...
Praha KLÁNOVICE

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy.
Nachází se na východní hranici Prahy.

Rozšířenou působnost státní správy pro ni vykonává Úřad městské části Praha 21
(Újezd nad Lesy) v rámci svého správního obvodu.

 

Přírodní a kulturní památky

Klánovice, to je zelená městská část situovaná doprostřed přírody.
Není tedy divu, že na území Klánovic zasahuje celkem 5 chráněných území různých velikostí a přísnosti ochrany.

 • Přírodní park Klánovice-Čihadla

Jde o rozsáhlé chráněné území zahrnující různé biotopy na území o více jak 900 hektarech. Rozkládá se na katastru Kyjí, Dolních a Horních Počernic, Běchovic, Klánovic, Újezdu nad Lesy a Úval.
Zdejší přírodní park představuje přírodovědecky pozoruhodný komplex a zároveň důležitý rekreační areál. Do parku je zahrnuto 100 % území Klánovic včetně zastavěného území. Z uvedeného důvodu jsou u nás regulované některé činnosti, které ruší přírodu a její přirozené procesy – mj. se u nás nesmí pro zimní údržbu komunikací používat sůl nebo jsou zde celoročně zakázané ohňostroje.

Podstatnou přírodního část parku tvoří zalesněné plochy. V této lokalitě žije řada živočichů – od měkkýšů, přes hmyz, až po vzácné ptactvo. Mimo rejska obecného, ježka západního, kuny lesní, myšice křovinné, zajíce polního nebo bažanta obecného tu najdeme i více druhů netopýrů nebo černou zvěř. Oblast je pozoruhodná výskytem neobvyklých druhů hmyzu, např. pavouků vázaných na rašeliniště. Běžně se zde vyskytují obojživelníci – např. skokan zelený a hnědý, čolek velký nebo ropucha obecná. Ornitologové zde našli bezmála 60 druhů ptáků.

 

 • Evropsky významná lokalita Natura 2000 Blatov a Xaverovský háj

Jedná se o chráněné území uvedené v seznamu Evropské komise.
Jedná se o poměrně rozsáhlé plochy přírodě blízkých biotopů na okraji velkoměsta. Velký význam má území i z hlediska ochrany genofondu a také z hlediska fytogeografického.
Díky poloze na okraji Prahy je lokalita dobře přírodovědně prozkoumána.

Horninové podloží tvoří ordovické břidlice a pískovce. Ty jsou na východní části území překryty málo mocnými písčitými až slepencovými rozpadavými uloženinami peruckých vrstev svrchní křídy. Hlavním biotopem komplexu jsou kyselé doubravy. Na hlubších, ale ne příliš vlhkých hnědozemích se vyskytují lipové doubravy. Botanicky proslulé jsou zdejší vlhké louky, z nichž však do současnosti zbyly jen zbytky. Do komplexu byla zahrnuta z důvodů ochranitelnosti pouze bezkolencová louka (T1.9) severně železniční trati, kde se vyskytuje značné množství chráněných a ohrožených druhů jako kosatec sibiřský, hořec hořepík, srpice barvířská, mochna bílá, vrba rozmarýnolistá a jarva žilnatá.

 

 • Přírodní památka Prameniště Blatovského potoka

Území zahrnuje menší část lesního porostu, kde se díky vysoké hladině spodní vody vytvořil výjimečný mokřad s výskytem několika druhů rašeliníků. Mokřadní ráz lokality prospívá také některým vzácným druhům bezobratlých živočichů a hub. Z živočichů se zde setkáte se vzácnými slíďáky, plachetnatkami a celou řadou pavouků. Z rostlin zde roste violka bahenní, smldník bahenní, kozlík dvoudomý, mochna nátržník a suchopýr úzkolistý.

 

 • Přírodní rezervace Klánovický les

Chráněné území zahrnuje starý porost dubohabrového lesa s letitými exempláři dubu letního a habru obecného, ve vlhkých oblastech při trati hojně roste bříza pýřitá. Významný je také výskyt trsnatých tráv bezkolence modrého a smilky tuhé nebo léčivé prhy chlumní. Nelze opomenout mykologický význam lesa, který je velmi bohatý na houby. Les poskytuje dobré podmínky pro hnízdění mnoha druhů ptactva – např. káněte lesního, poštolky obecné, krahujce obecného, strakapouda velkého nebo datla černého.

 

 • Přírodní rezervace Cyrilov

Území pokrývají doubravy s převahou dubu letního a zimního, dále se vyskytuje borovice lesní a lokálně smrk obecný. Důvodem ochrany je snaha o zachování břízy pýřité, která se vyznačuje hladkou, matně šedobílou kůrou a listy vejčitého a špičatého tvaru. V minulosti bylo území částečně nezalesněné a vyskytovala se zde řada malých pískovcových lomů a větších vřesovišť. Dodnes z té doby zůstala kupovitá mraveniště mravence lesního, spatřen byl vzácný střevlíček, z obojživelníků čolek velký, čolek obecný, z plazů ještěrka obecná. Lesní porost je útočištěm řady druhů ptactva – káně lesní, krahujec obecný, ze sov puštík obecný nebo kalous ušatý.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:406
TÝDEN:1095
CELKEM:1587614

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.