...
Praha KLÁNOVICE

Zprávy z úřadu

Zprávy z úřadu 1

Dlouhodobé projekty – aktuální stav.

Fotbal v Jehličině

V době uzávěrky se připravuje betonáž věnce budovy a hloubení retenční nádrže na dešťovoua a odpadní vodu. Stavba se rozjela na přelomu října a listopadu 2021 přípravnými bouracími pracemi. Pak se odklízela suť a okolo Vánoc začala stavba růst do výšky. Akce rekonstrukce „fotbalu V Jehličině“ v moderní budovu s kvalitním zázemím by měla být dokončena v létě letošního roku.

 

Dům IZS neboli Nová hasičská zbrojnice

Zhruba do pololetí letošního roku bude hotová dokumentace pro stavební povolení. Poté začnea soutěžení zhotovitele. Vzdušný zámek z předchozího volebního období současná koalice ve spolupráci s magistrátními experty přepracovala do podoby, která byla magistrátem odsouhlasena a nyní se posouvá k realizaci.

 

Veřejné osvětlení

Letos a napřesrok bude doplněno dlouho požadované osvětlení na konci ulice V Trninách, budea rekonstruováno osvětlení na obratišti autobusu u nádraží a nasvícení podchodu pod silnicí na spojce mezi nádražím a Habrovskou. Dále přisvětlení přechodů na Slavětínské u Votavovy a Nových Dvorů, rozběhne se příprava přisvětlení zastávky a prostoru na Nepasickém náměstí, doplnění veřejného osvětlení v Malšovické a Slatinské. Spolupráce, kterou nyní Klánovice mají s městskou firmou Technologie hl. m. Prahy, funguje velmi uspokojivě.

 

Číslování domůa

Agendu číslování a úpravu pojmenování ulic vykonává pro celé hlavní město jediná, tč. nemocná zaměstnankyně. Přejeme brzké uzdravení a těšíme se, až se agenda, včetně té z Klánovic, zase rozběhne. Budeme informovat a provedeme slibovanou hromadnou objednávku cedulek.

 

Parkovací zóny

Projekt zóny placeného stání, který Klánovicím přinese většía pořádek ve stání vozidel v ulicích, více legálních parkovacích míst a trvalý automatický dohled nad parkováním, a který výrazně sníží počet značek v ulicích, v této chvíli leží na silničním správním úřadu Prahy 21 – Újezd nad Lesy, který o jejím stanovení bude rozhodovat.

 

Změny v dopravním značení

Další dva projekty pro úpravu dopravního zatížení Klánovic –a značky na omezení průjezdu náklaďáků a úprava značení na autobusové zastávce u nádraží, postoupily v úředním kolečku na úřední desku Úřadu Praha 21 – Újezd nad Lesy, který i o těchto projektech bude rozhodovat.

 

Přestupní bod PID

Městská část Praha-Klánovice společně s magistrátem projektuje modernizaci přestupního bodu Pražské integrované dopravy (PID) mezi autobusy a vlaky u nádraží. Vytváříme místo, které svým vzhledem i funkcí bude ozdobou naší městské části.

 

Zastávky autobusu, přístřešky a most

Pokračuje příprava rekonstrukce zastávek autobusu Smržovskáa a Bazar. Do konce roku budou instalovány nové přístřešky na zastávkách autobusů na Slavětínské. Zahájíme projektovou přípravu dalších zastávek a rekonstrukce mostu přes trať.

 

Právě se děje:

Cedule u KC Besedaa

Reklamní ceduli KC Beseda jsme přesunuli na nové místo – viz foto. Na tom původním byla neustále poškozována, nejspíš při neopatrném průjezdu popelářů. Věčné opravy šly do desetitisíců korun.

 

Zarážky u Besedy

Sloupky s řetězem, které sice bránily zajíždění vozidela do chodníku, ale chodník výrazně zužovaly, jsou nově u Babiččiny Besedy nahrazeny plastovými zarážkami. Ty slouží stejně spolehlivě a pohyb chodců je komfortnější.

 

 

Konec blátivých cestiček

Na frekventovaném jižním konci Aleje Hany Benešové si lidéa vyšlapali cestičku v místech, která odpovídají směru pohybu, což architekt původně nepředpokládal. Místo jsme proto přizpůsobili přirozenému chování chodců. Drobná úprava a hned je veřejný prostor přívětivější.

 

 

Tabule s odjezdy autobusů a vlakůa

Na autobusovém obratišti u nádraží bude v několika týdnech nainstalovaná oboustranná elektronická tabule s odjezdy autobusů a vlaků, včetně zobrazení případného zpoždění. Tabuli bude provozovat ROPID.

 

Měřič kvality ovzduší

Chceme mít měřič kvality ovzduší pro Klánovice s výstupem na internet. O jeho zřízení jednáme, měl by být umístěn u základní školy.

Připravili Petr Vilgus a Zita Kazdová

 

Připomínky k územnímu rozvoji Prahy

Klánovické zastupitelstvo na svém jednání 6. ledna 2022 odsouhlasilo připomínky naší městské části k páté aktualizaci zásad územního rozvoje.

Zásady územního rozvoje (dále ZÚR) jsou klíčovýma dokumentem kraje pro plánování rozvoje území, přičemž pro městské části je krajem Praha. Jedná se o koncepční materiál, který je nadřazený územnímu plánu.

 

ZÚR v Klánovicích

Na území Klánovic a okolí jde zejména o změnu železniční dopravy – rezervu vysokorychlostní tratě. Dále o stavbu mimoúrovňové křižovatky Beranka a o koridor pro zásobování elektrickou energií.

 

Naše připomínky

Zastupitelé připomínkovali čitelnost grafiky, též přehlednost a komplikovanost textových i výkresových částí. Byly vzneseny připomínky k mapovému podkladu, kde koordinační výkres a výkres širších vztahů neobsahuje řešení návaznosti na Středočeský kraj. Další z připomínek směřovaly k absenci situování záchytných parkovišť a řešení dopravních uzlů s návazností na městskou hromadnou dopravu. Připomínky se týkaly též řešení zeleně a charakteru zástavby, přičemž důraz byl kladen na zachování bydlení v zeleni.

Předloženou aktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy zastupitelé odmítli a vyzvali magistrát k zásadnímu přepracování.

 

Informace poskytli Ing. Zuzana Engelmaierová a Petr Vilgus

 

Máte pejska?

Nezapoměňte za něj zaplatit do 31. března.

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti v pokladně Úřadu MČ Praha-Klánovice, nebo na účet č. 2000707339/0800, variabilní symbol 1341 a číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno majitele psa a ulici.

Výše poplatků zůstává nezměněnaa

 •  za psa chovaného v bytovém domě: 1500
 •  za druhého psa chovaného v bytovém domě: 2250

Tyto poplatky je možné platit
ve dvou splátkách, a to do 31. 3. 
a do 31. 8. 2022.

 •  za psa chovaného v rodinném domě: 300
 •  za druhého psa chovaného v rodinném domě: 600

 

 •  za psa, jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, nebo osoba starší 65 let: 200
 •  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 300 Kč.

Úřad MČ Praha-Klánovice

 

 

Informujte se

Chcete mít vždy aktuální informace z naší radnice?a

Sledujte web, facebook a instagram MČ.

Mobilní rozhlas

Stáhněte si do chytrého mobilu aplikaci Mobilní rozhlas, zadejte své údaje a budou vám bezplatně chodit důležité informace očištěné od reklamních zbytečností. Jen to, co skutečně potřebujete vědět. Více na www.mobilnirozhlas.cz.

 

Vidíte problém? Změňte to!

Našli jste porouchanou pouliční lampu? Nebo problém s nepořádkem?

Poškozenou zeleň nebo městský mobiliář? Využijte k jejicha nahlášení aplikaci Změňte.to. Aplikaci jsme vyzkoušeli – jeden večer jsme vyfotografovali nesvítící lampu a druhý den byla opravená. Pomozte nám, aby Klánovice byly hezké, funkční a uklizené, Změňte.to!

 

Petr Vilgus, tajemník úřadu

 

 

 

 

 

Datum vložení: 28. 1. 2022 11:13
Datum poslední aktualizace: 31. 1. 2022 11:00
Autor: Ing. Alena Kolovrátková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:417
TÝDEN:1106
CELKEM:1587625

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.