...
Praha KLÁNOVICE

Varovné signály sirén

Pro zajištění varování na území hl. m. Prahy se využívají dva systémy:

 • elektronické sirény ASVV
  Autonomní systém varování a vyrozumění (ve vlastnictví města)
 • elektronické a rotační systémy JSVV
  Jednotný systém varování a vyrozumění (ve vlastnictví Hasičského záchranného sboru)

Území městské části Praha-Klánovice je pokryto signálem JSVV elektronického a rotačního varovného systému HZS.


K varování obyvatelstva je připraven předem smluvený signál:  

 • KOLÍSAVÝ TÓN 140 VTEŘIN 

Význam v míru – Všeobecná výstraha 
V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je obyvatelstvo varováno pomocí varovného signálu Všeobecná výstraha“.
Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít až 3x za sebou v cca tříminutových intervalech.

U elektronických sirén (ASVV) je doplněn verbální informací (dle ohrožení): „Všeobecná výstraha“, „Nebezpečí zátopové vlny“, „Chemická havárie“, „Radiační havárie“.
 

 • NEPŘERUŠOVANÝ TÓN 140 VTEŘIN  

Význam v míru – Zkušební tón  

V případě elektronických sirén je následně vysílána verbální informace: 
„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén“

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému vyrozumění a varování se provádí každou první středu v měsíci zpravidla ve 12.00 hod. tzv. akustickou zkouškou sirén, kdy zaznívá na území celé ČR.
 

 • PŘERUŠOVANÝ TÓN PO DOBU 60 SEKUND

Význam v míru – Požární poplach 
Tento signál není varovným signálem, slouží pro svolání Jednotek požární ochrany. 

V případě elektronických sirén (ASVV) je následně vysílána verbální informace: „Požární poplach“

 

V případě selhání základních způsobů varování a informování obyvatelstva: Informovat veřejnost náhradními prostředky, a to zejména využít mobilní elektronické sirény, rozhlasová zařízení vozidel složek IZS hl. m. Prahy (HZS, ZZS, PČR, MP), vozidel Dopravního podniku hl. m. Prahy (metra, tramvají, autobusů). Dále využít možnosti předání tísňových informací pomocí internetu, SMS zpráv, předávání tiskových zpráv a letáků spojkami. 
  
CO DĚLAT PO ZAZNĚNÍ SIGNÁLU 
Předně bychom měli zachovat klid, nepropadat panice a uvědomit si, o který signál se jedná. Následně bychom měli zapnout Českou televizi nebo Český rozhlas, kde se dozvíme další informace.
Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečné látky, proto je řešením ukrýt se do nejbližší budovy, ideálně do vyššího patra. Většina nebezpečných látek se šíří při zemi, proto nikdy nevyhledávejme úkryt v podzemních prostorách.
Výjimku tvoří situace, kdy je jisté, že sirény varují před povodněmi. Riziko zasažení nebezpečnou látkou můžeme ještě snížit tím, že utěsníme nebo přelepíme otvory kolem dveří a oken a přesuneme se do místnosti na opačné straně, než je zdroj nebezpečí.

Důležitou zásadou je nikam netelefonovat
V kritické situaci je celá infrastruktura přetížena a je důležitější umožnit spojení pro záchranné organizace. Velmi nezodpovědné je volat dětem do školy a chtít, aby se rychle přišli schovat domů. Zaměstnanci škol mají své postupy a vědí, jak se zachovat. Svým jednáním bychom děti vystavovaly zbytečnému riziku.
Neměli bychom zapomínat ani na starší nebo zdravotně postižené sousedy. Obzvlášť neslyšící jsou odkázáni pouze na naši pomoc, protože se nemusí o nebezpečí vůbec dozvědět.
 

SEZNAM SIRÉN V KLÁNOVICÍCH
(Podrobné rozmístění sirén: https://bezpecnost.praha.eu/mapy/ukryti-a-sireny )

Číslo sirény

Varovný systém

Adresa umístění
(čp/č. or.)

MČ Praha

H2102

Rotační

Slavětínská 200

Klánovice

H2103 Elektronická Slavětínská 82 Klánovice
H2105 Elektronická Ke Znaku 173 Klánovice

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:78
TÝDEN:78
CELKEM:1609859

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.