...
Praha KLÁNOVICE

Zeptali jsme se ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zeptali jsme se ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 1

na rekonstrukci lesní cesty „Vojenská“ – cyklotrasy A259, a to v úseku, který mají Klánovice ve správě. Proč byla tato komunikace dražší, než bývají jiné cyklostezky?

Úřad MČ Praha-Klánovice nám ve své odpovědi poskytnul jednak vlastní vyjádření, jednak informaci od projektanta, Ing. Libora Křižáka z Ateliéru Kprojekt, s.r.o., Rakovník.

 

Shrnutí úřadu MČ:

Lesní trasa A259 je jednak cyklostezkou, jednak přístupovou komunikací pro těžkou lesnickou techniku a hasiče. Musí mít takovou šířku a nosnost, aby ji nepoškodily ani mnohatunové kolosy lesáků. Právě kvůli tomu byla dražší, než bývá obvyklé u úzkých stezek pro kola, u kterých se předpokládá maximální zatížení osobním autem. Částka se v průběhu prací navýšila, protože odborný posudek původního stavu, vycházející z provedených sond, předpokládal výrazně menší vrstvu starého rozpadlého asfaltu, který bylo nutno odstranit.
Celá stezka byla realizována z dotace pražského magistrátu.

 

Z informace projektanta:

V rámci přípravy projektu A259 Klánovice – Úvaly – obnova povrchu bylo Ing. Petrem Mondscheinem, Ph.D. ze zkušební laboratoře Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze zpracováno posouzení možnosti rekonstrukce lesní cesty (květen 2021). V rámci posouzení byla provedena diagnostika stávající konstrukce a návrh skladby nové konstrukce.
 

Z diagnostiky vyplývá:

Pro stanovení stávající skladby konstrukce vozovky byly poa délce komunikace provedeny dvě kopané sondy a doplněné ve shodném profilu o dvě vrtané sondy. Lze předpokládat, že skladba asfaltem stmelených vrstev je v celé délce sledovaného úseku s největší pravděpodobností značně rozdílná. Ve dvou vrtaných sondách se tloušťka asfaltem stmelených vrstev pohybovala od 74 mm do 130 mm.

 

Odbornou laboratoří bylo navrženo:

Vzhledem ke stavu a poruchám stávající konstrukce vozovky, které společně indikují nízkou únosnost konstrukce vozovky, je pro tento úsek lesní cesty v lokalitě Klánovice nutné provést kompletní rekonstrukci konstrukce vozovky.
 

Závěr:

V projektové dokumentaci byla navržena celková výměna konstrukce vozovky, která je samozřejmě dražší než prostá oprava obrusné vrstvy. Celková rekonstrukce byla navržena s ohledem na zatížení vozidly obsluhující přilehlé lesní porosty a předpokládanou nehomogenitu konstrukce vozovky.

V případě, že je na stavbě zjištěn rozdíl mezi předpokladem a skutečností, je rozšíření zakázky o vícepráce standardním řešením.
V projektové dokumentaci byla navržena lokální výměna zeminy v podloží s ohledem na zjištění z průzkumu, že se jedná o namrzavou zeminu. Po stržení krytu bylo zjištěno, že na části trasy původní štětová cesta zcela chybí a zemina v podloží je podmáčená a neúnosná.

Před pokládkou konstrukce vozovky je nutné, aby byla dodržena únosnost zemní pláně (Edef,2= minimálně 30 MPa).

Nedostatečná únosnost zemní pláně by měla za následek degradaci konstrukce a poruchy krytu a tím znehodnocení celé investice.

Za odpovědi děkujeme Petru Vilgusovi, tajemníkovi úřadu.

 

Datum vložení: 28. 1. 2022 11:10
Datum poslední aktualizace: 31. 1. 2022 11:17
Autor: Ing. Alena Kolovrátková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:287
TÝDEN:2543
CELKEM:1599146

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

  • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
  • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
  • ID datové schránky: 2u4aks8
  • IČO: 00240281
  • Úřední hodiny: 
    PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
    ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.