jednání s majitelem pozemku,katastr2 aby došlo k zajištění dostatečné plochy pozemku k dopravnímu propojení ulic Libčanská – Malá Smidarská – V Koutku a do budoucna Slavětínské ulice. Pokud by tato jednání nebyla zahájena, vlastník by v souladu s územním plánem z roku 1999, který lze vidět na obrázku na straně 8 vlevo dole, mohl realizovat stavby pro bydlení s koeficientem A. Mohl by také pozemek oplotit, a tím by fakticky došlo k uzavření dané oblasti.

 

Tři cíle jednání s vlastníkem

Vlastník byl ochoten s MČ jednat. Městská část si od počátku vytkla tři následující cíle:

 • zajistit prostor (pozemek) pro případnou výstavbu komunikace,
 • řešit prostor směnou pozemků, aby byly náklady co nejnižší,
 • možnost pohybovat se pouze na pozemcích MČ a vlastníka dotčeného pozemku, bez zásahu do vlastnických práv třetích osob. K jednáním si MČ jako odborného poradce přizvala Ing. arch Jaromíra Myšku, urbanistu, který historicky území Klánovic již zpracovával. Po několika jednáních a předkládání argumentů z obou stran jsme došli ke  kompromisu, viz obrázek dole.

 

Odpovědi k otázkám:

 •  Přeložka koryta je vynucena požadavkem vodohospodářského odboru Prahy 21, která nesouhlasila se zatrubněním potoka pod možnou budoucí komunikací a požadovala otevřené koryto. Část přeložky musí být provedena, protože po směně pozemků bude přeložený potok dělit pozemek vlastníka.
 •  Pěší cesta, která vede částečně po soukromém pozemku, neníkatastr3 oficiální cestou, ale vyšlapanou stezkou, kvůli níž došlo i k částečnému zasypání části stávajícího koryta potoka (možno zjistit na místě). Směnou pozemků bude opět umožněn průchod na patě kopce, MČ nepředpokládá oplocení svého pozemku.
 •  Proč není navrhovaná komunikace ve stejné šíři jako Libřická ke koupališti? Toto jsem již odpověděl výše. Podle návrhu urbanisty by to bylo dobré, ale museli bychom zasáhnout do pozemků ostatních vlastníků a to jsme nechtěli. Navíc jsme požadovali, aby pozemky byly směněny v poměru stejná plocha za stejnou plochu.
 •  Existuje urbanistický plán? Existuje schválený územní plán z roku 1999.
 •  Do plochy kopce nemá MČ zájem jakkoliv zasahovat.
 •  K poslední výtce o neodpovídání bych jen konstatoval, že veškerá zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Byl jsem na nich přítomen a na vaše otázky jsem odpovídal, pokud mi to zdravotní indispozice dovolila. Dále byla dne 28. 7. 2020 schůzka vlastníků okolních pozemků s vlastníkem, za účasti zástupců MČ a urbanisty MČ.

 

Závěrem chci připomenout, že jednání mohla probíhat jen za podmínky, že se vlastník chtěl jednání zúčastnit a společně s MČ hledat kompromisní řešení. V daném prostoru jsou urbanistické chyby a byla by možná lepší řešení. Ale ta by si vynutila zásahy do vlastnictví pozemků dalších vlastníků a ti s tím vyjádřili nesouhlas.

Pavel Jaroš, radní MČ

 

 

Datum vložení: 19. 5. 2021 10:28
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2021 20:46
Autor: Ing. Alena Kolovrátková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
1
23 24 25
1
26
1
27 28 1 2
1
3 4 5

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:279
TÝDEN:2560
CELKEM:1357991

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.