...
Praha KLÁNOVICE

BIO VOK - kontejnery na bioodpadČasový harmonogram a místa svozu pro II. pololetí 2021


Datum Čas přistavení Lokalita
9. 10. 2021 9:00 – 12:00

Lovčická x Malšovická ul.
V Jehličině x Šlechtitelská ul.

23. 10. 2021 9:00 – 12:00

Přímské náměstí
Želkovická x V Cestkách ul.

6. 11. 2021 9:00 – 12:00 Medinská x Smiřická ul.
Dobřenická x Voňkova ul.
20. 11. 2021 9:00 – 12:00 Lochenická x Medinská ul.
Nepasické náměstí x Rodovská ul.

Svoz BIO VOK je zajišťovaný MHMP.

Služba je poskytována v následujícím režimu:

  • občané městských části Prahy mohou zdarma odevzdávat bioodpad rostlinného původu (zejména větve, listí, trávu) do velkoobjemových kontejnerů (tzv. BIO VOK), které jsou zajišťované MHMP,
  • kontejnery jsou přistavovány na max. 3 hodiny. Pokud dojde k naplnění kontejneru před uplynutím doby přistavení, je kontejner odvezen a je přistaven další,
    na jednom stanovišti se vystřídají maximálně tři kontejnery,
  • u kontejnerů je po celou dobu přistavení přítomna obsluha, která má v popisu práce monitorovat návoz bioodpadu a kontrolovat jaké odpady se ukládají do kontejneru. Obsluha nemá v popisu práce bioodpad sešlapávat,
  • velkoobjemové kontejnery slouží mnoha lidem a mají omezenou kapacitu, proto Magistrát hl. m. Prahy žádá občany, aby větve řezali a stříhali na menší části.

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.